Ny innovationsarena på Johanneberg Science Park

För knappt två år sedan färdigställdes etapp ett i utvecklingen av Johanneberg Science Park. Nu inleds nästa fas med fokus på innovation när en ny arena skapas.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2016-11-28 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Det nya huset kommer att gå i en mörkröd färg.
Bild: Tengbom


Johanneberg Science Park består i dag av Teknikparken och de två nybyggda husen i guld och svart som redan hunnit bli karakteristiska för området. Syftet med science parken är att skapa en trippelhelix mellan samhälle, akademi och näringsliv.

– Det här är ett sätt att få de olika parterna att mötas och kunna dra nytta av varandra, säger Cathrine Gerle, projektchef på Akademiska Hus.

I Johanneberg Science Park är bolagen inriktade på samhällsbyggnad, energi och nanoteknik. Nu vill Akademiska Hus tillsammans med Chalmers tekniska högskola, Chalmersfastigheter och entreprenören Byggdialog lägga till ytterligare en byggnad i en andra etapp. Johanneberg Science Park etapp två (JSP2) kommer att husera framför allt företags utvecklings- och innovationsavdelningar.

Stärka Chalmers


– Vårt uppdrag på Akademiska Hus är att stärka Sverige som kunskapsnation och erbjuda bra lokaler för forskning och utbildning. Att vi går in och bygger ett hus som har med närings­livet att göra handlar om att det som bildas här kommer att stärka Chalmers i stort, förklarar Cathrine Gerle.

Byggnaden, som ska gå i en djupröd färg, ­kommer att omfatta 10 000 kvadratmeter fördelat på sex ­våningar och planerad byggstart är under sommaren 2017.

– Vi håller just nu på att skriva kontrakt och leta hyres­gäster. Det som är viktigt för presumtiva hyresgäster att ha med sig är att det här inte är vilket hus som helst, utan en del av en science park där samverkan är en jätteviktig del, säger Cathrine Gerle.
Artikelbild

Cathrine Gerle.
Bild: Maria Olsson ÄärlahtDet nya ­huset ska byggas enligt Miljö­byggnad Guld och ges en generell och flexibel utformning för att kunna möta framtida förändringar. I entréplan planeras en konferensdel med en stor hörsal som också kommer att kunna användas som vad Akademiska Hus kallar för ett Active Learning Workshop Room.

– Här kan man ha andra typer av konferenser än de traditionella, med mer interaktivitet och digitala hjälpmedel som exempelvis visualisering, säger Cathrine Gerle.

Komplettera befintliga verksamheter


I huset kommer det också att finnas ett flertal mindre konferensrum samt service i form av exempelvis ett café. Man vill även få in någon form av restaurang som kompletterar de befintliga verksamheterna i de andra husen. Även konferensdelarna ska kopplas ihop mellan de olika byggnaderna.

Entrén är skapad för att bjuda in till möten mellan företagare, studenter och forskare. Den inleder även samhällsbyggnadsstråket på Chalmers och blir på så vis en entré till hela området från söder.

– Det innebär att det kommer att vara ganska många som flödar genom huset, vilket ger möjlighet till nya relationer och oväntade möten.

Även utemiljön ska utformas för att stödja värdeskapande möten. Akademiska Hus kommer att använda JSP2 för att testa sitt innovationsarbete och har startat ett projekt med forskare och arkitekter för att under­söka hur utemiljöerna kan utformas på bästa sätt.

– Vi vill jobba med innovation i JSP2 för att stärka arenan, men också för att vi inom Akademiska Hus vill utveckla vårt sätt att driva innovation.

Hyresgäster av varierande storlek


Det finns dessutom en ambition att flytta elbuss­linjen Electricitys hållplats till det nya huset. I dag ­ligger den några hundra meter från området.

– En av tankarna är att bussen ska docka an byggnaden så att man kan gå torrskodd från mötesytorna, säger Cathrine Gerle.

Akademiska Hus och Johanneberg Science Park välkomnar hyresgäster av varierande storlek, och även utländska bolag som man tror kommer att ge en bra input till verksamheterna på plats. Lokalerna utformas efter hyresgästernas önskemål – allt från cellkontor till aktivitetsbaserade lösningar är möjligt. Den nya byggnaden planeras vara färdigbyggd till 2019.

– Vi beräknar att få investeringsbeslut i december, då vi redan har så pass många intressenter. Men det finns fortfarande möjlighet för etablering, avslutar ­Cathrine Gerle.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration