Skapar förutsättningar för tillväxt

Anrika Sankt Kors använder fastig­heter som verktyg för att skapa förutsättningar för tillväxt. – Det viktigaste för oss är inte lönsamheten, utan att göra nytta för Linköping ur ett längre perspektiv, säger Johan Kristiansson, vd för Sankt Kors.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2016-10-10 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Den första etappen av Ebbepark kommer att rymma nytänkande kontorsmiljöer.
Bild: Arrow Arkitekter


Kommunägda Sankt Kors grundades redan 1928 och har enligt Johan Kristiansson ett lite annorlunda uppdrag än många andra fastighetsbolag, viket gör att de ser lönsamhet ur ett längre och bredare perspektiv.

– Tanken är att vi som bolag ska få till det som inte hade blivit av annars och se möjligheterna i ett lite starkare ljus än marknaden i övrigt gör, säger han.

– Vi ska göra en långsiktig nytta för Linköping, och framför allt för Linköpings näringsliv, tillägger Eva Ankar­berg, marknads- och kommunikationschef.

Sankt Kors består av två delar, fastighetssidan och dotterbolaget Dukaten parkering. Totalt är de 40 anställda varav ungefär hälften arbetar inom fastigheter. Fastighetsinnehavet pendlar mellan 60 000 och 90 000 kvadratmeter och finns bland annat i Mjärdevi Science Park, Vreta Kluster, Gjuteriet vid resecentrum och vid flygplatsen. Nästan hälften av deras lokalyta – kring 30 000 kvadratmeter verksamhetslokaler – ligger dock i Ebbepark där Lokalnytt besöker bolagets kontor. Ebbe­park hette tidigare Wahlbecks företagspark, och är Sankt Kors största utvecklingsprojekt just nu. Målet är att göra om den gamla industriparken till en tillväxtmiljö som öppnar upp för nya möten.

– Ur ett strikt fastighetsekonomiskt perspektiv hade det varit bättre om vi hade sålt området som bygg­rätter för bostadsrätter, men vi har valt att försöka få till en miljö med bostäder, företag och ett levande stadsliv för att det skapar värden för Linköping i ett större perspektiv, säger Johan Kristiansson.

Liv och rörelse


När området står färdigutbyggt kommer det att innebära 60 000 kvadratmeter verksamhetslokaler och 600 bostäder som systerbolaget Stångåstaden ska bygga. Att man blandar bostäder med flexibla kontorsmiljöer och andra verksamheter är för att få till liv och rörelse på området även när arbetsdagen slutar. Området kommer att fungera som en testbädd för forskning och utveckling, både under byggtiden och i den färdiga miljön.

– Vi har redan flera sådana aktörer på plats här, men tanken är att de ska bli fler, säger Johan Kristiansson.

– Vi vill även undersöka de möjligheter digitaliseringen för med sig. En mixad stadsdel innebär många tillfällen till delning av resurser, som exempelvis parkeringar som på dagtid används av företagare och på kvällar och helger av boende, säger Eva Ankarberg.

Hon menar att det också kan finnas lokaler som på dagtid används som konferensrum och på kvällen exempelvis kan vara tillgängliga för privatpersoner, föreningar eller universitetet.

– Vi tänker även så när det gäller företagslokaler ­generellt, genom att se till att det finns generöst med gemensamma ytor så kan vi erbjuda mer än bara kvadratmeter, i stället erbjuder vi arenor för spontana möten och möjlighet att skapa något tillsammans med andra aktörer, säger Johan Kristiansson.

Kreativ mötesplats


I området kommer det också att finnas inslag för allmänheten – som en träningsanläggning, caféer, butiker och kulturaktiviteter. Här finns redan ett Makerspace med över 200 medlemmar från företag, studenter och privatpersoner.

– Det är en fantastiskt kreativ mötesplats, man kan säga att det är som ett Ebbepark i miniatyr, säger Eva Ankarberg.

Just nu är detaljplanen ute på granskning och förhoppningen är att den är färdigställd under oktober/november, för att i bästa fall nå byggstart vid årsskiftet. Några byggnader kommer att bevaras och några kommer att byggas nya.

– Ebbe Wahlbeck, som var vd för Wahlbecks Fabriker i mitten av 1900-talet, var en social och affärsdriven person. Wahlbeck tog också tidigt stort socialt ansvar och var duktig på resursdelning. Det arvet vill vi ta med oss i utvecklingen av Ebbepark, säger Eva Ankarberg.

Eftersom Sankt Kors är ett ganska litet bolag lägger de stort värde vid samverkan och samarbetar exempelvis i Ebbepark med andra kommunägda bolag, universitet och kommersiella aktörer. Att bolaget bara finns i Linköping ser de som en stor fördel.

– Det gör det enkelt att fokusera. Vi har också möjlighet att vara närmare våra kunder eftersom vi är små och väldigt lokala, säger Eva Ankarberg.

Korta beslutsvägar


En annan fördel med att vara ett litet bolag är att de är snabbfotade och har kortare beslutsvägar. Syftet är inte att vara långsiktiga ägare till fastigheter, utan snarare att sparka igång utvecklingen av ett område för att sedan sälja av när hyresgäster har kommit på plats.

– Det viktiga är inte att Sankt Kors är huvudman för allt som händer i staden, utan det viktiga är att det händer, förklarar Johan Kristiansson.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration