"Vi kan erbjuda hyresgästerna en unik miljö"

Bland Higabs 300 byggnader i Göteborg har många ett kulturhistoriskt värde – något som innebär en balansgång. – Även om man vill bevara det gamla så ska det vara en fungerade lokal för modern verksamhet, nu och i framtiden, säger Ceasar Kroge, kundansvarig på Higab.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2017-01-31 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Ceasar Kroge.
Bild: Maria Olsson Äärlaht


Higab, som är en del av Göteborgs stad, förvaltar många av stadens landmärken som Konst­museet, Stora Saluhallen och Feskekôrka. Dessutom förvaltar man stadens arenor, till exempel Ullevi, Gamla Ullevi och Scandinavium. Totalt omfattar Higabs bestånd drygt 300 byggnader om 670 000 kvadratmeter – och många av dem har ett speciellt värde.

– Vi har bland annat 27 byggnadsminnen som är skyddade i byggnadsminneslagstiftningen. Sedan har vi också många byggnader som är skyddade i plan- och bygglagen, säger Ceasar Kroge.

Bolaget inriktar sig framför allt mot ­offentliga verksamheter, ungefär 60 procent av hyres­gästerna finns inom det kommunala samt stat och ­region. Övriga är privata små till medelstora företag.

– Vi har även många föreningar som hyresgäster, det ligger i vårt uppdrag att tillhanda­hålla lokaler till dem och även till hantverks- och kulturverksamheter, säger Ceasar Kroge.

Delar av förvaltningsområdet är specialiserade inom vissa segment, som exempelvis Socker­bruket vid Klippan som huserar många ateljéer och konstnärsverksamheter. Även Brewhouse, som ligger granne med Higabs kontor i Gårda, har en särskild inriktning mot ­musik.

En del av Higabs uppdrag är att ta hand om de kultur­historiskt värdefulla byggnaderna i staden och säkerställa deras värde i framtiden.

– Vi försöker också utveckla dem för att bli anpassade till moderna verksamheter, säger Ceasar Kroge.
Artikelbild

Kvarteret Högvakten görs just nu om för att anpassas till ett mer aktivitetsbaserat arbetssätt.
Bild: Higab/Hans Wretling


Att utveckla byggnader med ett särskilt kultur­historiskt värde innebär också utmaningar. Ceasar ­Kroge poängterar att i arbetet med att skapa lokaler och hus som passar för modern verksamhet, är det viktigt att förhålla sig till det lagstadgade skydd som många av byggnaderna ligger under.

– Även om man vill bevara det gamla så ska det vara en fungerade lokal för modern verksamhet, nu och i framtiden. Så det är absolut en balansgång, säger han.

Modernt och aktivitetsbaserat


Ett exempel på den typen av utveckling sker vid kvarteret Högvakten vid Gustav Adolfs torg där det just nu genomförs grundförstärkning med anledning av de sättningsskador som finns. Samtidigt passar Higab på att anpassa lokalerna för att möjliggöra ett modernt, aktivitetsbaserat arbetssätt.

– Vårt mål är att på ett så bra sätt som möjligt tillgodose våra hyresgästers behov, men också att i större utsträckning levandegöra både våra byggnader och omgivande miljöer och göra dem mer öppna för allmänheten.

Detta görs också vid kvarteret Högvakten, där gatu­plan i dag till stor del inhyser kontorsverksamhet. ­Enligt Ceasar Kroge skulle man istället vilja få butiker och caféer att flytta in för att få mer liv i området.

Ett annat projekt som han vill lyfta är omvandlingen av Billdals gård, ett 1 000 kvadratmeter stort sommar­hus som ska rustas upp och göras om till en mer ­publik miljö.

– Vi skulle vilja få dit en mer utåtriktad verksamhet som förslagsvis ett café eller en restaurang. Det ska bli jätteroligt att restaurera den gamla sommarvillan med ambitionen att anpassa den för att ge göteborgarna tillgång till huset.

Hur känner hyresgäster igen en Higab-lokal?


– Vi har en väldigt speciell typ av lokaler i husen som gör Göteborg till Göteborg. Det är unika miljöer vi erbjuder våra hyresgäster. Att ha sin verksamhet i exempelvis en byggnad som är byggnadsminnesmärkt tror jag många skulle vara stolta över, säger Ceasar Kroge, och lägger till:

– Sedan är vi en långsiktig hyresvärd, det tror jag också ingjuter en trygghet hos våra hyresgäster.

På kontoret på Åvägen i Gårda arbetar 75 personer. Organisationen är uppdelad i de två kärnverksamheterna fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling med stödfunktioner som ekonomi, HR, inköp och kommunikation. Ceasar Kroge har arbetat som kundansvarig på Higab i tre år, och lyfter två särskilda värden med jobbet. Dels är det den stora variationen av hyresgäster som han möter – men också den typ av fastigheter som han arbetar i och med.

– Det är rätt fantastiskt, jag var tidigare i dag på Wernerska Villan i Lorensberg som är byggd i slutet av 1800-talet och som då var en av Göteborgs mest moderna privatbostäder. Där finns en hel våning som är i ursprungligt skick, vilket är helt otroligt att se.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration