Kistas nya nerv

Kista fortsätter att expandera. På Kista Science City ser man med spänning fram emot hur uppdateringen av Kistagången kommer att påverka området. – Det finns en helt annan entusiasm än det gjorde för bara något år sedan, säger Kista Science Citys vd Johan Ödmark.

Skriven av Axel Ohlsson 2017-02-27 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Johan Ödmark, vd för Kista Science City.
Bild: Axel Ohlsson


Den enorma bostadsbrist som råder i Stockholm lämnar inte Kista oberört. Det starka ICT-fästet håller på att byggas om och planeras om – bland annat för att göra plats för bostäder.

– Vi har kommit en bra bit längs vägen med Stockholms stad att uppdatera den så kallade strukturplan som finns för Kista, det som anger hur man ser på området och vilket slags planering man vill ha, säger Johan Ödmark.

– Den gjordes ursprungligen i början av 2000-talet och ligger till stor del bakom hur Kista ser ut i dag. Den har till stora delar lyckats så till vida att vi har den gatustruktur och den kvartersstruktur som man hade tänkt sig.

Världens tredje största


I den nya strukturplanen arbetar man för att öppna upp kvarteren i Kista.

– Kista har inga bostäder och många av kvarteren är väldigt slutna. Det handlar om att få in urbana kvaliteter. Att bryta upp kvarteren lite grann och få in bostäder, säger Johan Ödmark.

Men stadsutvecklingen i Kista handlar inte bara om bostäder. Kista är världens tredje största ICT-kluster. Precis som att man behöver få in urbana kvaliteter behöver man fortsätta ha fastigheter som är ändamålsenliga så att Kista förblir en plats där ICT-bolag gärna etablerar sig.

I framtidsplanen finns framför allt en del som Johan Ödmark ser som särskilt viktig för hur framtidens Kista kommer att formas: den nya Kistagången.

– Kistagången går rakt igenom Kista och är i dag en ganska tråkig miljö, vilket det finns ett ganska tydligt skäl till: tidplanen för den nya spårvagnen har inte varit tydligt. Det har gjort att ingen har velat investera i en gata som ändå ska grävas upp. Så den centrala delen i Kista har tyvärr legat lite i träda, säger han.

– Nu finns en färdig finansieringsplan och ett genomförandebeslut för tvärbanan. Den ska vara på plats 2023. För någon som arbetar i Kista i dag känns det jättelångt bort, men ur ett investerings- och planeringsperspektiv är det oerhört nära.

– Det gör att det plötsligt finns ett väldigt tryck på hur fastigheterna och gatumiljön längs Kistagången ska utvecklas. Det där påverkar jättemycket, både själva fastigheterna men även livet mellan husen. Nu finns helt plötsligt ett helt annat tryck i planeringen i Kista. Och jag skulle säga att det även finns en helt annan entusiasm än det gjorde för något år sedan.
"Området har en enorm potential"

Ska bli stråket


Målbilden är att Kistagången ska bli det stråk som kännetecknar stadsdelar med tydlig identitet.

– De flesta är övertygade om att Kistagången kommer att bli stråket, i och med tvärbanan. Det är väldigt mycket som planeras med Kistagången. Det är stora gamla fastigheter som ska rivas och ersättas med bostäder, andra ska konverteras. Det etablerar sig folk där, säger Johan Ödmark.

– Så jag tror att även här vid Nodhuset, som är en bit ifrån Kistagången, kommer vi att gynnas av att veta var det tydliga stråket går och hur man kan ha anslutningar till det.

– Det finns ytterligare ett skäl till det. Tvärbanan ansluter till Helenelunds tvärbanestation som är på andra sidan E4. Därifrån åker man väldigt smidigt till Arlanda med pendeltåg. Tar man tvärbanan i andra riktningen är man på Bromma flygplats på 13 minuter.

– Vi hamnar med spårförbindelser till Stockholms båda flygplatser. Det är klart att för ett arbetsplatsområde med många företag som arbetar nationellt och internationellt så är det en jättestyrka.

– På kort sikt kommer det att bli en liten bygg­arbetsplats, då vi kommer att behöva beskriva målbilden väldigt tydligt. Men på lång sikt så har området och fastigheterna en enorm potential.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration