Så ser den ultimata arbetsplatsen ut

Två brittiska forskare har i flera års tid intervjuat chefer och företagsledare världen över och kommit fram till vilka egenskaper den perfekta arbetsplatsen har. Här kan du testa hur nära drömorganisationen din arbetsplats är.

Skriven av Nicklas Tollesson 2015-03-13 | Arbetsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild

Professorerna Rob Goffee och Gareth Jones anses allmänt vara två av de ledande forskarna i Europa när det gäller organisationskultur och ledarskap. Bland annat ligger de bakom boken "Why should anyone be led by you?".
Artikelbild

Gareth Jones


Nyligen publicerade de två sina forskningsresultat kring "drömorganisationen" på Harvard Business Schools webbsajt.

Att ett gott företagsklimat har ett tydligt samband med resultattillväxt är känt sedan länge – att utveckla företagsklimatet är en satsning på både personalen och i förlängningen på resultatet. Men hur ser ett bra företagsklimat ut?

Artikelbild

Rob Goffe


Rob Goffee och Gareth Jones har under flera år forskat kring detta och varit i kontakt med företagsledare över hela världen och i ett flertal olika branscher. Svaren skiljde sig åt, beroende på ett flertal olika omständigheter, men de två forskarna lyckades koka ner sex gemensamma villkor som en perfekt arbetsplats ska kunna leva upp till. De kom fram till att den ska:

  • Uppmuntra skillnader mellan individer på arbetsplatsen.
  • Inte undanhålla eller förställa information.
  • Tillföra värde till personalen, mer än att bara utvinna värde från den.
  • Stå för något som är meningsfullt.
  • Se till att arbetet i sig är givande.
  • Inte ha några onödiga regler.

Villkoren kan tyckas ganska självklara men det är samtidigt inte speciellt vanligt att ett företag klarar av att leva upp till dem.

Rob Goffee och Gareth Jones menar att deras resultat bör ses som en utmaning, en metod för ledare och organisationer att skapa en så produktiv, givande – och därmed också resultatmässigt framgångsrik – som möjligt.Testa själv


Hur nära drömorganisationen är din arbetsplats? Ju fler bockar du kan kryssa i, desto närmare dröm­organisationen är du!

Organisationen låter mig vara mig själv
❑ Jag är samma person på jobbet som hemma.
❑ Jag känner mig bekväm med att vara mig själv på jobbet.
❑ Alla uppmuntras att säga sin mening.
❑ Även de som tänker annorlunda tillåts komma fram.
❑ Känslouttryck uppmuntras, även om de leder till konflikter.
❑ Mer än en personlighetstyp passar in i organisa­tionen.

Ledningen berättar för mig vad som händer
❑ Alla får höra hela historien.
❑ Informationen är inte tillrättalagd.
❑ Det är inte illojalt att framföra kritik.
❑ Min chef vill höra även dåliga nyheter.
❑ Toppcheferna vill höra även dåliga nyheter.
❑ Vi har många tillgängliga kommunikationskanaler.
❑ Jag känner mig bekväm med att stå för de kommentarer – även kritiska – jag gör.

Organisationen upptäcker och förstorar mina styrkor
❑ Jag ges chansen att utvecklas.
❑ Alla medarbetare ges chansen att utvecklas.
❑ De bästa i branschen vill arbeta hos oss.
❑ Också de svagaste medarbetarna erbjuds möjlig­ het att förbättras.
❑ Löner och ersättningar fördelas på ett rättvist sätt inom organisationen.
❑ Vi skapar värde för oss själva genom att skapa värde för andra.

Organisationen gör mig stolt att arbeta för den
❑ Jag vet vad organisationen står för.
❑ Jag värdesätter det vi står för.
❑ Jag vill överträffa mig själv i det jag gör.
❑ Vinst är inte organisationens övergripande mål.
❑ Jag åstadkommer något meningsfullt.
❑ Jag tycker om att berätta för folk var jag jobbar.

Organisationen gör mitt arbete meningsfullt
❑ Mitt jobb är meningsfullt för mig.
❑ Jag förstår varför mina arbetsuppgifter behöver göras.
❑ Mitt arbete fyller mig med energi och glädje.
❑ Jag förstår hur mitt jobb hänger ihop med mina arbetskamraters.
❑ Alla arbetsuppgifter inom organisationen är nödvändiga.
❑ Alla i organisationen drar åt samma håll.

Organisationen hindrar mig inte med dumma och onödiga regler
❑ Vi gör inte saker komplicerade i onödan.
❑ Reglerna är tydliga och tillämpas lika för alla.
❑ Jag vet varför vi har de regler vi har.
❑ Alla vet varför vi har de regler vi har.
❑ Organisationen har ingen onödig byråkrati.
❑ Fackkunskap respekteras.Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration