Från lokverkstad till unika kontor

Med sin halvmåneform sticker Lokomotivet ut bland Gamlestadens byggnader. Nu vill L2 Fastigheter omvandla den gamla lokverkstaden till kontor med en historisk karaktär.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2016-10-13 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Innerbågen av byggnaden kommer att täckas med stora glaspartier.
Bild: L2 Fastigheter


Byggnaden uppfördes på 1920-talet och har under den största delen av sin levnadstid fungerat som verkstad för SJ:s lok. För ungefär tio år sedan byggdes Lokomotivet om till en lager- och logistik­terminal – men behöll sitt klassiska utseende både ­exteriört och interiört.

– Det tycker vi var väldigt tur då vi, trots att vi nu vill omvandla huset helt, vill behålla byggnadens karaktär, säger Karl Ljunggren.

Även från Göteborgs stads sida är det viktigt att byggnaden hanteras varsamt, då den har ett särskilt bevarandevärde.

– Man vill inte att den ska försvinna och helst att den ska vara sig så lik som möjligt. Det stämmer också väl överens med vad vi tror kommer att fungera bra på marknaden, vi tror att många tycker att det kan vara spännande att sitta i något som är lite annorlunda, ­säger Karl Ljunggren och fortsätter:
Artikelbild

Karl Ljunggren.
Bild: Maria Olsson Äärlaht


– Göteborgs stad är väldigt positiva till den kommande utvecklingen, det är så klart en orosfaktor med hus som har ett bevarande­värde, men som inte har en hållbar ­användning.

15 meters takhöjd


L2 Fastigheter har ägt den 18 000 kvadratmeter stora fastigheten i 2,5 år, och har tidigare rustat upp andra byggnader på den. Nu är det alltså Lokomotivets tur att omvandlas till modern kontorsverksamhet. I nuläget är det 15 meter högt i tak i den största delen av byggnaden – tanken är att huset efter utvecklingen ska bestå av tre våningsplan.

– Men det kommer ändå att bli ganska luftigt, framför allt på det översta planet. Och de här ska vi behålla, jag tycker att det är vansinnigt vackert med de smäckra stålkonstruktionerna, säger Karl Ljunggren och ­pekar upp i taket på lokalen.

Visionen är att det ena våningsplanet inte ska löpa hela vägen ut till väggen, utan fungera som ett entresolplan – bland annat för att få in mer ljus i huset. Längs med innerbågen kommer även dagens portar att ersättas med stora glaspartier.

Befinner sig i tidigt skede


Totalt kommer det att röra sig om 5 000 kvadratmeter lokalyta, som trots bevarandearbetet ska uppfylla alla krav kring exempelvis yteffektivitet och utformning. Även om byggnadens karaktär och arv ska bevaras så långt som möjligt, kommer lokalerna att utformas helt från början.

– Det ger väldigt stora möjligheter. Jag älskar att jobba med det här huset, vi arbetar med många olika typer av utveckling, men det här är verkligen något speciellt, säger Karl Ljunggren.

Utvecklingen av Lokomotivet befinner sig ännu i ett tidigt skede och L2 Fastigheter är öppna för olika lösningar.

– Vi har skissat på ett förslag med tio kontor som ligger mellan några hundra kvadratmeter och upp till 1 500, men det kan ju också bli så att någon vill ha hela byggnaden. Just eftersom vi är i ett tidigt skede går det fortfarande att påverka både storlek och utformning.

Man är inte heller låst till någon särskild typ av verksamhet.

– Men vi önskar att de som väljer att etablera sig här tycker att huset bidrar till deras varumärke – att de känner att de inte sitter i vilket kontorshus som helst.

Gamlestaden genomgår just nu en stor förändring – och är enligt Karl Ljunggren ett av de områden i staden som kommer att utvecklas mest under de närmsta fem till tio åren.

– Dels beror det på de stora kollektivtrafiksatsningar som görs, men även på att här finns en unik mix av gammalt och nytt, förklarar han.
Artikelbild

Byggnadens arv och karaktär kommer att bevaras vid utvecklingen.
Bild: L2 Fastigheter


Gamlestan – en stadsnära blandstad


Rakt över gatan ligger SKF:s nya kontor och runt omkring finns en blandning av stora och små verksamheter, bostäder och handel.

– Gamlestaden har gjort en väldigt stor resa, man har arbetat mycket med trygghet och gjort det till en stadsnära blandstad. Det tror jag är det attraktiva med området.

Just nu pågår bygglovsprocessen och sökandet efter en entreprenör till projektet. Förhoppningen är att man ska få bygglov under hösten för att sedan börja bygga fram på vårkanten.

– Det blir ju inte vilket bygge som helst eftersom det finns en hel del att ta hänsyn till och helst ska man försöka få med sig så mycket som möjligt av karaktären både på insidan och på utsidan, säger Karl Ljunggren.

I taket finns även en travers som går på en välvd bana längs hela byggnaden och som klarar en vikt av 20 ton.

– Någon tyckte att man kunde glasa in den och bygga ett konferensrum där uppe. Vi får väl se …


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration