De populäraste ledarstrategierna

Det finns ett antal populära strategier när det gäller ledarskap. Här ger vi exempel på några av de vanligaste.

Skriven av Erika Johansson 2017-03-08 | Arbetsliv

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Närvarande chefer och delaktiga medarbetare - ledarskapet i Sverige förändrades drastiskt i början av 80-talet. Jan Carlzons bok "Riv pyramiderna" kom att bli Sveriges mest sålda ledarskapsbok och en internationell managementklassiker. Kollega.se har listat fem populära ledarstilar.

Coachande ledarskap

Ledarstilen går ut på att stötta medarbetaren så de kan hitta egna lösningar. Denna ledarstil passar främst arbeten med möjlighet till självständiga beslut och målsättningar, till skillnad från organisationer där det mesta är rutin.

En positiv syn på potentialen gör medarbetarna självständiga och chefen kan ägna sig åt långsiktig planering. Dessvärre kan metoden kännas otydlig om ledaren ständigt bollar tillbaka mot medarbetaren.

Situationsanpassat ledarskap

Ledarstilen skiftar mellan olika situationer och personer beroende på mognads- och kunskapsnivå.

När medarbetarna saknar erfarenhet tillämpas instruktioner och tät uppföljning. Erfarna medarbetare inkluderas i ett gemensamt beslutsfattande. När medarbetaren har kompetens men ovana inför nya uppgifter fattar ledaren beslut tills inskolningen är klar.

Ledarstilen innebär flexibilitet och skräddarsydda lösningar. Men risken finns att ledaren felbedömer medarbetaren.

Agilt ledarskap

Metoden kan beskrivas som scheman som kontinuerlig utvärderas och förbättras. Ansvaret ligger på teamet och ledarrollen blir mindre framträdande. Långsiktig planering och många möten, som riskerar bli långrandiga.

Pedagogiskt ledarskap

Bra kommunikation mellan ledning och medarbetarna. Företaget har förtroende för personalens åsikter vilket skapar delaktighet och engagemang. Risk för felbedömningar och för mycket snack och lite verkstad.

Värdebaserat ledarskap

Sökandet efter företagets unika kärna. Ledaren är en förebild som lever som hen lär. Ledarstilen passar företag som vill bryta gamla hjulspår. Bygger på tillit och gemenskap. Dessvärre kan ledaren uppfattas svårtolkad i sitt agerande.


Källa: Kollega.se


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration