"En plats fylld av liv"

Frihamnen är på väg att utvecklas från dåtidens hamnområde till framtidens blandstad med plats för såväl handel och kontor som bostäder. Som en del av resan skapar nu NCC Property Development jätteprojektet Valparaiso i området.

Skriven av Axel Ohlsson 2017-05-02 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild


Bild: AIX Arkitekter och Suteki Studios


– Valparaiso kommer bli en urban och multifunktionell energipunkt i stadsbilden mellan Norra Djurgårdsstaden och Södra Värtahamnen. En plats fylld av liv, där offentliga rum, arbetsplatser, handel, resande, hotell, service, kultur och rekreation ska flätas samman och skapa en tät stadsmiljö utmed gatorna och vid vattnet/hamnen, säger Catarina Selin, kundansvarig uthyrning på NCC Property Develop­ment.

En nyckelposition


Hjärtat i Valparaiso blir en variationsrik och öppen mötes­plats och ett stort antal arbetsplatser. Bostäderna i närområdet (i bland annat Södra Värtahamnen, Gärdet och Norra Djurgårdsstaden) samt hamnen med den nya färjeterminalen kommer ge liv och rörelse större delen av dygnet som kommer förändras med olika verksamheter på och omkring platsen.

– Valparaiso ligger i mitten av Norra Djurgårdsstadens stadsutvecklingsområde och har en nyckelposition för kommunikationerna i området. Tillgänglighet och flöde av människor och transporter är hög prioritet för att skapa en urban miljö som anknyter till Stockholms innerstad, säger Catarina Selin.

Valparaiso för tankarna till såväl Evert Taubes strofer som till den myllrande hamnstaden i Chile. Att NCC:s projekt i Frihamnen fått just det namnet har att göra med kvarten i Värtahamnen har namn efter olika hamnstäder runtom i världen.

Ytor för kultur, service och rekreation


I det väldiga projektet planerar NCC för ungefär 40 000 till 50 000 kvadratmeter handelsytor fördelade på galleria och handel i övrigt, utmed gatorna. NCC planerar också för cirka 150 000 kvadratmeter kontor, 20 000 kvadratmeter hotell, 200 till 300 bostäder, samt övrig service.
Artikelbild

I NCC:s projekt kommer handeln fortsätta ha en viktig plats i Stoockholms hamnar.
Bild: NCC


– Ett önskvärt inslag i mixen och stadsbilden är olika lokaler och ytor för kulturell verksamhet. Det kan handla om biograf, utställnings- och evenemangslokaler eller scenrum. I området kan byggnader uppförda för specifika kulturella ändamål finnas, men kulturen bör också ges utrymme i och kring handelsplatsen för att skapa variation och attraktionskraft, inte minst som ett komplement för att hålla platsen levande över större del av dygnet, säger Catarina Selin och tillägger:

– I den blandade staden ser vi också ytor för service och rekreation såsom vårdcentral, optiker, friskvård, fritidsverksamhet, sport och lek.
Artikelbild

Catarina Selin.
Bild: NCC


Området blir med sin centrala placering och ypperliga kommunikationsläge – innehållande en ny spårvagnshållplats, närhet till tunnelbanestationen Gärdet, ett väl integrerat cykelbanenät och naturlig koppling till norra länken – en viktig plats i framtidens Stockholm. På NCC Property Development ser man stor potential i att Frihamnen kan utvecklas till en förtätad urban stad.

– Frihamnen har liksom Valparaiso stor potential att bli en del av den nya stadsdelen som hela Norra Djurgårdsstaden kommer bli. Vi hoppas och tror att området, i samklang med våra planer för Valparaiso, kommer att ställas om från redan bebyggd mark, med relativt stora outnyttjade ytor, till en förtätad urban stad med plats för inte minst mycket bostäder, säger Catarina Selin.

Precis som i NCC:s övriga projekt präglas Valparaiso av ett stort fokus på miljö- och hållbarhetsfrågor.

– NCC välkomnar höga ambitioner inom hållbarhet och vår vision är att vara ledande i branschen och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. Vi har lång erfarenhet av det. Vi har till exempel nyligen slutfört ett kontorsprojekt på Torsplan som uppnått den högsta betygsnivån "Outstanding" i den tuffaste miljöcertifieringen som finns för byggnader: Breeam. Vårt mål på NCC Property Development är att alla egenutvecklade fastigheter ska certifieras enligt Breeam och uppnå den högsta eller näst högsta betygsnivån.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration