"Vi vill ge tillbaka något till staden"

Skanskas Citygate ska torna upp sig över de centrala delarna av Göteborg. När bolaget bygger skrapan i Gårda lägger man stort fokus på måttfullhet och att kunna bidra med något till staden Göteborg. – Man har ett ansvar när man bygger högt, säger Per Hanson, projekt­ansvarig för Citygate.

Skriven av Axel Ohlsson 2017-05-02 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

De första våningarna är utformade för att ge en känsla av närhet till personer nere på gatan.
Bild: Skanska


Höghus har inte varit något traditionellt inslag i Göteborgs stadsbild. Läppstiftet vid Lilla Bommen och Gothia Towers vid Liseberg har varit undantagen. Men framöver kommer ytterligare ett par byggnader torna upp sig mot skyn. Ute på Hisingen byggs Karlatornet och i de mer centrala delarna av Göte­borg, i Gårda vid Ullevi, skapar Skanska Citygate.

– Gårda har identifierats som ett bra område för lite högre hus. Där har höghus E6:an och berget bakom att förhålla sig till. Står de för sig själva blir det lätt lite pinnigt, säger Per Hanson och fortsätter:

– Det är lite nya höjder för Göteborg. Vi har Gothia som är en slags kraftmätare med sina 30 våningar och cirka 100 meter. Vår strävan har inte varit att vara med i något slags höjdrace. Det finns några berömda höga projekt som man kan säga att de pryder sin plats men som inte varit några ekonomiskt lysande exempel. För oss handlar det om att få in rätt värden i fastigheten och bygga med sans och måtta, även om den kommer att synas.

Att bygga med sans och måtta handlar för Skanska om att skapa en byggnad med balans i.

– Det är väldigt svårt att bara göra ett torn, eftersom ett torn per definition är rätt smalt och långsträckt. Då blir det ganska små våningsplan och det är svårt att koppla upp det med några större ytor. Både tekniskt, men även på grund av att det inte är särskilt många hyres­gäster som vill sitta på fem mindre våningsplan.

– Det som vi har varit noga med är att få till en ordentlig bas i fastigheten där det finns större våningsplan, uppåt 2 500 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Där får även större företag plats. Det gör att man kan få en hyresbas i sitt projekt. Det ger även en viss kritisk massa till servicefunktioner och övrigt serviceutbud i huset, vilket är väldigt viktigt. Det är lättare att få en öppenhet och ge allmänheten tillträde.
Artikelbild


Bild: Skanska


Vad är det för värden ni vill ha i huset?


– Vår ambition är att det ska vara välkomnande och erbjuda service även utanför kontorstid. Går man längs Fabriksgatan i dag är det väldigt slutna kvarter. Här ska det finnas en platsbildning framför huset där det ska vara enkelt att mötas och där det finns plats för de mjuka värdena.

– Huset i sig är gjort så att bottenvåningarna har väldigt generös höjd med glaspartiet ut mot Fabriks­gatan och ut mot torgbildningen. Det gör att det är lätt både att se in och ut. Upp till fjärde våningen kan man förhålla sig till om man kommer gående på ­gatan utanför medan resten av huset tillhör perspektivet på långt håll där det finns en annan typ av fasad och ett annat uttryck. Att ha de första våningarna på det sättet är viktiga för att få den mänskliga skalan, att det känns nära och lätt att ta till sig.

– Det är viktigt att det är ett öppet och välkomnande hus med ett bra serviceutbud. Det har vi löst på det ­sättet att vi har en välkomnande entréhall som allmänheten har tillträde till. Vi har en stor terrass som vetter mot den öppna gården på fjärde våningen.

– Dessutom är det här ett mycket bra område att cykla till. Vi har väldigt välförsätt med cykelplatser och man kan cykla rakt in i huset. På bottenplan finns 600 cykelplatser, omklädningsrum och verkstad.

– Sedan finns även parkering för bil både i källarvåning och ovanför mark. Något som givetvis är möjligt att bygga om till kontor om behovet ser annorlunda ut framöver.

Hur har intresset varit för fastigheten?


– Det är klart att en byggnad med den här designen och höjden där huset syns från hela staden intresserar och engagerar. Vi har redan mycket intressanta pågående diskussioner.

Vad är det för typ av bolag som är intresserade?


– Vi har inte riktat oss mot någon särskild nisch. Det kommer att bli många hyreskontrakt i huset. Så det handlar om att få till en bra mix.

Bakom designen står den danska arkitektfirman Henning ­Larsen Architects.
"Det handlar om att få till en bra mix"
– Det är fantastiskt kul att få hit en så duktig arkitekt till Göteborg. De är otroligt inspirerande att arbeta med och de har verkligen förstått på vilket sätt vi vill arbeta för att skapa värde, både uthyrningsmässigt men även för att ge staden någonting som blir väldigt bra. Det innebär också ett ansvar att bygga högt, att ge någonting tillbaka till göteborgarna.

Det är inte bara genom utformningen på huset som Skanska vill ge någonting tillbaka till Göteborg. Under hela processen har man via kommunen haft samarbete för att skapa ett socialt program där man involverar staden.

– Det var en tidig fråga vi diskuterade med kommunen. Vi är ålagda att ha ett program för vårt sociala ­åtagande under alla faser av projektets uppförande.

– Vi har inriktat oss på vissa områden, bland annat Angered och Västra Frölunda, där vi har hjälpt till med skolarbete och haft studiebesök. Det kommer att ta ytter­ligare fart när byggnationen kommer i gång. Då blir det väldigt många fler från vår sida inblandade än det är i dag. Vi har stora möjligheter att göra saker och vi har bra erfarenheter inom bolaget eftersom vi gjort liknande arbete och insatser i andra länder.

– Det är någonting som både vi och kommunen tycker är intressant och vettigt att göra. Det är ingenting som man bara kan säga att man ska göra utan det måste vara med hjärtat, annars fungerar det inte. Det ska kännas rätt för både oss och mottagaren, det är då det gör skillnad.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration