Många möjligheter i Västberga

Partnertext


Västbergas centrala läge gör att området mer och mer utvecklas från ett industriområde till ett verksamhetsområde för närlogistik, service samt högteknologisk forskning och produktion.
FastPartner tillhör de största fastighetsägarna och bolaget har stora planer för området.

Skriven av Nicklas Tollesson 2017-06-01 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post


På sikt planerar FastPartner att utveckla hela 60 000 kvadratmeter moderna lokaler för produktion, kontor och handel i Västberga.

- Västberga och Lunda är de mest centrala verksamhetsområdena i Stockholm och det pågår en snabb utveckling i de här områdena. Vi ser en stor efterfrågan, främst från aktörer inom närlogistik och serviceföretag som behöver funktionella lokaler i ett city-nära läge, säger Christopher Johansson, marknadschef och vice
vd för FastPartner.
Artikelbild

Christopher Johansson är marknadschef på FastPartner som satsar hårt i Västberga. "Det pågår en snabb utveckling här", säger han.


Vid årsskiftet blir Nobel Biocares lokaler på Västbergavägen 26 tillgängliga – produktionen av tandimplantat flyttas till New York. Sammanlagt handlar det om 6 500 kvadratmeter, fyra våningar om 1 500 kvadratmeter per plan samt cirka 500 kvadratmeter i källarplanet. Nobel Biocare har hyrt i stort sett hela huset, bortsett från ett par mindre ytor på bottenvåningen, som hyrs av ett måleri och ett e-handelsföretag.

- Vi kan hyra ut alla lediga ytor till ett företag, eller så kan vi dela upp ytorna. I princip kan vi ha två företag per våningsplan, säger Christopher Johansson.

Byggnaden uppfördes i början av 1960-talet för Sandvik, som fortfarande är FastPartners största hyresgäst i området – det finns fortfarande en förbindelse över till Sandviks byggnader – och huset har kvar sin industriella karaktär.

På tre av våningsplanen är ungefär halva ytorna i dag kontor och resterande delar produktions- eller lagerytor med betonggolv och 3,1 till 4,1 meters takhöjd. En av våningarna består övervägande av produktions- och lagerytor. Det finns omklädningsutrymmen på alla våningsplan. En intressant detalj på alla våningsplanen är de stora dubbeldörrarna som leder rakt ut i luften!

Artikelbild

Drygt hälften av ytorna består i dag av produktionsytor med betonggolv med mellan 3,1 och 4,1 meters takhöjd.


- Dörrarna är till för att man enkelt ska kunna lasta in och ut stora maskiner på alla våningarna, förklarar Christopher Johansson.

Det finns ett gemensamt lastintag och två större transporthissar (varav den kraftigaste kan ta fem ton) förutom den vanliga personhissen, vilket innebär att fastigheten logistiskt sett fungerar bra för lagerverksamhet.

- Det är en gammal byggnad, men den är förvånansvärt bra anpassad för exempelvis dagens moderna e-handelsföretag som kräver en kombination av kontor och bra lagerytor, säger Christopher Johansson, som konstaterar att fastighetens kommande hyresgäster kan vara av väldigt olika slag:

Artikelbild

På tre av våningsplanen finns det både produktionsytor och kontorslokaler, både rum och öppna landskap.


- Det blir aktörer som uppskattar fastighetens industriella karaktär, men de kan vara allt från konstnärer till producenter av högteknologi. Vi kan också göra om hela byggnaden till rena kontor. Det finns många möjligheter.
Artikelbild

Västberga utvecklas från ett industriområde till ett modernt verksamhetsområde med närlogistik, service, handel samt högteknologisk forskning och produktion.


Fastigheten på Västbergavägen 26 är en del av området som Fastpartner kallar Västberga Entré, den delen av Västberga som ligger synlig från E4:an. Västberga Entré omfattar bland annat Sandvik-komplexet, det huset som nu Nobel Biocare lämnar samt två stora utvecklingsprojekt. Närheten till City och utvecklingen kring Telefonplan och Västberga Handel gör att Fastpartner ser möjligheter att bygga en riktig profilfastighet med kontor här.

- Vi har skissat på ett åtta våningar högt kontorshus. Med rätt hyresgäst skulle det kunna vara inflyttningsklart redan 2019. Västberga är ett riktigt framtidsområde, och det är kul att vara en del av den snabba utvecklingen här.

Västbergavägen 26
Fastighetsbeteckning: Timpenningen 5, hus E.
Byggår: 1961, genomgick en större renovering 2008. Enkel och kraftig betongstomme med nya effektiva installationer för värme, kyla och ventilation. Ursprungligen byggt för Sandvik.
Uthyrningsbar yta: Cirka 6 500 kvadratmeter kontor, lager och produktionsytor.Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration