Utvecklar för att inbjuda till möten

Just nu är utvecklingen av Rosendal i full gång, och med nya Torgny Segerstedts allé ska det bli lätt att att ta sig till och från den nya stadsdelen. – Det är ett jättefint läge, det är nära till naturen och det tar samtidigt bara tio minuter med cykel in till centrum, säger Anna Sander, huvudprojektledare för Rosendal på Uppsala kommun.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2017-03-20 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Flera parker kommer att finnas i området.
Bild: WSP/Tengbom


Det var för knappt två år sedan som det beslutades om en ny detaljplan för Rosendal där det skulle möjliggöras för 3 500 nya bostäder. Dessutom ska det bli ett stort antal verksamhetslokaler, två stora torg, service, parker och flera idrottshallar.

– Rosendal är ett av Uppsalas stora stadsutvecklingsprojekt och ligger i ett bra läge mellan centrum och Ultuna, alldeles i närheten av universitetet och Akademiska sjukhuset, säger Anna Sander.

Blir en pulsåder


Även kollektivtrafiken kommer att byggas ut i området, dels på Dag Hammarskjölds väg, men också på Vårdsätravägen – och på det helt nya tillskottet Torgny Segerstedts allé som började byggas i slutet av februari.

– Här kommer det att gå tät kollektivtrafik både in mot staden och ut mot Ultuna och Gottsunda, säger Anna Sander, och fortsätter:
Artikelbild

Anna Sander.
Bild: Uppsala kommun


– Torgny Segerstedts allé kommer att bli en puls­åder genom området. Det blir en bra led för kollektivtrafik dit alla boende ska ha nära och lätt att ta sig. Vi hoppas också på att få till liv och rörelse längs allén med butiker, restauranger och service.

Hon berättar att alléns namn har en koppling till staden.

– Lite kuriosa bakom namnet är att Torgny Segerstedt den yngre var rektor för Uppsala universitet mellan 1955 och 1978. Han var en viktig person för stadens utveckling, och fick därför ge allén dess namn.

Just nu byggs det för fullt i Rosendal, och det är redan delvis inflyttat i den södra delen av området. I området väster om rondellen vid Dag Hammarskjölds väg kommer byggstart att ske i sommar, där 1 200 lägenheter kommer att möjliggöras. Man håller även på med en markanvisningstävling för en tredje etapp där sju aktörer kommer att väljas ut.

– Den tredje etappen utgör också en jätte­fin del av stadsdelen och förutom bostäder kommer här också att finnas en skola, ett stort torg och en multibyggnad för bland annat kultur och idrott, säger Anna Sander.

Hon berättar att de satsar mycket på mobilitet i stadsdelen – vilket innebär att de som bor här enkelt ska kunna leva utan att äga en bil.

– Det kommer att finnas stora parkeringshus i ytter­kanterna av området, men vid husen kommer det ­istället att finnas desto fler cykelparkeringar. Vi hoppas också på att få till flera bilpooler, överlag har det funnits ett stort hållbarhetstänk i projektet.

I Rosendal kommer det att byggas tät stad, det blir inga breda gator för bilar utan i stället gator med mycket grönska. Man kommer också att ta hand om dagvattnet genom regnbäddar, en innovation som renar och magasinerar vattnet under gatorna.
Artikelbild

För Uppsala kommun är det viktigt att skapa inbjudande yttre miljöer.
Bild: WSP/Tengbom


– Vi har även varit noga med att de som bygger här ska få till fina gårdar och utemiljöer för att inbjuda till möten. Även lokalerna i bottenplan ska inhysa inbjudande verksamheter, säger Anna Sander.

Stadsdelen beräknas vara helt färdig 2025, och eftersom man bygger i etapper kommer Rosendal successivt att växa upp under de kommande sju till åtta åren.

Vad innebär utvecklingen av Rosendal för Uppsala?


– I första hand innebär det nya hem för många människor, något som det finns ett stort behov av. Just nu bygger vi i Uppsala mest bostäder i landet och här i Rosendal vill vi etablera ett bra samarbete mellan kommunen, byggarna och framtida företag som vill vara verksamma här, samt naturligtvis med boende och besökare i området.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration