"Kista är ett expansivt område"

Diana Eriksson, Kungsleden, Christopher Johansson, Fastpartner och Louise Isgren, Klövern om att etablera företag i Kista.

Skriven av Anthon Näsström 2016-08-01 | Näringsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild

Diana Eriksson, Kungsleden:


Vad tror du om hyresutvecklingen i framtiden i Kista?


– Vi ser i dagsläget en fortsatt god efterfrågan på våra lokaler, med en positiv hyresutveckling främst i de centrala lägena i Kista – i nära anslutning till Gallerian och allmänna kommunikationer.

Varför ska man som företag etablera sig i Kista?


– Det är ett expansivt område med mycket bra allmänna kommunikationer samt närhet till både Arlanda och Bromma, samt brett utbud av service och restauranger i Kista Galleria.

– Lägg därtill prisvärda lokaler i olika prisklasser med bra möjlighet till expansion i senare skede utan dyra flyttkostnader.

– Dessutom är det ett område med en mycket aktiv intresseorganisation i form av Kista Science City som i samarbete, både med fastighetsägarna och med flera av de större företagen i området, driver frågor kring att hela tiden förbättra möjligheterna för ett utvecklande och inkluderande företagsklimat.

Hur ser du på er roll i Kista?


– Vi ska tillhandahålla attraktiva och funktionella lokaler i rätt lägen till rätt pris, och i Kista som är ett av våra kluster får vi en möjlighet att anpassa och vässa vårt erbjudande utifrån hyresgästernas behov samt aktivt påverka hela områdets utveckling i nära samarbete med Kista Science City.

Hur många lokaler förvaltar ni i Kista för tillfället?


– Vi äger och förvaltar idag cirka 150 000 kvadratmeter kontorslokaler inom Kista och Akalla. Ungefär 25 procent av lokalerna är belägna i direkt anslutning till Kista Galleria och 40 procent av lokalerna ligger inom ett avstånd på cirka 250 meter från Gallerian. Vi kan i dag erbjuda lokaler inom ett brett segment gällande standard och hyresnivå. Allt från råytor, där hyresgästen själv får vara med och påverka utformning av lokalen, till ytor som redan är inflyttningsklara.
Artikelbild


Bild: Fastpartner


Christopher Johansson, Fastpartner


Vad tror du om hyresutvecklingen i framtiden i Kista?


– Den generella hyresutvecklingen är positiv för Kista. Men området har en variation av både byggår och standard på lokalerna, och därmed också en stor spridning i hyresbilden.

Varför ska man som företag etablera sig i Kista?


– Kista är ett av Stockholms mest väletablerade kontorslägen. Just nu pågår en förtätning av Kista där området ändrar karaktär till en mer stadslik bebyggelse med både boende och arbetsplatser. Söker man ett läge i Stockholm med bra kommunikationer och ett rikt serviceutbud är Kista ett bra val.

Hur ser du på er roll i Kista?


– Vi arbetar långsiktigt med våra fastigheter, och strävar efter att vara det självklara valet om man söker en funktionell och kostnadseffektiv lokal i Kista. Våra hyresgäster i Kista är moderna företag som, precis som vi, värdesätter klimatsmarta och hållbara lösningar.

Hur många lokaler förvaltar ni i Kista för tillfället?


– Vi äger och förvaltar 55 000 kvadratmeter i sju fastigheter i området.

Artikelbild


Bild: Klövern


Louise Isgren, Klövern:


Vad tror du om hyresutvecklingen i framtiden i Kista?


– Vi ser ljust på hyresutvecklingen i Kista. Hyresutvecklingen inom vårt bestånd i Kista är liksom för många andra områden runt Stockholm fortsatt positiv och i takt med att Kista fortsätter sin moderniseringsprocess gällande uppgradering av befintliga fastigheter, nybyggnation av kommersiella lokaler och utveckling av bostäder tror vi att hyresnivåerna kommer att fortsätta uppåt.

Varför ska man som företag etablera sig i Kista?


– Det uppenbara är Kistas strategiska läge, det tar drygt 15 minuter att ta sig till Kista från Stockholm Central och med bil tar man sig till Arlanda på cirka 20 minuter. Det finns dessutom ett bra tjänsteutbud och en galleria med cirka 18 miljoner besökare per år och 180 butiker och restauranger. Kista är en stolt hemmaarena för drygt 35 000 medarbetare och 7 000 studenter varav många verkar i några av världens ledande företag, vilket är en starkt bidragande faktor till att företag söker sig till Kista.

Hur ser du på er roll i Kista?


– Klövern är den största hyresvärden i Kista så vi tar vår roll på stort allvar och arbetar strategiskt och fokuserat på att utveckla Kista till en levande plats dygnet runt där människor vill både arbeta och bo. Vi har dessutom ett bra samarbete med de andra stora hyresvärdarna i Kista och det känns tryggt och spännande att samtliga parter har en gemensam vision för området.

Hur många lokaler förvaltar ni i Kista för tillfället?


– Antalet lokaler varierar ju nästan månadsvis med tanke på att vi skräddarsyr och anpassar lokalerna till våra hyresgäster, så delningar av lokaler sker titt som tätt. Vi äger och förvaltar cirka 400 000 kvadratmeter i Kista.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration