Så blir nya ­Regionens Hus

Ett nytt Regionens Hus växer fram i Göteborg, och målet är att samla Västra Götalandsregionens förvaltningar i staden på ett och samma ställe.
– Att samla förvaltningarna på det här sättet ökar möjligheterna för samarbete och innebär en hel del synergivinster, säger Henrik Erdalen, byggherreombud för nya Regionens Hus på Västfastigheter.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2017-02-28 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

I april om drygt två år ska det nya Regionens Hus stå klart.
Bild: Västfastigheter/White Arkitekter


Beslutet om ett nytt Regionens Hus togs av region­fullmäktige i februari 2015 och när Lokalnytt besöker det gamla stationshuset på Bergslagsgatan knappt två år senare är arbetet i full gång. Utvecklingen av nya Regionens Hus består av två delar – en restaurering av det kulturminnesmärkta stationshuset och en byggnation av ett helt nytt hus. Det nya huset kommer i sin tur att bestå av en högdel med 15 våningar och en lågdel med fem våningar. Det gamla huset omfattar 6 000 kvadratmeter och den nya kommer att bidra med ytterligare 22 000. 13 hyresgäster kommer att ta plats i det nya huset, där de största är koncernkontoret, Västtrafik, Närhälsan och Västfastigheter. Totalt kommer 1 300 personer att arbeta här.

Visionen för nya Regionens Hus är att det ska vara ett välkomnade och inspirerande hus.
Artikelbild

Henrik Erdalen.
Bild: Maria Olsson Äärlaht


– Man vill också att det ska vara funktionellt och hållbart, samtidigt som det stödjer rörlighet och flexibilitet, säger Henrik Erdalen.

Uppdraget kommer från Västra Götalandsregionen, med verksamhet inom bland annat vård, kultur och infrastruktur, som med sina 54 000 anställda är Sveriges största arbetsgivare. Västfastigheter är lokalförsörjare för Västra Götalandsregionen och bygger nytt, förvaltar och driftar fastigheter för dem. Bakgrunden till önskan att bilda ett nytt Regionens Hus handlar om att samla verksamheterna i Göteborg till en plats – i dagsläget ligger de utspridda över staden.

Samla verksamheter


– Det handlar alltså inte om att samla regionen till Göte­borg, utan att samla stadens verksamheter. Region­huvudstaden kommer fortsätta att vara Vänersborg, förtydligar Henrik Erdalen.

– Att samla förvaltningarna på det här sättet ökar möjligheterna för samarbete, jag arbetar exempelvis med projektverksamhet på Västfastigheter och det finns personer som arbetar med liknande fast inom Västtrafik. Jag ser absolut en hel del synergivinster, fortsätter han.

Han beskriver det nya husets läge som en bra plats att vara på, med den nya uppgången från Västlänken på ena sidan och en framväxande stadsdel i form av Gullbergsvass på andra sidan.

– Det innebär bra pendlingsmöjligheter för de anställda, vi slipper lägga massa tid på transporter och kan underlätta kommunikationen internt, säger han.

Det gamla stationshuset kommer att restaureras för att återfå sin forna glans, och kommer sedan att innehålla 650 konferensplatser som ska kunna nyttjas både av de anställda, men även av de förtroendevalda i Landstinget.

– Att skapa hållbara och moderna miljöer är viktigt för arbetsgivaren, säger Henrik Erdalen.

Hösten 2015 upphandlades Skanska som totalentreprenör för projektet, och de arbetar nu i partnering med Västfastigheter.
Artikelbild

I bottenvåningen på det nya huset planeras restaurangverksamhet.
Bild: Västfastigheter/White Arkitekter


– Det är ett bra sätt att arbeta och vi är även inblandade i valet av underentreprenörer vilket är positivt, säger Henrik Erdalen.

Klart 2019


Byggstart skedde i juni 2016 med grundläggningsarbeten för det nya huset. Renoveringen av det gamla stationshuset kommer att inledas i mars eller april, samtidigt som stommen till det nya huset ska resas. Vid årsskiftet 2017/2018 räknar man med att ha tätt hus. Byggnationen beräknas sedan vara klar kring april 2019.

När det gäller allmänhetens nyttjande av huset menar Henrik Erdalen att den primära tanken inte är att det ska vara ett besöksmål, då det kommer att husera mycket administrativ verksamhet. Däremot är planen att ha någon typ av restaurangverksamhet på botten­våningen av det nya huset.
Artikelbild

Här, precis vid centralstationen, växer huset fram.
Bild: Västfastigheter


– I dag är det bara en infrastrukturmiljö här, men i framtiden med en överdäckad E45:a blir det istället en mer stadslik miljö och då vill man ha ytor som är tillgängliga för förbipasserande i bottenplan. En restau­rang som är för de anställda men som även är tillgänglig för allmänheten känns därför som ett jättebra val.

I det nya kontorshuset kommer man att tillämpa ett aktivitetsbaserat arbetssätt för att göra ytorna så flexibla som möjligt.

– Det kan nog bli en utmaning för många som är vana att ha sin egen arbetsplats, men det kommer att utformas på ett klokt sätt med rum för alla olika typer av möten, så jag tror att det kommer att fungera bra, säger Henrik Erdalen.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration