Så blir Uppsalas nya stadshus

Funktionellt, tillgängligt – och med en tydlig demokratisk tanke. I slutet av september valdes Henning Larsen Architects till att utforma Uppsalas nya märkesbyggnad.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2016-11-21 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Stadshuset ska renoveras och byggas om på ett varsamt sätt, för att bilda en fusion av gammalt och nytt.
Bild: Henning Larsen Architects


Uppsalaborna har sedan i juni kunnat ta del av de fem finalistförslagen som har ställts ut i stadshuset. Den 26 september utsågs vinnaren enhälligt av en jury bestående av kommunstyrelsens presidium, tre arkitekter, en representant för verksamheterna och vd:n för Uppsala kommuns Förvaltningsfastigheter AB, som kommer att bygga det nya stadshuset. Vinnarna Henning Larsen Architects är dock inga nykomlingar i staden då de även står bakom Uppsala Konsert och Kongress.

– Henning Larsen Architects förslag Fröja ånyo är ett stilrent och snyggt förslag som innebär den märkesbyggnad som man vill åt. Det är även begåvat ritat avseende genomförbara tekniska lösningar och utvecklingsmöjligheter, säger Carl Wallin, projektledare på Uppsala kommun.

En tydlig partner


Han berättar att stadens befolkning beräknas öka med 25 procent på 15 år.
Artikelbild

Carl Wallin.
Bild: Micke Sandström


– Det kan man bemöta på olika sätt, antingen kan man sitta still i båten eller så kan man skapa förutsättningar för expansion. Det är projektet vid stadshuset en del av, vi vill göra kommunen till en tydlig partner i en växande stad, säger han.

Förutom att göra stadshuset mer tillgängligt vill man även se till att det finns i invånarnas medvetande.

– Stadshuset ska bli ett nav för kommuninvånarna, inte bara någonting symboliskt, säger Carl Wallin.

Det finns även en ekonomisk tanke och ett hållbarhetsperspektiv i omdaningen av stadshuset, som beräknas stå färdigt till hösten 2020. I dag sitter kommunen i Uppsala på 45 hyresavtal för administrativ personal runt om i staden.

– Om vi kunde reducera antalet avtal till fem skulle både klimatpåverkan och driftskostnaderna minska, säger Carl Wallin.

Projektet innebär en renovering och ombyggnation av stadshuset, som ska behandlas på ett varsamt och respektfullt sätt. Enligt Per Ebbe Hansson på Henning Larsen Architects har utgångspunkten varit att ta fasta på det existerande för att sedan komplettera och fullända det.

Ska känna sig välkomna


– Vi vill också skapa fina rum som uppmanar till de demokratiska processerna där invånarna känner sig välkomna och där det är lätt att mötas, säger han.

Tanken är att det i och med ombyggnationen ska införas ett aktivitetsbaserat arbetssätt i stadshuset.
Artikelbild

Per Ebbe Hansson.
Bild: Henning Larsen Architects


– En fin sideffekt av ett aktivitetsbaserat arbetssätt är att man behöver mindre yta per anställd. Att kommunen kan krympa sina ytor öppnar möjligheter för nyetableringar, för om nu denna stora expansion sker blir det snart brist på kontorslokaler, säger Carl Wallin.

Den nya byggnaden ska rymma 1 500 personer. Entrévåningen ska inte bara fungera som reception utan också ge plats för verksamheter som exempelvis ett café eller en restaurang.

– Det ska bli en mötesplats för kommuninvånarna, och också en mötesplats mellan kommuninvånare och förtroendevalda, förklarar Carl Wallin.
Artikelbild

Vinnarförslaget Fröja Ånyo.
Bild: Henning Larsen Architects


Beslut i juni


Tillsammans med det aktivitetsbaserade arbetssättet ska kontors- och möteslokaler bli flexibla för att enkelt kunna ställas om.

– Exempelvis kan man utnyttja det stora rum där kommunfullmäktige har sina möten till andra aktiviteter också, då det är lätt att ställa om till att bli en del av vinterträdgården, säger Per Ebbe Hansson.

Arkitekterna kommer nu att skissa på en färdig ritning följt av att en teknisk konsult ska gå igenom huset. Detta leder till en kalkyl som kommunen ska besluta om i juni nästa år. Blir det ett positivt besked kommer stadshuset att tömmas samma sommar för att möjliggöra en byggstart under hösten 2017.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration