Läge och karaktär viktigt vid Orkla Foods Sveriges flytt

I mars valde Orkla Foods Sverige att flytta sitt huvudkontor från Eslöv till Malmö. – Det var viktigt att hitta lokaler som skulle spegla vilka vi är och vår kärlek till mat och dryck, säger Camilla Benckert, HR-chef på Orkla Foods Sverige.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2017-01-26 | Flytt

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Viktigt vid företagets flytt var att kunna få med sin kommersiella verksamhet i form av butik och café.
Bild: Caroline Tengen


Bakgrunden till flytten är att Abba Seafood, Procordia och Frödinge 2014 slogs ihop till Orkla Foods Sverige.

– Beslutet togs då att Procordias kontor i Eslöv skulle bli Orkla Foods Sveriges nya huvudkontor, och då blev vi helt enkelt för trångbodda och fick börja leta efter nya lokaler, säger Camilla Benckert.

Att lämna Eslöv var från början inte helt självklart då Procordia, tidigare Felix, hade haft sitt huvudkontor här sedan början av 1900-talet. När det gällde att hitta en ny lokal stod man därför mellan alternativen att bygga ett helt nytt kontor i Eslöv, eller att flytta till antingen Malmö eller Lund. Till slut föll valet på Wihlborgskvarteret Dockan i Malmö.
Artikelbild

Camilla Benckert.
Bild: Orkla Foods Sverige


– Det finns flera anledningar till att det blev just Malmö. Det ligger nära Kastrup, nära Köpenhamn och här finns också en stor matkultur. Vi såg också det centrala läget som ett sätt att bli en attraktiv arbetsgivare, förklarar Camilla Benckert.

– De här lokalerna är fantastiska på grund av sitt läge, men också för att här finns en möjlighet att växa, fortsätter hon.

Under lokalsökningsprocessen arbetade Orkla Foods Sveriges ledningsgrupp tillsammans med Relier, som hjälpte företaget att komma i kontakt med olika fastighetsägare.

– För att besluta vilka kriterier som var viktiga för vår nya lokal genomförde vi en enkät med våra medarbetare. Där framkom just att många ville sitta centralt.

Vad var annars viktigt i valet av lokal?


– Det var viktigt att hitta en lokal som skulle spegla vilka vi är och vår kärlek till mat och dryck. Vi visste också tidigt att vi ville kunna ha med vår kommersiella verksamhet med butik och café, säger Camilla Benckert.

Man har även arbetat mycket med materialval för att få ett så hållbart kontor som möjligt. I och med flytten till sitt nya kontor gick företaget från ett koncept där medarbetarna hade egna kontor till ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Målet var att skapa synergieffekter och möjliggöra flexibilitet.

Ett önskemål vid flytten var att få med sin utvecklingshall – eftersom de genomför hela processen från idé till produkt har det nämligen provlagats en del på huvudkontoret. Tyvärr gick inte detta då vissa av aktiviteterna orsakade för högt golvtryck. Därför finns utvecklingshallen kvar i Eslöv, medan huvudkontoret i Malmö har ett innovationskök där vissa delar av innovationsprocessen kan genomföras.

– Vi har haft en tät dialog med fastighetsägarna och har haft möte varje vecka för att diskutera olika lösningar. Tyvärr kunde vi inte få igenom vår speciallösning, men annars tycker vi att det är en jättebra lokal, säger Camilla Benckert.

Hur viktig var hyran?


– En av de aspekter som vi har tittat på var att hitta en lokal med en marknadsmässig hyra. På grund av det fantastiska läget är det inte de lägsta hyrorna, men samtidigt medför läget andra fördelar som väger upp.

Gjorde ni något misstag?


– Ett misstag var i vår kommunikation med fastighetsägaren kring vad vi ville ha, det var lite speciellt eftersom golvet hade behövt klara ett ton per kvadratmeter på vissa ställen. Så ett tips är att vara ännu mer tydlig i sin kravspecifikation, och kanske få med det i kontraktet.

Det första man möter i Orkla Foods Sveriges huvudkontor är deras butik och café. En våning upp finns receptionen och externa mötesytor. Resten har man valt att dela upp i olika zoner.

– Eftersom vi arbetar 250 personer här med olika ­typer av arbetsuppgifter valde vi att dela in ytorna i olika zoner. Zonerna är namngivna efter de fyra elementen och är utformade efter olika aktiviteter och personligheter, säger Camilla Benckert.
Artikelbild

Kontoret är uppdelad i olika zoner - här är vattenzonen.
Bild: Caroline Tengen


De fyra zonerna är:

– Jord: Här finns grönt, gult och naturliga material. Tanken är att det här ska vara zonen där idéer kan gro och de anställda ska hitta sin kreativitet. Zonen är anpassad för möten och det är lätt att rulla iväg bord och pinna upp saker på de korkbeklädda väggarna.

– Eld: Eldzonen har man tänkt sig som en flygplatslounge där spontana möten kan uppstå. Färgerna går i rött och svart.

– Vatten: Den blå vattenzonen är anpassad för arbete som kräver koncentration, men inte fullkomlig tystnad.

– Luft: In i bubblan. Luftzonen är anpassad för arbete som kräver djup koncentration, det ska vara helt tyst och ljudet på telefonen ska vara avstängt.

Hur har det nya kontoret mottagits bland era medarbetare?


– Innan vi flyttade genomförde vi en undersökning som visade att 40 procent av våra medarbetare var nöjda eller mycket nöjda med våra lokaler. I motsvarande undersökning som har genomförts nu efter flytten ligger siffran över 90 procent. Så det ser vi som ett gott betyg, säger Camilla Benckert.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration