Jubileumstornet först ut i Jernhusens satsning

Jernhusens Region City blir ett möte mellan staden och regionen. Nu börjar satsningen kring centralstationen med Jubileumstornet – en 22 våningar hög kontorsbyggnad som ska knyta samman den gamla staden med den nya.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2016-10-07 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Flera terrasser kommer att tillskapas.
Bild: Tomorrow


Jubileumstornet omfattar ungefär 20 000 kvadratmeter lokalyta och blir den första byggnaden att växa fram i nya Region City. På de två nedre våningsplanen ska tyngdpunkten ligga på stationsservice och handel – liksom i bottenvåningarna i resten av byggnaderna i utvecklingsprojektet. Enligt Urban Hammarlund, regionchef på Jernhusen, är det viktigt att inte bara skapa en station utan även en mötesplats för människor och stadens gamla och nya stadsdelar.

"Möten är grunden för innovation och tillväxt"


– Att stimulera till möten är egentligen till och med överordnat i sammanhanget, även om det så klart ska bli en fantastisk station och stadsdel. Möten är grunden för innovation och tillväxt, menar han.

På de nästkommande våningarna i Jubileums­tornet kommer det att erbjudas kontorsverksamhet med en öppen struktur. Även resterande våningsplan i huset kommer att inrymma flexibla kontor.


– I utformningen av de övre kontoren vill vi fokusera på att ta vara på den hänförande utsikten medan vi i de nedre vill samspela med stationens och gatornas puls, säger Urban Hammarlund.

I dagsläget pratar Jernhusen med presumtiva kunder både om utformningen av lokalerna och om själva projektutvecklingen – allt för att gemensamt skapa rätt förutsättningar för framtiden.
Artikelbild

Urban Hammarlund.
Bild: Mats Bengtsson


Skapa kontrast


För att skapa kontrast till det livfulla stations- och gatu­livet blir det flera terrasser i Jubileumstornet, både sådana som är avsedda för hyresgästerna i huset och publika som allmänheten kan ta del av. Längst upp finns planer på en restaurang med skybar och i markplan hittar man Jubileumshallen som ska fungera som en länk mellan dagens tågstation och den framtida uppgången för Västlänken.

– Det blir ett fantastiskt läge eftersom du på ena ­sidan har den befintliga staden och på andra sidan har den framväxande delen av staden, man kan säga att du befinner dig på den urbana fronten, säger Urban Hammarlund.

Till Jubileums­tornet fokuserar Jernhusen inte på ett specifikt segment av företag, utan snarare företag med vad Urban Hammarlund kallar för rätt attityd – alltså att de tror på möten och öppenhet.

– Att man förstår att ett plus ett kan bli tre om man har dialog med sina grannar, förtydligar han.

Han menar att Region City blir mer än bara Göteborgs city, det blir snarare en samlingspunkt för hela regionen.

En levande och dynamisk plats


– Just nu består mycket av det här området av parkeringsplatser och trafikapparater. När omvandlingen börjar kommer fler människor hit och skapar en ­levande och dynamisk plats, säger han.
Artikelbild


Bild: Tomorrow


I Region City kommer flera nya stråk att skapas, bland annat från evenemangsstråket till nya Hisingsbron och från Nordstan till Gullbergsvass. Fram till 2023–2024 vill Jernhusen hjälpa staden att utveckla stationsområdet genom att skapa bra och trygga möjligheter att ta sig från den gamla stationen till den nya stationen för Västlänken, och genom att ta de första stadsmässiga stegen mot Gullbergsvass med hjälp av Jubileumstorget vid det första tornets fot.

Modern kontorsverksamhet


Målet är att Jubileumstornet ska stå klart lagom till 2021 då Göteborg fyller 400 år. Hela Region City kommer, om allt går enligt plan, att tillföras ett torn med ett till 1,5 års mellanrum – en utveckling som gradvis kommer att öppna Gullbergsvass och vidga Göteborg österut. Störst tyngdvikt ligger på modern kontorsverksamhet, men två eller tre av tornen kommer också att inhysa någon form av boende, antingen i form av ­hotell eller lägenheter.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration