Vill bli ledande i norra Europa

I dagsläget har Newsec totalt 750 medarbetare och förvaltar ett bestånd om sex miljoner kvadratmeter. Men målet är att bli ännu större. – Vår vision är att bli norra Europas ledande fastighetsförvaltare och att bidra till utveckling i de städer där vi verkar, säger Gustav Dahlfors, kundansvarig på Newsec Asset Management.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2017-01-23 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

På Gullbergs Strandgata 9 kan Newsec från början av 2018 erbjuda upp till 12 000 kvadratmeter kontorsyta.
Bild: Newsec


Inom Newsec erbjuds fastighetsförvaltning, fastighetstransaktioner, rådgivning, värdering, analyser, köprådgivning och uthyrning av fastigheter och lokaler. Bolaget finns i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Baltikum. Inom Asset Management (AM) arbetar i dag 270 personer med att ta hand om kunders fastig­heter och tillsammans med kund skapa ett ökat fastighetsvärde. Göteborgskontoret är det största sett till antalet anställda. Här arbetar 130 personer, varav en stor andel med hyresadministration och bolagsredovisning, men även kommersiell och teknisk förvaltning samt projektledning finns representerade på det nyligen inflyttade kontoret.

Newsec AMs affärsidé är att driva en proaktiv fastighetsförvaltning med fokus på direktavkastning, nöjda kunder och en hållbar värdeutveckling. Inom Newsecs bestånd finns alla segment; logistik, kontor, bostäder och handel. Bolaget representerar en mängd olika kunder, och förutom de lite mer traditionella fastighets­ägarna arbetar man exempelvis med privatpersoner, fastighetsfonder och pensionsfonder, internationella såsom nationella.

Nästan allt inom fastigheter


– Vi gör i dag allt inom fastigheter förutom att äga dem. Det som är kärnverksamheten inom förvaltning är att tillsammans med kunden öka värdet på fastig­heten genom att öka hyresintäkterna och minska kostnaderna. Det kan vi hjälpa till med genom att hyra ut tomma ytor, omförhandla befintliga hyresavtal, bygga om och skapa byggrätter samt kontinuerligt arbeta med att driftsoptimera fastigheterna, säger Gustav Dahlfors.
Artikelbild

Gustav Dahlfors.
Bild: Maria Olsson Äärlaht


I Göteborgsområdet förvaltar Newsec ett 90-tal fastig­heter om cirka 600 000 kvadratmeter. Liksom i resten av det förvaltade beståndet har man här en blandning av verksamheter – även om andelen bostäder har ökat de senaste åren.

Vad händer för Newsec i Göteborg just nu?


– Göteborg är en stark uthyrningsmarknad. Just nu har vi två vakanser som är attraktiva i sitt eget slag, säger Ulf Birk, uthyrningsansvarig på Newsec AM.

Den ena vakansen är en logistikfastighet i Göteborgs hamn där det finns cirka 16 000 kvadratmeter lokaler. Här planeras just nu förbättringsåtgärder där nya portar sätts in och nytt golv läggs på plats.

– Vi har två hyresgäster som under hösten flyttar ut vilket gör att vi kan inleda våra åtgärder vid årsskiftet, säger Ulf Birk, och fortsätter:

– Fastigheten ligger i ett väldigt logistikintensivt läge och här finns alla kvaliteter för en bra logistikanläggning, med sin direkta närhet till Göteborgs hamn.

Det andra projektet är en kontorsfastighet på Gullbergs Strandgata 9.
Artikelbild

Ulf Birk.
Bild: Maria Olsson Äärlaht


– Här kan vi erbjuda upp till 12 000 kvadratmeter från början av 2018 i Centralenområdet som omvandlas till en sammanhängande stad hela vägen från centralstationen och ner till älven. Då fastigheten har ett eget parkeringshus och med 350 meters gångavstånd till centralstationen är läget väldigt intressant för många företag, säger Ulf Birk.

Excellens, integritet och innovation


Newsecs ledord är excellens, integritet och innovation. När det gäller innovation använder sig kollegorna bland annat av systerbolaget Datschas senaste tjänst Datscha Showroom som är en mjukvara med information om fastigheternas intäkter och kostnader, vakanser och liknande – allt för att kunderna ska kunna samla information snabbt i sin platta eller telefon. Att bidra med högklassig service är enligt Gustav Dahlfors och Ulf Birk en självklarhet, men det är också viktigt med kundernas integritet.

– Vi har väldigt många kunder, men är noga med att aldrig tala om dem med andra, det är vattentäta skott mellan uppdragen, säger Gustav Dahlfors.

Newsecs värdegrund är "passion för kollegor och kunder". Att medarbetarna kommer i första hand är ingen slump. Newsec tror på att nöjda medarbetare ger nöjda kunder. Dialogen är jätteviktig – särskilt som man inte äger fastigheterna själva.

– Vi är istället fastighetsägarnas förlängda arm och har både den långsiktiga relationen och den dagliga kontakten med hyresgästerna, säger Ulf Birk.

Han ser även fördelar med att inte stå som fastighetsägare till de fastigheter som man förvaltar.

– Jag tror att det gör oss mer flexibla, vi är tvungna att arbeta från fall till fall och se vad som är viktigt i varje enskild fastighet, istället för att ha den generella linje som många fastighetsbolag annars måste hålla sig till, säger han.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration