"Ett vardagsrum för Backaborna"

Med 800 nya lägenheter och en ut- och ombyggnation av Selma Lagerlöfs torg ska platsen förvandlas till en levande stad. – Det ska bli ett tryggt område med ett helt annat liv, en gå-stad med färre bilar och bättre förutsättningar för kollektiv- och cykeltrafik, säger Hanna Hansson, projektchef på Framtiden Byggutveckling.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2016-11-06 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Målet är att skapa en trygg och attraktiv stadsdel.
Bild: White Arkitekter


Utvecklingen av området drivs av sex byggherrar; Göteborgslokaler, Egnahemsbolaget, Riksbyggen, Keywe, Botrygg och Familjebostäder.

– Vi har en byggherregrupp där vi samordnar oss kring frågor som utbyggnadsordning, logistik och marknadsföring. Vi kan inte vara här som sex enskilda aktörer, utan det krävs ett samarbete, säger Hanna Hansson.

Bakgrunden till omvandlingen från Selma Lagerlöfs torg till Selma stad grundar sig i händelserna 2008, då stadsdelen blev mer orolig.

– Det var både stenkastning och bilbränder som gjorde det tidigare trygga Backa till någonting annat. Staden beslutade då att gå in och köpa både en fastighet och större delen av parkeringen i centrum eftersom de ville ta ett helhetsgrepp. Samtidigt finns ett krav att vi ska förtäta i staden, och här finns ytor att göra det på, säger Jonas Lissel, förvaltare och projekt­ledare på Göteborgslokaler.

Kommunen arbetade sedan tillsammans med fastig­hetsägarna och de boende i området för att få fram en ny detaljplan. Man tog fram en programhandling som sträcker sig över Selma Lagerlöfs torg med kringliggande ytor, samt Litteraturgatan och även delar norr om området.

– Totalt kommer utvecklingen att innebära ­mellan 3 000 och 4 000 nya bostäder, kring torget blir det unge­fär 800 stycken, säger Hanna Hansson.
Artikelbild

Hanna Hansson.
Bild: Maria Olsson ÄärlahtBra utbud i vardagen


Det ska byggas två nya centrumbyggnader, i den ena kommer det att finnas en stor livsmedelsbutik, en vård­enhet och ett parkeringshus. I den andra hamnar ­Norra Hisingens stadsdelsförvaltning, där det även ska inrymmas teater, fritidsgård, bibliotek, café och ytor för utställningar. Dessutom kommer det finnas en mängd andra butiker, service, vård och restauranger.

– Vi ska skapa ett närtorg, ett vardagsrum för Backaborna. Det blir inget större köpcentrum utan ska vara ett bra utbud i vardagen. Vårt uppdrag från staden är att bilda levande torg, och det gäller även i det här projektet, säger Jonas Lissel.

De nya bostäderna kommer att variera både i storlek och i upplåtelseform. Bland annat blir det 200 studentlägenheter.

– Studentlägenheterna kommer att omgärda den nya idrottshallen i ett helt nytt och unikt koncept, säger Jonas Lissel.

I idrottshuset ska det även finnas verksamheter som är kopplade till idrotten, som gym och cykelparkering. Från handelns perspektiv menar Jonas Lissel att idrottshallen är ett mycket positivt tillskott till området, då det lockar människor.

– Det bidrar också till att du får liv på dygnets alla timmar, vilket är precis vad vi vill uppnå, säger Jonas Lissel.

Liv och rörelse


– Tanken är att ha en stor trappa utanför som gör att det finns en yta att ’hänga’ på, vilket också ger liv och rörelse, lägger Hanna Hansson till.
Artikelbild

Jonas Lissel.
Bild: Maria Olsson Äärlaht


Båda två upplever att projektet generellt har tagits emot positivt bland de boende i området.

– Många tycker att det är väldigt roligt att det händer någonting, att det flyttar in fler som ger större köpkraft och mer liv i området, säger Hanna Hansson.

Parallellt med planarbetet har det även pågått ett trygghetsarbete i stadsdelen.

– Bland annat har man haft ett medborgarkontor, Selma center, dit folk har fått komma för att tycka och tänka, och det har drivits aktiviteter för att stärka tryggheten och närvaron i området, säger Jonas Lissel.

Lång process


Den första detaljplanen innefattar den centrala delen runt torget. Denna vann laga kraft i november 2015 efter cirka två års arbete.

– Så det har varit en lång process, men en positiv sådan. Alla har velat åt samma håll och det känns väldigt roligt att man nu är framme och ska börja på riktigt, säger Hanna Hansson.

Samtidigt pågår detaljplanen för Litteraturgatan och under hösten inleds arbetet med detaljplanen för området norr om Selma Lagerlöfs torg.

Park- och naturförvaltningen, Göteborgs stad och Sveriges Arkitekter har dessutom anordnat en projekttävling om gestaltning av parkstråket i Selma stad. De boende har varit involverade och har kunnat lämna in sina önskemål och synpunkter om det nya parkstråket, vilket de tävlande arkitekterna har tagit hänsyn till i sina förslag. Sammanlagt 20 förslag lämnades in och har visats upp på Selma center under april och maj. En jury tittade sedan på förslagen och den 10 juni utsågs ÅWL Arkitekter till vinnare med sitt förslag "Backa Binder" som bland annat vill ge möjlighet till möten, rekreation och lek.

Sammanhållen stadsdel


Viktigt i gestaltningsprocessen är att skapa en sammanhållen stadsdel där de olika delarna harmonierar med varandra.

– Hela ytan kring torget och bostäderna kommer att vara bilfri för att bjuda in till att vistas på de gemensamma ytorna som ett komplement till att vistas på sin gård. Stadsdelen ska bli grönskande och attraktiv för alla, säger Hanna Hansson.

Byggstart för de två centrumbyggnaderna planeras till vår/sommar 2017. Samtidigt startar byggnationen av idrottshallen, och redan i höst kommer trafikkontoret att lägga om Backadalen för att ge plats för nya bostäder. Byggnationen kommer att hålla på i flera år, arbetena tillhörande antagen detaljplan för området kring torget beräknas vara klara kring 2021–2022.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration