Nordens största stadsutvecklingsprojekt

Målsättningen med Älv­staden är att knyta ihop staden över älven, att möta vattnet och att stärka kärnan. ­Projektet om­fattar totalt fem miljoner kvadratmeter BTA. – Det är det största stadsutvecklingsprojektet i Norden och innebär att Göteborgs stadskärna ska bli ungefär dubbelt så stor, säger Lena Lundblad, projektchef för Älvstaden på Älvstranden Utveckling.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2017-01-24 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Området runt centralstationen kommer att genomgå en stor förvandling. Den nya Hisingsbron beräknas bli klar under 2021.
Bild: Tomorrow


Vision Älvstaden antogs av kommunfullmäktige 2012 efter ett grundligt arbete i dialog med så väl medborgare som näringsliv och internationella experter. Visionen är en ledstjärna för hur staden ska utvecklas på båda sidor av älven och hur innerstaden ska växa över älven på ett naturligt sätt.

– Sedan kommer det västsvenska paketet med bland annat Västlänken och en ny Hisingsbro in som också påverkar staden och stadsbilden, så det händer väldigt mycket här samtidigt, säger Lena Lundblad.

En genomtänkt blandning


Målsättningen är att skapa platser som är inkluderande och öppna genom en väl genomtänkt blandning av verksamheter, bostäder med varierande upplåtelseformer och prisbilder, service och offentliga rum. Tre strategier ligger till grund för arbetet – att hela staden över älven, att möta vattnet och att stärka kärnan.

– I dag är inte alla de områden som ligger närmast älven så välkomnande och tillgängliga för göteborgarna med parkeringsytor, gamla industriområden och hamnar. Vi vill nu se till att vattnet blir en naturlig del i stadsrummet och en tillgång för alla göteborgare, ­säger Lena Lundblad.
Artikelbild

Lena Lundblad.
Bild: Älvstranden Utveckling


Älvstaden är uppdelad i sju områden; Lindholmen, Frihamnen, Centralenområdet, Södra Älvstranden, Gullbergsvass, Backaplan och Ringön. De olika områdena har lite olika inriktningar – i vissa ligger en större tyngdvikt på handel, medan andra har ett större bostads- eller kontorsfokus.

Utvecklingen kommer minst att pågå fram till 2035. En kraftsamling sker dock inför 400-årsjubileet 2021, då man hoppas ha kommit en god bit på väg. Bland annat kommer nya kontorsprojekt ha kommit på plats på Lindholmen, Karlatornet ska ha vuxit fram och Frihamnen, Masthugget och Skeppsbron ska ha fått nya verksamheter och bostäder.

Vad händer just nu?


– På Lindholmen pågår byggnation av både bostäder och kontor i flera olika projekt samt planeringen för en linbana över älven. Vid Skeppsbron är detaljplanen färdig för en helt ny stadsdel med bostäder, butiker och kontor, och en ny parkeringsanläggning under vatten. Skeppsbron har ett fantastiskt läge och målsättningen är att skapa göteborgarnas nya vardagsrum, säger Lena Lundblad.

Även i Frihamnen är det full aktivitet.

– Frihamnen har varit ett gammalt hamnområde dit göteborgarna tidigare inte har haft någon anledning att komma. Vi har därför börjat sätta platsen på kartan med olika platsbyggande aktiviteter som exempelvis bastu, lekplats, pool, seglarskola och stadsnära odling.

"Spännande projekt"


Tanken är att Frihamnen till 2021 ska ha 1 000 bostäder och 1000 arbetsplatser på plats. Dessutom satsas det på cirka 1 200 temporära bostäder för studenter, företag och nyanlända – på vattnet.

– Det är ett väldigt spännande projekt där internationella företag har velat vara med och bygga dessa bostäder som ska finnas på plats i 15 år. Senare kommer andra, permanenta, bostäder att byggas, men temporära bostäder är ett bra sätt att använda marken under tiden, säger Lena Lundblad och fortsätter:

– I visionen talas det tydligt om att Älvstaden ska vara en testarena, att man här ska våga pröva lite nya lösningar.
Artikelbild

Området vid Lindholmenska kompletteras med bostäder och service.
Bild: Karlastaden


När det gäller kontor kommer de flesta delområden att innehålla kontorsytor, men en tyngdpunkt kommer att ligga kring centralstationen. Först ut när det gäller nybyggnation är Regionens hus och sedan följer projekt som nya Hisingsbron, Region City och så småningom fyra kvarter med verksamheter och bostäder på en överdäckad E45:a.

– Satsningarna handlar dels om att stärka kärnan, dels om att det ska bli enkelt för många människor att ta sig dit. Samtidigt vill vi även där få in lite bostäder för att levandegöra området ytterligare, säger Lena Lundblad.

Vad kommer att ha hänt om 15 år?


– Förutom att det kommer att finnas många nya bostäder och ytor för kontor, handel och service kommer nya mötesplatser för göteborgare och besökare att ha skapats. Jag hoppas och tror att man kommer att komma hit för att se goda exempel på bra stadsutveckling och att vi har öppnat ytor som inte var tillgängliga för göteborgarna tidigare.

Älvstadens sju delområden
• Backaplan: Backaplan ska bli Hisingens centrum. Handeln ­kommer att finnas kvar, men blandas med bostäder, service och kontor för att skapa en levande stadsmiljö. Omvandlingen ­kommer att pågå etappvis ­under de närmaste 20 åren.
• Centralenområdet: Förutom en utveckling på kollektivtrafik­sidan med exempelvis Västlänken och en ny Hisingsbro finns här planer på att det inom 20 år kan finnas 2 000 bostäder och cirka 16 000 nya arbetstillfällen.
• Frihamnen: Frihamnen kommer att utvecklas till en tät innerstad. Till en början ska det vara en plats för cirka 1 000 temporära bostäder och lika många arbetsplatser, för att successivt växa till en ny stadsdel med 9 000 bostäder och 15 000 arbets­platser.
• Gullbergsvass: Om upp mot 30 år kommer nya Gullbergsvass att vara färdigutvecklat med en blandning av bostäder och verksamheter.
• Lindholmen: Klustret vid Lindholmen Science Park ska stärkas och området ska kompletteras med bostäder och service. Här kommer också det cirka 240 meter höga Karlatornet att växa fram till år 2021.
• Ringön: Ringön ska gå från att vara ett renodlat verksamhetsområde till ett område med en mix av olika verksamheter
• Södra Älvstranden: Södra Älvstranden består av delprojekten Skeppsbron och Masthuggskajen. Skeppsbron är först ut med cirka 450 bostäder och 1 200 arbetsplatser, medan Masthuggskajen planeras få 1 000 bostäder och 125 000 kvadratmeter verksamheter.Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration