Förvaltaren arbetar för ett mer attraktivt Sundbyberg

Med 70 års erfarenhet fortsätter Förvaltaren att arbeta för att Sundbyberg ska genomsyras av ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. – Alla tre aspekter tillsammans bidrar till att göra Sundbyberg till en ännu mer attraktiv stad att bo och arbeta i, säger Ewa-Maria Svensson, chef för uthyrning lokaler på Förvaltaren.

Skriven av Axel Ohlsson 2017-04-04 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Förvaltaren är nöjda med sin mix i kvarteret Banken.
Bild: Beatrice Graalheim


Förvaltaren är Sundbyberg stads eget fastighetsbolag. Sedan starten 1947 har bolaget byggt och utvecklat det moderna Sundbyberg med attraktiva bostäder och fräscha lokaler för företag och andra verksamheter.

Under decennierna har man funnits med och utvecklat Storskogen på 1950-talet, Ör på 60-talet, Hallonbergen på 70-talet och Rissne på 80-talet och den nya stadsdelen Ursvik som vuxit fram under 2010-talet.

Hur ser ert bestånd ut? Hur har det utvecklats?


– Vi har ett varierat bestånd och givetvis följer vi utveckling och trender som är i ropet både i regionen och i Sveriges expansiva områden. Vårt motto är att bidra med skapandet av en modern stad med ett brett utbud. Ett exempel på hur utvecklingen har gått är kvarteret Banken som jag verkligen vill lyfta fram. Hyres­gästmixen och utbudet av kommersiell service är ett lyckat projekt där vi har gift ihop ett attraktivt serviceutbud med bolagets uppdrag och riktlinjer för vårt hållbarhetsarbete, säger Ewa-Maria Svensson.

Vad har ni för projekt på gång?


– Övergripande så arbetar vi ständigt med nya projekt inom beståndet för att möta krav på moderna och sunda hus. Om vi fokuserar enbart på projekt som handlar om kommersiella ytor så har vi efter att kvarteret Banken färdigställts arbetat vidare längst med Landsvägen. Med Banken fick vi tillfälle att öva oss på att arbeta målmedvetet med uthyrning av kommersiella lokaler – detta arbete fortsätter vidare i nästa projekt där vi bygger om butiker i arkaden i kvarteret Bageriet. Samtidigt utvärderar vi ständigt och tar tillvara våra erfarenheter från tidigare projekt – vi utmanar oss själva på att ständigt vara bättre på att möta krav och att följa utvecklingen i branschen.

Var har ni lediga lokaler?


– Vi är mycket glada över att vi nu har hyrt ut merparten av de lokaler som har varit aktuella för uthyrning. Vi har fortfarande lediga lokaler sett över hela beståndet men jag kan inte peka ut några enskilda fastigheter. Vår team jobbar med uppsökande uthyrningsverksamhet, detta för att säkerställa att vi följer våra uthyrningsmål samtidigt som vi når våra övergripande hållbarhetsmål. Vårt uppdrag som kommunalt fastighetsbolag innebär i praktiken att förse invånarna med ett brett utbud av verksamheter och service samtidigt som det är ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara handelslösningar.
Artikelbild

Ewa-Maria Svensson.
Bild: Fredrik Hjerling


Hur är Förvaltaren som hyresvärd?


– Vi arbetar utifrån våra ägardirektiv som i grunden bygger på en långsiktighet utifrån ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Det innebär att vi erbjuder lägen och lokaler för arbetsplatser, service, kultur och handel utifrån dessa tre utgångspunkter.

Hur ser framtiden ut för Förvaltaren?


– Vi ser positivt på att vidareutveckla fastigheter och vi jobbar med det ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetstänket. Vårt fokus att stärka den sociala hållbarheten genom att säkra bra och levande stadsdelar som bidrar till en samhällsutveckling som skapar trygghet för våra boende och för allmänheten i Sundbyberg – och alla tre aspekter tillsammans bidrar till att göra Sundbyberg till en ännu mer attraktiv stad att bo och arbeta i.

Hur ser intresset för Sundbyberg ut?


– Vi har märkt att kunderna efterfrågar moderna och ändamålsenligt anpassade lokaler samtidigt som betalningsviljan för rätt läge och rätt lokal är stor. Jag skulle vilja säga att trenden går starkt uppåt, då det är fler som söker lokaler i Sundbyberg än vad vi i dagsläget har möjlighet att erbjuda.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration