Här kopplas sjukvård ihop med näringsliv och forskning

Mycket händer på Medicinareberget just nu, och bland annat ska det nybildade bolaget Vitartes utveckla en life science-fastighet i anslutning till Sahlgrenska universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin. – Vi tror att det här kommer innebära en helt ny standard för sammankoppling av forskning, näringsliv och sjukvård, säger Steinar Stokke, vd för Vitartes.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2015-10-01 | Näringsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild


Bild: Vitartes


Vitartes är ett nybildat projektutvecklingsbolag som är skapat av Sveanor och Hemsö. Vitartes inriktning är life science-fastigheter, som innehåller verksamheter som sjukvård, forskning och akademier samt näringsliv knutet till exempelvis läkemedelsindustrin. I bolaget kommer Sveanors pågående projekt att hanteras, däribland en planerad byggnation vid Sahlgrenska universitetssjukhuset på Medicinareberget.

– Vi har en affärsidé kring hur vi kan använda fastighetsprojekt som hävstång för life science-verksamhet. Vi utvecklar innehållsbaserade fastighetsprojekt som skapar mervärde för hyresgästerna, säger Steinar Stokke, som tidigare var vd för Sveanor.

Vitartes vill koppla samman sjukvård, forskning, utbildning och näringsliv för att kunna skapa synergieffekter och de vill att projekten ska ligga i anslutning till universitetssjukhus och universitet.

– Fastigheterna är egentligen bara ett instrument för att realisera life science-visionen, säger Steinar Stokke.

Sveanor har gjort flera liknande projekt både i Sverige och Norge. Bland annat har man ett projekt i Oslo om 35 000 kvadratmeter och flera projekt i Stockholmsområdet, till exempel vid Karolinska sjukhuset i Huddinge.
Artikelbild


Bild: Vitartes


Många synergier


Projektet i Göteborg – de har fått en markanvisning på 80 000 kvadratmeter på Medicinareberget – är precis i startgroparna. I slutet av oktober togs ett beslut att detaljplanearbetet skulle börja.

Projektet på Medicinareberget är ett samarbete mellan Västfastigheter och Vitartes. Grundidén är den samma som i resten av bolagets projekt, att det ska vara lokaler som är till för och främjar utveckling.

– Visionen är att koppla ihop strategisk sjukvård med avancerad forskning och näringsliv. Målet är att det hela bland annat ska leda till bättre patientbehandlingsmetoder, säger Steinar Stokke.

När det gäller vårdbiten går Sahlgrenska universitetssjukhuset och Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet in som hyresgäster. På näringslivssidan vet man ännu inte vilka företag som kommer att bli aktuella, det kan antingen bli aktörer som redan finns i staden eller nya företag som vill etablera sig i Göteborg. Steinar Stokke tror att attraktionskraften är hög för företag inom branschen.

– De får en möjlighet att fysiskt placera sig i anslutning till både Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset. Det är strategiskt unikt, säger han.

Byggstart ska ske under slutet av 2018 och tanken är att det hela ska stå klart för inflyttning under 2021.

Steinar Stokke menar att konceptet innebär en win-win-situation för sjukvård, forskning och näringsliv.

– Förhoppningsvis kommer det att bidra till nya metoder inom sjukvården, där man kan skapa ny medicinteknisk utrustning och ta fram nya läkemedel, säger han.

Snabbare utveckling av läkemedel


Ur forskningsperspektivet kan närheten till vården göra att akademin lättare kopplas ihop med den kliniska forskningen på sjukhuset, vilket enligt Steinar Stokke kan göra forskningen på akademin mer effektiv och målinriktad. Han menar att även näringslivet tjänar på situationen, då de exempelvis får möjlighet att testa ny behandlingsutrustning eller nya läkemedel.

– De kan enkelt samverka med sjukhuset och på så sätt förhoppningsvis reducera ledtiden för att utveckla nya läkemedel. Det blir helt enkelt ett mervärde för samtliga hyresgäster, säger Steinar Stokke.

Han tycker att samarbetet med Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen har fungerat mycket bra.

– Normalt sett brukar sådana här processer gå ganska trögt, men här har det varit effektivt och målinriktat arbete både av kommunen och regionen. Det har gjort vårt arbete betydligt enklare, säger Steinar Stokke.

Han lyfter projektet som mycket positivt med stor attraktionskraft.

– Vi är optimistiska och entusiastiska, och tror att det här kommer att innebära en helt ny standard för sammankoppling av forskning, näringsliv och sjukvård, säger han.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration