Ett kontor som stöttar det moderna arbetslivet

För Kinnarps är det viktigt med en lokal som stödjer företagets arbetssätt. Därför valde man förra året att flytta och skapa sig ett helt nytt kontor. – Vi har märkt att det plötsligt är ännu roligare att gå till jobbet, säger Henrik Axell, Next Office concept manager på Kinnarps.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2017-04-17 | Flytt

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

På Kinnarps kontor finns kreativa zoner som ska uppmuntra till mer rörlighet på arbetsplatsen.
Bild: Erik Lefvander/Eyes


För 75 år sedan grundades inredningskoncernen Kinnarps och huvudkontoret ligger fortfarande i orten som har gett namn till företaget. För knappt ett år valde man dock att flytta till en ny lokal – något man hittade ungefär 100 meter bort.

– Vår situation är lite unik eftersom vi hade vårt huvud­kontor här i Kinnarp, där själva huvudbyggnaden bestod av ett antal avdelningar. 100 meter bort hade vi en utställningsyta som knappt användes – och det var slutligen den vi gjorde om till ett nytt kontor, säger Henrik Axell.

Idéen till flytten uppkom för knappt tre år sedan när man kände att det var dags för någonting nytt. I och med flytten lämnade några avdelningar sitt traditionella kontorslandskap och flyttade i stället in i ett gemensamt kontor som bättre skulle stödja företagets arbetssätt.

Utformningen av det nya kontoret gjordes efter det egna konceptet Next Office där man exempelvis tar hänsyn till de nya arbetssätt som uppkommer i samband med en ökad digitalisering och mobilitet.

– Vi ville helt enkelt ha ett kontor som stöttar det moderna arbetslivet, förklarar Henrik Axell.

Analys i tre delar


Enligt Next Office är det viktigt att göra en analys av de behov som finns, och på Kinnarps delar man upp det i tre delar. Dels handlar det om människan och de ­sociala behoven, dels om digitalisering och dels om den fysiska utformningen. När analysen har genomförts och medarbetarna har fått säga sitt utformas ­sedan det nya kontoret. För Kinnarps del innebar det nya kontors­lokaler om 1 500 kvadratmeter som nu inhyser kontorets 75 anställda. För utformningen av kontoret hörde Kinnarps med respektive avdelning om hur fördelningen mellan olika ytor skulle se ut. De olika ­miljöerna kan exempelvis vara stora och små mötes­rum, enskilda platser, lounger och kreativa ­miljöer. ­Utefter resultatet skapades sedan en blandning av ­öppna och mer avskilda ytor.
Artikelbild

Henrik Axell.
Bild: Kinnarps


Vilka hos er var ansvariga för flytten?


– Huvudansvaret hade vår HR-direktör och marknadsdirektör. Vi använde oss inte av någon extern hjälp efter­som vi flyttade inom den egna fastigheten. Där­emot har ett samarbete skett med Spectrum arkitekter i skapandet av vårt nya kontor, säger Henrik Axell.

Kontoret är uppdelat i tre fokusområden; högt, semi och lågt fokus, där man har möjlighet att arbeta på olika koncentrationsnivåer. Här finns också löp-/gåband och andra kreativa områden som möjliggör ett mer rörligt arbete.

– Enligt rapporter sitter vi i Skandinavien mest i världen, åtta timmar per dag, oavsett om vi arbetar ­eller är hemma. Därför tyckte vi att det var viktigt att skapa ett ergonomiskt kontor. Nu kan jag promenera på ett löpband medan jag mailar, om jag tycker att det är ett bra sätt arbeta, säger Henrik Axell.

De har nu suttit i sitt nya kontor sedan maj förra året, och börjar vänja sig vid det aktivitetsbaserade arbetssättet.

– Det är lätt att tro att ett aktivitetsbaserat kontor innebär att man bara inreder och utformar kontoret på ett visst sätt, men det handlar istället om en att skapa en mängd olika miljöer som stödjer olika arbetssätt.
Artikelbild

Det nya kontoret utvecklades enligt det egna konceptet Next Office.
Bild: Erik Lefvander/Eyes


I det nuvarande kontoret finns inga fasta, personliga platser – något som Henrik Axell menar till en början var en stor förändring för vissa avdelningar. Det har dock lett till en rad positiva effekter, bland annat har det inneburit ett ökat samarbete över avdelningsgränserna.

– Det gör också att vi kan leva lite mer som vi lär, efter­som vi själva säljer sådana här miljöer. Vi har märkt att det plötsligt är ännu roligare att gå till jobbet och vi har blivit mer stolta över vår arbetsplats, avslutar han.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration