Nytt resecentrum vid Åkareplatsen

I december ska ett nytt resecentrum stå klart vid Åkareplatsen, som ett led i den massiva utveckling som sker och planeras kring centralstationen. På Åkareplatsen vill Västtrafik erbjuda sina resenärer trygghet, service och information.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2017-05-09 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Det nya resecentret ska stå klart i december.
Bild: Västtrafik


Anledningen till att man behöver ett nytt resecentrum är den påverkan som byggnationen av Västlänken kommer att ha på Nils Ericsonterminalen. Den utbyggnation av terminalen som ligger österut ligger på Jernhusens mark och kommer att rivas helt då marken i området ska grävas upp för att ge plats åt Västlänken. Även den norra delen av Nils Ericsonterminalen kommer delvis att behöva monteras ner – för att sedan byggas upp igen när Västlänken står klar.

– Västlänken kommer att ligga i direkt anslutning till resecentrum och terminalen, och den innebär en stor påverkan där många hållplatser försvinner. Från den östra delen tappar vi åtta stycken, och på den norra delen blir det de tre som ligger på utsidan av terminalen samt preliminärt fyra på insidan, säger Stefan Ekman, infrastrukturchef på Västtrafik.

Ett samarbete


Den nya anläggningen kommer att stå klar i december och är ett samarbete mellan flera aktörer. Delar av arbetet har redan inletts, bland annat genomför Trafikkontoret, som kommer att sköta själva trafikomläggningen, en del markarbeten.
Artikelbild

Stefan Ekman.
Bild: Västtrafik


– För oss är det viktigt att erbjuda så bra resmöjligheter som möjligt, det ska vara lätt att byta mellan olika färdslag samtidigt som det är viktigt att våra resenärer känner sig trygga. Den utveckling som sker kring centralen kommer att innebära minst lika bra kollektivtrafik som den som vi har kunnat erbjuda innan, säger Stefan Ekman.

Utrustning kommer att tas från den östra utbyggnationen av Nils Ericsonterminalen och flyttas till Åkareplatsen. Här kommer också att finnas resenärsservice i form av exempelvis en kiosk, en mindre vänthall, toaletter och informationstavlor.

– Resecentrumet på Åkareplatsen ska innebära trygghet, service och information för resenärer och besökare. Här kommer också att finnas förarutrymmen eftersom det blir för långt avstånd för våra chaufförer att gå till Nils Ericsonterminalen, säger Stefan Ekman.

Varför placeras det nya resecentrumet just här?


– Dels finns det inte så många platser att välja på, och dels är det ett bra läge nära både Drottningtorget och centralstationen. Vi flyttar helt enkelt bara trafik från den norra sidan av centralen till den södra, säger Stefan Ekman.

Hur kommer trafiken att påverkas?


– En del busstrafik kommer inte att behöva gå via Drottningtorget utan kan vända vid Åkareplatsen, men det är ännu inte klart vilka linjer det blir. Utgångspunkten är i alla fall att minimera trafikpåverkan.

Han är överlag positiv till den utveckling som kommer att ske kring centralstationen, både i form av utbyggnation och Västlänkens inträde.

– Det kommer att bli fantastiskt bra när allting är på plats, men naturligtvis innebär det en utmaning fram till allt är klart. I slutändan blir det en stor utveckling av vår kollektivtrafik.

Enligt Stefan Ekman blir nyttjandet av kollektivtrafiken allt viktigare, inte minst under byggtiden.

– Naturligtvis är det bättre för trafiksituationen att det reser 50 personer i en buss istället för 50 person­bilar. Målet är att leda kollektivtrafiken genom arbetsområdet på ett så bra sätt som möjligt, det kommer att prioriteras framför biltrafiken, säger han.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration