"Det är här det händer"

Med en expansion av både Lindholmen Science Park och Chalmers och nya ytor för akademi, näringsliv och boende kan centrala Lindholmen befästa sin ställning som en unik del av Älvstaden. – Området har en fantastisk potential och det känns som att det är här det händer, säger Åsa Östlund, strategisk fastighets­utvecklare på Chalmersfastigheter.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2017-01-26 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Åsa Östlund.
Bild: Chalmersfastigheter


Tillsammans med Älvstranden Utveckling arbetar Chalmersfastigheter just nu med att se över detaljplanen för centrala Lindholmen. Målsättningen är att få till en bättre struktur för framtiden och att möjliggöra fler byggrätter.

– I den liggande detaljplanen finns byggrätter på ungefär 32 000 kvadratmeter, vi skulle vilja få plats med betydligt mer och samtidigt få till högre och mer karaktärsstarka byggnader – särskilt ut mot Lindholmsallén, säger Åsa Östlund.

På Chalmersfastigheters del av området finns i dag sex lite äldre hus samt Kuggen som stod klar 2011.

– Förutom Kuggen är husen väldigt lika och det vore roligt att ge lite mer karaktär till området och få till mer yta både för Chalmers verksamhet och för Lindholmen Science Park som ständigt har nya intressenter som knackar på dörren, säger Åsa Östlund.

Jobbar med parallella uppdrag


För att komma fram till bästa sätt att utveckla området arbetar Chalmersfastigheter och Älvstranden Utveckling med parallella uppdrag där förslag från fyra arkitektgrupper har valts ut för ett djupare arbete. De fyra teamen är Henning Larsen Architects, Liljewall Inobi, SWMS och EG Architects. I motsats till en ren arkitekttävling har uppdragsgivarna här möjlighet att välja fritt från de fyra förslagen i utformningen av den nya miljön. Utvärderingen av förslagen görs tillsammans med bland annat Chalmers och deras studentkår, Lindholmen Science Park och stadsdelsförvaltningen i Lundby.

Vad är viktigt i utvecklingen av området?


– Det är viktigt med bottenvåningar som är attraktiva så man får en mer levande stadsmiljö. Dessutom vill vi att Chalmers med sin verksamhet ska vända sig ut även mot staden, bland annat för att attrahera framtida studenter som rör sig här, säger Åsa Östlund.

Liksom i alla utvecklingsmiljöer där akademi och ­näringsliv verkar är det också viktigt att möjliggöra möten dem emellan – och att öka antalet kvadratmeter.

– De förslag som vi arbetar med omfattar totalt 115 000–130 000 kvadratmeter för hela området, säger Åsa Östlund.

Som förebild har man bland annat använt sig av ­Johanneberg Science Park.

– Där har man verkligen lyckats med mötet mellan akademi och näringsliv, den restaurang- och caféverksamhet som ligger i bottenvåningen är som en magnet och innebär en god möjlighet för ännu bättre samverkan.

Att möta vattnet


Till grund för arbetet finns också visionen för Älvstaden där det är viktigt att bland annat möta vattnet och stärka kärnan. Att möta vattnet gör man exempelvis genom att utveckla och levandegöra kajkanten. Att stärka kärnan menar Åsa Östlund har mycket att göra med att bygga broar till andra sidan älven – eller en linbana.

– Linbanan är ett väldigt spännande projekt som vi är jättepositiva till. Samtidigt påverkar den oss mycket eftersom hållplatsen planeras i direkt anslutning till vår mark, säger hon, och fortsätter:

– Vi tror att den kommer att lyfta området, men det kommer också innebära att områdets baksida där det i dag ligger ett parkeringshus plötsligt blir framsidan med den nya kollektivtrafiknoden.

Lindholmen är i dag ett betydligt mindre campus än Johanneberg och målsättningen är att det ska växa med bland annat en ny institution, ett civilingenjörsprogram och ett större kårhus. Även student- och forskarbostäder planeras i området samt möjlighet för korttidsboende för gäster på Lindholmen Science Park.

Varför vill ni blanda in bostäder?


– Framför allt handlar det om den stora brist som finns på studentbostäder, det har blivit ett problem för Chalmers rekrytering av studenter och forskare. Sedan är det också viktigt att området lever dygnet runt, säger Åsa Östlund.

Hon berättar att 2017 kommer att ägnas till fördjupade studier och att arbete med detaljplan tillsammans med stadsbyggnadskontoret kan ske under 2018.

– Här finns hoppfullhet att vi kan göra något riktigt bra för framtiden, man är i ett läge där man har något bra att utgå ifrån och kan göra det ännu bättre genom att området får behålla sin särprägel men samtidigt får en mer stadslik karaktär.

Det första som kommer att synas på Lindholmen från Chalmersfastigheters sida tror hon dock är en byggrätt nere vid vattnet som omfattar cirka 8 000 kvadratmeter. Ambitionen är att komma igång så snart som möjligt med detta första steg av Chalmers vidare utveckling på Lindholmen.

De fyra förslagen:
Artikelbild

Förslaget från EG Architects.
Bild: EG Architects


Artikelbild

Förslaget från Liljewall Inobi.
Bild: Liljewall Inobi


Artikelbild

Förslaget från Henning Larsen Architects.
Bild: Henning Larsen Architects


Artikelbild

Förslaget från SWMS.
Bild: SWMS

Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration