"En kommun med härligt driv"

Robert Atterfelt på Lokalisera och Johan Franzén på Catena om läget i Kungsbacka.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2017-01-24 | Näringsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild

Robert Atterfelt.
Bild: Lokalisera


Robert Atterfelt, uthyrare, Lokalisera


Vilka är de största fördelarna med att etablera sitt företag i Kungsbacka?


– Närheten till Göteborg, med bra förbindelser och samtidigt nära E6:an. Kungsbacka är en tillväxtkommun, där det både kommer att byggas mycket och där kommunen förstår vikten av att satsa på det som i mångt och mycket bidrar till tillväxt, som nybyggnation och företagande, för att attrahera alla de företag/personer som är intresserade av att etablera sig i kommunen.

Vad efterfrågas mest i staden?


– Vi upplever en bred och stabil efterfrågan på olika verksamhetslokaler, allt från bra kontorslokaler, kombilokaler till större lagerlokaler. Vi upplever även efterfrågan på butikslokaler i bra lägen, främst i anslutning till Hede Outlet.

Hur ser er verksamhet ut i Kungsbacka?


– Vi utgår själva från Göteborg, men har upplevt en allt större efterfrågan bland våra intressenter på bra lokaler i Kungsbacka. Under det senaste året både har vi och är i färd med att förmedla bra lager-/kontorslokaler och butiksytor med strategiska lägen i Kungsbacka.

Vilka är de mest intressanta delarna av staden?


– Vi upplever att flera lägen i Kungsbacka är och håller på att bli än mer attraktiva. Flera stora byggprojekt är under planering i och runt centrum. I dagsläget är vår uppfattning att bra lokaler i Varla, centrala Kungsbacka/runt Kungsmässan, runt Hede Outlet och i Inlag är de som efterfrågas mest.
Artikelbild

Johan Franzén.
Bild: Maria Olsson Äärlaht


Johan Franzén, regionchef Göteborg, Catena


Vilka är de största fördelarna med att etablera sitt företag i Kungsbacka?


– Det är en företagarvänlig kommun med härligt driv. Det finns i dag cirka 9 000 före­tag i kommunen inom en mängd områden. Denna bredd utan stora dominerande arbetsgivare är intressant. En stark tillväxt och hög inflyttning borgar för ett fortsatt behov av kommersiella lokaler. Hyrorna inom vårt segment är generellt lägre än i Göteborg, men pendlingsmöjligheterna gör att Kungsbacka har tillgång till den stora stadens kompetens och borde kunna locka till sig fler etableringar framöver.

Vad efterfrågas mest i staden?


– Vi bygger, äger och förvaltar enbart lager- och logistikfastigheter. Vi har fått många förfrågningar på mindre kombilokaler om cirka 100–500 kvadratmeter med kontor och lager. Vi får snart en större lagervakans på cirka 5 000 kvadratmeter. Det ska bli spännande att se hur efterfrågan är på objekt i denna storlek.

Vad har ni för planer för Kungsbacka?


– Vi äger i dag cirka 25 000 kvadratmeter lageryta i Kungsbacka. Vi letar projekt med intressenter som har godsflöden från söder och som ej vill etablera sin verksamhet norr om Göteborg, där det i dag finns tillgänglig industrimark. Förutom förvärv av mark kan förvärv av moderna logistikytor bli aktuellt.

Hur ser du på er roll i staden?


– I dagsläget marginell, men vi behöver tillsammans sälja in Kungsbacka som ett bra alternativ för logistik­etableringar. En uppmaning till Kungsbacka kommun är att ta fram planlagd industrimark för försäljning. För att kunna konkurrera om framtida etableringar i Västsverige är detta ett måste. Vi är nya som fastighetsägare i staden och det tar tid att etablera en verksamhet men vi är långsiktiga och ser fram emot att vara med och bygga framtidens Kungsbacka.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration