NCC fokuserar på stadsutveckling

På en glödhet fastighetsmarknad i Stockholm där bolagen fajtas om marken vill NCC Property Development vara något mer än en fastighetsutvecklare. – När vi är stadsutvecklare har vi större muskler och intresse och kan därför bidra på ett mer långsiktigt sätt, både på ett socialt och ekonomiskt hållbart sätt, säger Irene Öman, kundansvarig för NCC Property Development.

Skriven av Axel Ohlsson 2017-02-18 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

NCC vill hellre utveckla hela stadsdelen än bara enstaka hus.
Bild: White Arkitekter


Utifrån är det lätt att tänka på NCC som en stor drake. Men NCC Property Development, som är det minsta av NCC:s fyra affärsområden, är inte bara en stor spelare utan samtidigt även en flexibel ­aktör med snabba beslutsvägar.

– Vi är den stora aktören med muskler både i form av personalresurser och finansiering, samtidigt är vi inom fastighetsutvecklingen ett fristående aktiebolag, berättare Irene Öman och fortsätter:

– Vi är bara 100 anställda i Norden, det ger oss snabbheten, flexibiliteten och smidigheten i ett litet bolag – men vi har det stora moderbolaget bakom oss när det krävs. Så vi känner att vi kan möta hyresgäster och kunder, både som den lilla snabbfotade utvecklaren men också som den stora trygga aktören som ger mandatet. Vi har fördelen att vara både små och stora samtidigt.

Viktig roll


Med det bästa av båda världar i ryggen har NCC en ­viktig roll som utvecklare på en stark Stockholmsmarknad.

– Vi är inte ett förvaltande bolag, därmed inte sagt att vi inte tänker långsiktigt. Våra kunder är oerhört långsiktiga och väl medvetna kravställare. Det är av ­yttersta vikt att vi förstår, inte bara vad våra hyresgäster vill ha, utan också vad de långsiktiga fastighets­ägarna är intresserade utav. Vi vill samtidigt utmana dem att inte bara leverera samma produkt från gång till gång, säger Irene Öman.

– Sedan driver vi väldigt starkt ­frågan kring hållbarhet, precis som många andra aktörer också gör. Här är en av de punkter och roller där vi ställer högre och högre krav på våra köpare och i sin tur också på våra hyresgäster. Att inte bara titta på de gröna frågorna kring hållbarhet, utan även på de ­sociala och ekonomiska.

– Till exempel är NCC först med att kunna erbjuda alla våra hyresgäster ett så kallat hållbart hyresavtal. Det är ett avtal som hjälper dig som hyresgäst att bidra till ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart samhälle. Gå från ord till handling när det kommer till inomhusmiljö, trivsel, återvinning, materialval och hälsa.
Artikelbild

Irene Öman.
Bild: Axel Ohlsson


Hur fungerar processen och dialogen kring det hållbara?


– Det är ingen sträcka från A till B. Det är en ständigt pågående dialog mellan oss på fastighetsutveckling och hyresgäster, både framtida och nuvarande.

– Samtidigt är det en intern dialog hos oss med mål och krav som vi har från vår koncernledning. Att utmana och leverera hållbara lösningar. Det är någonting som finns med oss hela tiden, i alla diskussioner, i alla beslut så är grunden det hållbara samhället.

Hur ser marknaden i Stockholm ut för en utvecklare?


– Det är en het marknad, det är alla överens om. Det finns inte så mycket mark och vi är många som är intresserade av den.

– För oss skulle jag nog vilja säga att det är lite lättare att ta ett helhetsgrepp och göra en stadsutveckling för vår del – snarare än att bara inrikta sig och köpa en fastighet. Vi föredrar när vi kan ta en större roll, som i Järva krog eller projektet i Frihamnen som kallas Valparaiso.

– När vi är stadsutvecklare har vi större muskler och intresse och kan därför bidra mer långsiktigt sätt, både på ett socialt och ekonomiskt hållbart sätt.

Flera stora projekt


Bolaget har flera stora projekt i rullning runt om i Stockholm: det väldiga kontorsprojektet i Kristineberg, utvecklingen av området Valparasio bortanför Norra Djurgårdsstaden, handelsetableringen i Sigtuna och ett logistikprojekt i Brunna.

Det som ligger närmast i tid är dock omvandlingen av Järva krog, där NCC:s huvudkontor ligger. Här skapas en levande blandstad där 90 000 kvadratmeter ska byggas, ungefär hälften bostäder och hälften kommersiella fastigheter.

– Den stadsdelen ska innehålla det som behövs för att ha ett levande liv under dygnets alla tider. Vilket innebär bostäder, lokalhandel och service och ­sedan även kontor, säger Irene Öman.

Kraftig inflyttning


– Den största anledningen är att vi ser hur vår stad påverkas av den kraftiga inflyttningen. Men det finns inte så mycket mark här heller som man skulle kunna önska. Det vi måste titta på är den här urbaniseringstrenden att förtäta och här har vi så mycket yta att vi kan bidra med förtätning för att få en levande stadsbild.

– Solna stad har sagt att de byter ut sin befolkning ungefär vart åttonde år, det beror på att man saknar större ­bostäder. När familjebildningen börjar finns inte så mycket att gå vidare i och då lämnar man kommunen.

– Det här är ett reellt problem för staden. Därför kommer vi möta en del av det genom att cirka 25 procent av lägenheter vi bygger ska vara fyror eller större. Vi kommer att utveckla hela området med hållbarhet i fokus. Det innebär att vi, i enlighet med Solna stads vision, bygger en hel stadsdel med cykling och hållbarhet i fokus. Det ska vara lätt att göra rätt i nya Järva krog.

Vad betyder det att själva vara på plats i området när man utvecklar en ny stadsdel?


– Det betyder att vi som utvecklare måste vara oerhört starka när vi har vår dialog med vår hyresgäst NCC AB för att inte hyresgästen ska få ta för stor del utav den här stadsdelen. Det ska inte bli NCC:s kvarter, utan för oss som arbetar med utveckling kring hela området så är det en stadsdel där NCC är en stor aktör, men fort­farande en bland många andra aktörer.

– Delaktigheten i utvecklingen i Järva krog går i linje med NCC AB:s vision att vilja ta ansvar och vara med och utforma framtidens städer och stadsdelar. Här går vi från ord till handling och visar hur vi kan bidra.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration