Jernhusen vill göra stationer till destinationer

Med det nybyggda kontorshuset Eldaren och en centralstation som besöks av drygt sju miljoner resenärer varje år förflyttas Uppsalas city mer och mer mot stationen. Det är något som fastighetsägaren Jernhusen vill ta vara på. – En fördel som vi har jämfört med andra som driver handel är att vi automatiskt har ett stort besöksflöde. För oss gäller det att förvalta det flödet på bästa sätt, säger Jörgen Westberg, ekonomisk förvaltare på Jernhusen.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2016-10-08 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild


Bild: Jernhusen


Jörgen Westberg ansvarar för totalt åtta stationer i Sverige, från Mälardalen i söder till Sundsvall i norr. Den största av stationerna han arbetar med är Uppsala station, som också är landets fjärde i storleksordningen med sina 7,2 miljoner besökare per år. Som ett statligt ägt fastighetsbolag som verkar på kommersiella villkor är Jernhusens mål att hjälpa till att främja resande med kollektivtrafik. Något som kan uppnås på flera sätt.

Fler kommer resa kollektivt


– Dels kan vi tillhandahålla bra stationsbyggnader med bra service som gör vardagen lättare för pendlarna som kan uträtta ärenden till och från jobbet. Men vi äger också mycket stationsnära mark runt om i landet där det är attraktivt att bygga och utveckla kontor. Det gör i sin tur att fler befinner sig kring stationen och i förlängningen att fler reser kollektivt, säger Jörgen Westberg.

I Uppsala äger Jernhusen centralstationen, Godsmagasinet med café, butiker och restaurang samt det nybyggda kvarteret Eldaren på den östra sidan av stationen. Målet med Eldaren är att få till en plats för modern handel och kontor på en del av stationsområdet som tidigare haft relativt låga flöden av människor. Namnet kommer från att det tidigare var en plats där ångloken lastades med kol för eldning. Byggnaden är sex våningar hög och fem av våningsplanen kommer att inrymma kontorsverksamhet. Det 8 500 kvadratmeter stora huset står inflyttningsklart i början av september. Ny hyresgäst blir Landstinget, som kommer att hyra hela kontorsytan i huset och därmed samla sin Uppsalaverksamhet till ett kontor.
Artikelbild

Jernhusen vill ha trygga och rena väntsalar.
Bild: Jernhusen


Blivit succé


– Det är något som både vi och hyresgästen tycker är positivt. Det är dessutom en långsiktig uthyrning då vi har tecknat ett 25-årigt hyresavtal, säger Jörgen Westberg.

I bottenvåningen av Eldaren är förhoppningen att få till en destination som inbjuder till kvällsliv på platsen, med butiker och restauranger.

När det gäller själva stationsbyggnaden nyinvigdes den år 2010 – innan dess var Uppsala station ett svårt svampangripet verk från 1870-talet som var i stort behov av upprustning. Den gamla stationen byggdes sedan om till restaurang Stationen.

– Det har blivit en succé, där finns en fantastisk uteservering och utvecklingen av stationsbyggnaden har bidragit till att city har förskjutits mer och mer åt det hållet. Vi är jätteglada över att vara en del i den utvecklingen, säger Jörgen Westberg.

Det pågår även diskussioner på ett tidigt stadium om att utveckla stationshuset ytterligare.
Artikelbild

Jörgen Westberg.
Bild: Jernhusen


Kommunen vill få mer utrymmen för cyklar och Jernhusen har presenterat ett förslag på lösning.

När det gäller sammansättningen av Jernhusens stationsbyggnader arbetar man efter ett antal kriterier.

– Vårt arbete innebär till stor del att skapa trygga och attraktiva väntsalar med en bra butiksmix för resenärerna. Det ska inte bara vara en station utan det ska också vara en destination som även Uppsalabor som inte ska resa har nytta av och vill besöka, säger Jörgen Westberg.

Främst är man på Jernhusen intresserade av etablerade aktörer och verksamheter som människor känner igen. Men de tar också in lokala inslag där det är möjligt.

– Vi tycker också att det är viktigt att stationen är ren och snygg och att vi har goda samarbeten med väktare på plats, säger han.

Ett annat viktigt område för Jernhusen är miljöarbetet och de arbetar aktivt med att miljöcertifiera både befintliga byggnader och nybyggnationer. För de befintliga byggnaderna vill man uppnå minst Miljöbyggnad brons.

– Miljöambitionerna är höga, absolut. För kvarteret Eldaren kommer vi att uppnå Miljöbyggnad silver, säger Jörgen Westberg.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration