Sollentuna utvecklas med privata aktörer

Sollentuna står likt många andra kommuner i Stockholmstrakten för stora utmaningar med en förväntad befolkningsökning. För att kunna satsa och utvecklas har man därför beslutat att avyttra en del av kommunens fastighetsbestånd till privata aktörer.

Skriven av Axel Ohlsson 2017-06-13 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Henrik Thunes, kommunstyrelsens ordförande.
Bild: Sollentuna kommun/Erja Lempinen


– Vi i kommunen har utmaningar i att vi växer, vilket vi vill välkomna. Vi har därför beslutat att Sollentunahem ska avyttra 2 000 lägenheter och bygga 1 500 nya hyresrätter, berättar kommunstyrelsens ordförande Henrik Thunes (m).

– Vi tittar på olika lösningar och har arbetat med den här frågan i ett antal år, där vi vetat om att vi står inför stora utmaningar vad gäller investeringar i våra skolor, förskolor och äldreboende. Vi gör det för att vi växer, men också för att det finns underhållsbehov för de fastigheter som hängt med ett tag.

Medför också krav


Privata aktörer får chansen att komma in i en växande kommun. Men det kommer också med krav. Ska man investera i Sollentuna ska man också visa att man kan vara med och bidra till kommunens utveckling.

– Det här är viktiga steg i vår utveckling där vi vill fortsätta utveckla Sollentuna på ett sätt där fler aktörer får komma in och ta ansvar, säger Henrik Thunes.

– Vi kommer att ställa krav på de privata fastighets­ägare som kommer in. Dels att de kan visa på att de har en erfarenhet att alltid måna om hyresrätten som boendeform, men också vad det medför i ett större samhällsansvar: att ta ansvar för trygga boendemiljöer och måna långsiktig hållbarhet i bostadsområdena.

– Det är noga att man är med och tar ett helhetsansvar för Sollentuna som kommun.
Artikelbild


Bild: Sollentuna kommun/Anders RolfssonHur ar det mottagits att ta in privata aktörer?


– Det beror säkert på vem man frågar, säger Henrik Thunes och skrattar till innan han fortsätter:

– Men jag har hört många positiva röster när jag varit ute och berättat om det. Många tycker att det är ett genomtänkt förslag där vi ser till att effektivisera verksamheter. Sollentunahem får ett mer koncentrerat uppdrag genom att ägna sig åt bostadsförvaltning.

– I det här beslutet ligger också koncernbildningen. Där Sollentunahem som i dag också förvaltar verksamhetsfastigheter kommer att flytta över dem till det kommunala bolaget Kommunfastigheter som vi bildat, så att de kan fokusera fullt ut på den delen.

– Trots att inte alla partier i fullmäktige ställde sig bakom beslutet har vi i efterhand fått positiv respons från flera håll.

1 000 invånare per år


Närmast i processen kring Sollentunas avyttringar är att Sollentunahem i mitten av maj presenterar vilka fastigheter det handlar om.

– Sollentunahem råder över den processen, men man tar många olika hänsyn. Ett sådant exempel är att det blir en bra spridning i kommunen så att det inte bara koncentreras till en kommundel i Sollentuna, säger Henrik Thunes.

Det är inte bara avyttringen av fastigheterna som händer i Sollentuna. Kommunen växer och tar stora kliv framåt på flera platser.

– Vi växer i snitt med 1 000 invånare per år och är uppe i 71 000 invånare nu. Vi har gedigna planer för hur vi vill utveckla Sollentuna. Vi har platser vi fokuserar på där vi vill bygga nytt och långt gående planer för hur många bostäder vi vill bygga, säger Henrik Thunes.

– Men vi vill också bygga på ett sätt där vi tar till vara på Sollentuna som en naturkommun. Vi har fyra naturreservat och jag vet att våra invånare uppskattar närheten till naturen för rekreation och friluftsliv.

– Så vi vill bygga smart och en del kring det är att vi förtätar kring pendeltågsstationerna. Därutöver bygger vi ut Väsjöområdet som kommer att innehålla närmare 4 000 nya hem i form av villor, stadsradhus och flerbostadshus.

– Jag ser väldigt positivt på vår utveckling i kommunen.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration