"En positiv utveckling"

Nils Åke Rydqvist, region- och uthyrningschef, Savills och Jonus Bartholdson, tillförordnad vd, Pulsen Fastighet om att etablera företag i Borås.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2016-08-16 | Näringsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild


Bild: Savills


Nils Åke Rydqvist, region- och uthyrningschef, Savills


Vilka är de största fördelarna med att etablera sitt företag i Borås?


– Borås växer, har en positiv utveckling på arbetsmarknaden och ett strategiskt bra läge mellan Jönköping och Göteborg med järnväg i fyra väderstreck. Så den största fördelen är, i konkurrens med Göteborg och andra städer, tillgången på personal, bostäder och mark samt att Borås kan erbjuda ­lager- och logistikintensiva företag som även för med sig tillväxt på andra marknader.

Hur är efterfrågan på lokalmarknaden i Borås i dagsläget?


– Efterfrågan är positiv och ökande för lager/logistik, produktion, butiker i olika stadsdelar och kontor i de centrala delarna av staden.

Vad anser du är viktigt för en fortsatt positiv utveckling av stadens näringsliv?


– En fortsatt utveckling och detaljplanering av mark för lager/logistik/butiker och en fortsatt utveckling och uppfräschning av de centrala delarna i kombination med bättre kommunikationer både väster och öster ut. Om Götalandsbanan med snabbtåg blir verklighet skulle det bidra starkt även om kapaciteten nu ökar succesivt.

Vilka är de intressantaste områdena i Borås just nu?


– Viared med sin satsning på lager/logistik och butiker samt centrum som är under en expansiv och kraftfull stadsutveckling som kommer att öka attraktionskraften rejält både för butiker, kontor och andra verksamheter.
Artikelbild


Bild: Pulsen Fastighet


Jonus Bartholdson, tillförordnad vd, Pulsen Fastighet


Vilka är de största fördelarna med att etablera sitt företag i Borås?


– Boråsaren är entreprenöriellt lagd och en etablering här ger tillgång till duktiga och framåtriktade medarbetare. Sedan har Borås ett gynnsamt läge intill Landvetter flygplats, Göteborg och västkusten. Staden har en stadsteater, fantastiska skulpturer och ett allt mer levande centrum.

Hur är efterfrågan på lokalmarknaden i Borås i dagsläget?


– Efterfrågan är god och vi kommer fortsätta att utveckla våra fastigheter för att även framåt attrahera intressanta företag och organisationer.

Vad anser du är viktigt för en fortsatt positiv utveckling av stadens näringsliv?


– Götalandsbanan får inte skapa ännu fler sår i staden. Vi måste värna den stadskärna vi har och avgörande är att den tänkta dubbelspåriga höghastighetsjärnvägen dras där nuvarande spår går alternativt i tunnel. Att riva befintliga byggnader i centrumnära lägen är uteslutet, då våldför vi oss på stadens själ och dess historiska framväxt. Stadens politiker måste tydligt markera mot Trafikverket att stadens historiska byggnader inte får rivas.

Vilka är de intressantaste områdena i Borås just nu?


– Centrum. Stadskärnan är alltid viktig i en stad och i Borås har de textila fabrikerna smält ihop med centrum­miljön på ett vackert sätt, vilket både blandar kontor och boenden men också påminner om stadens ursprung. Viared. Läget intill motorvägen och Borås fokus på logistik skapar unika fördelar för Viared. Sedan tycker jag att Knalleland borde kunna ompositioneras för att komplettera aktivitetsstråket med Borås Arena, ishallen, tennishallen, Alidebergsbadet och djurparken.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration