Suddar ut en svart fläck på handelskartan

TK Development börjar snart omvandlingen av SKF:s gamla fabrikslokaler till 60 000 kvadratmeter handel och upplevelser genom skapandet av handelskvarteret Kulan.
– Gamlestaden är ett oerhört intressant område, säger Mikael Savborg, som är ansvarig för detaljplanearbetet.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2017-05-31 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild


Bild: Rstudio for architecture


Arbetet med utvecklingen började för cirka tio år sedan när SKF tillsammans med kommunen genomförde en utredning kring vilken typ av verksamhet som skulle fungera bäst i de gamla fabrikslokalerna som huserat industri i 100 år. Slutligen kom man fram till att handel var den rätta vägen att gå.

– Det är ett jättestort område, totalt är det sju fotbollsplaner stort som inte bara omfattar gamla byggnader utan också en del obebyggd mark. Med sitt läge bara tre kilometer från centralstationen är placeringen optimal för ett handelskvarter, säger Mikael Savborg.

TK Development kommer att utveckla handels­delen medan HSB ska bygga 300 nya bostäder i området. Målsättningen är inte bara att utveckla på ett sätt som värnar om de äldre byggnadernas karaktär – man vill också bygga stad.

– Handelskvarteret Kulan ska bli ett regionalt handelscentrum i stadsmiljö som kommer att blandas upp med bostäder. Det är något som känns unikt så nära stadskärnan, och det kommer att vara en blandning av inomhusgallerior och öppna gator, säger Mikael Savborg.
Artikelbild

Mikael Savborg.
Bild: TK Development


Många utmaningar


Arbetet med planen började 2007, och fram till 2009 låg stort fokus på att få ordning på trafiknätet för bil, buss och spårvagn för att kunna möta den tillströmning av människor som utvecklingen kommer att innebära. Det kommer att bli flera nya infarter till området, bland annat från Munkebäcksmotet och Artillerigatan.

– Det har varit en jättelång resa och vi har stött på nästan alla utmaningar som finns. Eftersom det är gamla industrilokaler finns en del föroreningar, det kulturhistoriska värdet gör att de här fina, gamla tegelbyggnaderna måste hanteras på ett visst sätt och vi ligger precis bredvid Säveån som är ett Natura 2000-område. Det är en gedigen detaljplan om man säger så, men nu har vi äntligen kommit mål, säger Mikael Savborg.

Till sommaren kommer detaljplanen att ställas ut, och den väntas antas under 2018.

– Vi kommer att börja bygga så snart detaljplanen är antagen, sedan har vi en byggtid på 2,5 år. Teoretiskt, om allt går som vi hoppas, skulle centret kunna öppna 2020, men mer realistiskt är nog att vi slår upp dörrarna 2021, säger Mikael Savborg.

Fokus på atmosfär


De kommersiella delarna kommer totalt att omfatta cirka 60 000 kvadratmeter lokalyta. Bostadsdelen kommer att omfatta knappt 30 000 kvadratmeter.

I handelskvarteret kommer många av de stora handelskedjorna att vara representerade och man vill vända sig till hela familjen, men man kommer även att skapa lite koncept som är unika för området.

– Bland annat blir det ett hus på 6 500 kvadratmeter som vi kallar för ’The Workshop’, där vi fokuserar mer på atmosfären och ska inhysa second handbutiker och restauranger. Vi tänker oss också att lokala entreprenörer kan finnas här och kanske ha både produktion och försäljning i samma hus.

Även de mer traditionella kedjorna kommer att anpassas efter miljön, även om inte utbudet ändras.

– Vi vill ha mycket restauranger och andra verksamheter som vänder sig utåt, det ska vara en levande stadsmiljö, säger Mikael Savborg.

Artikelbild

Man räknar med ett upptagningsområde på cirka 270 000 personer.
Bild: Rstudio for architecture


Vad betyder utvecklingen av handelskvarteret?


– Den betyder jättemycket, Gamlestaden är ett av Göte­borgs stora expansionsområden och här byggs så väl bostäder och kontor som ett nytt resecentrum. Jag anser att handelskvarteret är motorn i utvecklingen, det ger många arbetstillfällen och skapar mötesplatser. Det är ett oerhört intressant område, säger Mikael Savborg.

Det kommer inte bara att finnas handel och bostäder i kvarteret utan också ett träningscentrum, bowling, upplevelseverksamheter, kontor, skola, vårdcentral och service.

– Allt som behövs i en citykärna, helt enkelt, konstaterar Mikael Savborg.

– Handeln i Göteborg har inte utvecklats så mycket på den senaste tiden, utvecklingen har inte följt efterfrågan. Vi har ett lokalt upptagningsområde på cirka 270 000 personer här, säger Mikael Savborg.

Hur ser ni på konkurrenssituationen då?


– Våra största konkurrenter är centrum och Allum, men vi uppfattar att vi gott och väl kommer att kunna fylla våra verksamheter med kunder. Vi upplever till och med att behovet är mycket större än vad vi kommer att erbjuda, vi hade gärna byggt 30–40 procent till.

– I dagsläget är det ett stort utflöde härifrån när det gäller handel, det är en svart fläck på handelskartan.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration