Heden: Att äta kakan och ha den kvar

I Kjellgren Kaminsky Architectures framtidsförslag för Heden är tanken att behålla den öppna platsen för idrott och samtidigt exploatera – under marken. Här berättar de hur Heden kan bli Neden.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2016-11-21 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Genom att exploatera under mark behålls den öppna ytan för idrott.
Bild: Kjellgren Kaminsky Architecture


Många förslag har presenterats kring omvandling av Heden; det ska byggas bort, byggas till eller byggas om. Enligt Joakim Kaminsky och Fredrik Kjellgren på Kjellgren Kaminsky Architecture skulle Heden vinna på att ha färre markparkeringar och en större mångfald av idrottsprogram – samtidigt som stråket i Vasagatans förlängning mot Ullevi skulle kunna förstärkas och befolkas ytterligare.

– I bostadsbristens Göteborg måste man också fråga sig hur alla oexploaterade ytor kan användas. Tänk om man kunde äta kakan och ha den kvar, säger Joakim Kaminsky och förklarar vidare:

– Om Heden kan fortsätta vara en öppen plats präglad av idrottsliv och möten, och samtidigt ge förutsättningar för förtätning och utveckling av staden.

Förtätas nedåt


Och just det föreslår arkitektbyrån en lösning till. I deras skiss ska nämligen Heden förtätas nedåt – vilket också är förklaringen till deras arbetsnamn ’Neden’. I förslaget ingår att det under mark ska byggas två våningar med parkering, idrottshallar och lokaler. Samtidigt vill man flytta hit Valhalla sporthallar som i dag ligger mellan Scandinavium och Valhallabadet tillsammans med Ullevi Tennisklubbs hallar och utomhus­banor vid Gamla Ullevi.
Artikelbild

Joakim Kaminsky och Fredrik Kjellgren.
Bild: Kalle Sanner– I och med flytten frigörs ytor för bostäder i hallarnas tidigare lägen samtidigt som Heden bevaras som en öppen plats och förstärks som ett centrum för idrott, säger Fredrik Kjellgren.

För att förlänga Vasagatan och binda ihop Haga med Ullevi vill Kjellgren Kaminsky skapa en ny boulevard som sedan skär ner i marken för att möta den nya verksamheten. Längsmed boulevarden vill man ha uteserveringar, butiker, restauranger och arbetsplatser.

De byggrätter som skapas vid Scandinavium och ­Ullevi hjälper sedan till att finansiera flytten av idrottsverksamheterna. Här ges även plats för cirka 400 nya bostäder. De kommersiella ytorna längsmed den nya boulevarden kommer också att innebära intäkter för exploatören.

– Projektidén skulle totalt kunna skapa över 100 000 kvadratmeter yta. Det räcker till exempel till 1 000 parkeringsplatser, tio tennisplaner, tio handbollsplaner, 100 arbetsplatser, flera butiker, restauranger och mycket mer, säger Joakim Kaminsky.

Ljust under mark


När det gäller utformningen av Neden vill man behålla en ljus miljö – trots att man kommer att befinna sig under mark.

– Gatan omges av cirka tio meter höga fasader vilket ger en sektion som är ljusare än de flesta stadsgator, säger Fredrik Kjellgren.

Över gatan placeras ett par smala broar för de som vill gena mellan Hedens bollplaner. De lokaler som behöver dagsljus placeras längs gatan medan parkering och idrottshallar förläggs längre in.

– Heden kan bli lika viktig för Göteborg som Hyde Park är för London och Central Park för New York, men har en bit kvar innan den når sin fulla potential. Med vårt förslag skulle Heden kunna fortsätta att vara en unik öppen plats i Göteborgs hjärta samtidigt som den fylls med fler kvaliteter och fungerar som en katalysator för utvecklingen av hela den centrala staden, säger Joakim Kaminsky.  


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration