Ska sätta Uppsala på kartan

Med Uppsala Eventcenter är målet att sätta Uppsala på evenemangskartan. Nyligen vann detaljplanen laga kraft och går allt enligt plan kan multiarenan inom ett par år husera aktiviteter som är helt nya för staden. – Med Uppsala Eventcenter får vi bättre möjligheter att anordna stora sportevenemang, internationella kongresser och nöjestillställningar som Melodifestivalen, säger Torbjörn Wennberg, vd för Uppsala Eventcenter.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2017-05-23 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Uppsala Eventcenter kommer att omfatta totalt 30 000 kvadratmeter.
Bild: Sweco


Arbetet med Uppsala Eventcenter inleddes redan för tio år sedan när idén om den nya arenan uppkom. Till en början var det tänkt som en idrottsarena, för att med åren ha omvandlats till en multifunktionsarena. Att utvecklingen dragit ut så pass mycket på tiden har enligt Torbjörn Wennberg bland annat att göra med att det krävdes ett EU-beslut för statligt stöd i samband med att utvecklingen skulle ske med medfinansiering av kommunen. Projektet innebär en satsning på 800 miljoner kronor, där Uppsala kommun kommer att stå för en delfinansiering på 150 miljoner kronor.

– Det gjorde att projektet låg i Bryssel i ett par år, men 2013 började det äntligen att ta fart på riktigt och bolaget Uppsala Fastighetsprojekt fas 2 bildades av en rad privata fastighetsägare och kommunen för utveckling av arenan, säger Torbjörn Wennberg.

Ansvar för den praktiska hanteringen


Uppsala Fastighetsprojekt fas 2 fick ansvar för den praktiska hanteringen av planering och projektering, och syftet var att få alla förutsättningar och all finansiering på plats för att kunna starta byggnationen. Nu har man kommit så långt att detaljplanen har vunnit laga kraft. Nästa steg är att ansöka om bygglov, och när det har fåtts räknar man med en byggtid på cirka 22 månader.
Artikelbild

Torbjörn Wennberg, vd för Uppsala Eventcenter.
Bild: Uppsala Eventcenter


Vad händer annars just nu?


– Förutom att vi har en avsiktsförklaring med NCC som ska bygga för oss och Samhällsbyggnadsbolaget som kommer att äga fastigheten när den är klar, för vi också diskussioner med ett operatörsbolag. Målet är att ha samtliga de tre avtalen påskrivna till sommaren, säger Torbjörn Wennberg.

Målsättningen med Uppsala Eventcenter är att skapa ett upplevelsecentrum för idrott, nöjen och möten. Arenans planerade läge mitt emellan Gränby köpstad och Gränby centrum innebär stora flöden av människor, vilket gör att man vill få till aktiviteter som passar för många. Det ska bli en samlingspunkt för Uppsalaborna och möjliggöra aktiviteter som i dag inte finns i staden.

– Med Uppsala Eventcenter får vi bättre möjlig­heter att anordna stora sportevenemang, internationella kongresser och nöjestillställningar som Melodifestivalen, säger Torbjörn Wennberg, och fortsätter:

– Sedan har exempelvis inte våra universitet någonstans i Uppsala där de kan ha sina stora möten och konferenser. Det vill vi få till här.

Uppsala Eventcenter kommer att omfatta totalt 30 000 kvadratmeter. 7 000 personer ska kunna ta plats på läktarna och vid event ska det finnas plats för upp mot 10 000 besökare.

– Här ska finnas möjlighet till utställningar, basket, innebandy, ishockey, hästhoppning – ja, allt du kan tänka dig inom just idrott, möten och nöje, säger Torbjörn Wennberg.

Vad kommer Uppsala Eventcenter att betyda för Uppsala som stad?


– Genom Uppsala Eventcenter sätts Uppsala på kartan. E4 går strax utanför, det tar 20 minuter till Arlanda och 40 minuter till Stockholm, så det är ett läge som är väldigt bra.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration