"Stationsläge är det nya A-läget"

Nu startar byggnationen av Skanskas kontorshus Juvelen vid Uppsala centralstation – en byggnad med höga miljöambitioner och ett spektakulärt utseende.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2016-09-08 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Den nya kontorsbyggnaden kommer att ligga precis vid centralstationen.
Bild: Skanska


Det hela började i april 2013 när Uppsala kommun utlyste en markanvisningstävling för tomten vid den södra delen av centralstationen. Speciellt med tävlingen var att bidragen skulle lämnas in helt anonyma, inget fick veta vem som stod bakom de olika förslagen utan tanken var att bidragen skulle tala för sig själva. Fyra bidrag gick till final och hösten 2013 stod Skanskas Juvelen som vinnare. Förslaget ansågs ha det bästa samspelet mellan byggnad och utemiljö – något som var viktigt eftersom byggnaden ligger precis intill järnvägsspåren och behöver ta hänsyn till exempelvis nivåskillnader.

Miljö i fokus


– Man tyckte också att det var en spektakulär och iögonfallande byggnad med en hög arkitektonisk utformning, säger Fredrik Hjortzén, affärsutvecklare på Skanska.

Han berättar att de i utformningen av Juvelen har strävat efter att nå så långt som möjligt när det gäller att skapa en bra, smart och grön byggnad. Att miljö skulle ligga i fokus var ett önskemål från kommunens sida, vilket Skanska tog fasta på.

– Vi vill att all energi som används i huset ska vara förnyelsebar, säger Fredrik Hjortzén.

Den största delen av energiförsörjningen kommer att komma från solenergi, vilken alstras från det solcellstäckta taket. Resten av den energi som förbrukas ska komma från vindkraftparken Mullberget, där Skanska är andelsägare.
Artikelbild

Fredrik Hjortzén.
Bild: Skanska


– I våra nya kontor tar vi också all kyla som behövs för att skapa komfort från berggrunden, vilket gör att det blir energisnålt.

Juvelen kommer att miljöcertifieras med Leed Platinum, vilket är den högsta klassen inom Leed-systemet. Även på Skanskas egna gröna karta, som går från ljusgrönt till mörkgrönt, blir Juvelen ett av få mörkgröna projekt detta året.

– Vi har haft en intern tanke om att nå den högsta poängen i certifieringssystemet i norra Europa, säger Fredrik Hjortzén.

Bygglovet för Juvelen godkändes den 26 maj och just nu står man i startgroparna för att börja bygga. Målet är att komma igång med byggnationen under den första veckan i september. Samtidigt förs nu diskussioner med eventuella hyresgäster.

– Ännu är inga avtal signerade men det finns ett stort intresse, där många av de intresserade är företag som redan finns etablerade i Uppsala.

Den totala uthyrningsbara ytan i Juvelen blir 8 700 kvadratmeter som kommer att fördelas på sju våningsplan, det ena planet blir ett suterrängplan med en halvtrappa ner mot Strandbogatan. Fem av våningsplanen kommer att dedikeras till kontorshyresgäster.

– Vi har försökt göra byggnaden så flexibel som möjligt och kan tänka oss allt från att en hyresgäst tar alla fem kontorsplan om 7 600 kvadratmeter, till att ha tre hyresgäster per våning.

Bottenplan kommer att fyllas av restauranger och butiker.

– Vi skulle gärna vilja ha in något spännande restaurangkoncept. När det gäller butiker skulle det exempelvis kunna vara ett gym eller en mäklare, säger Fredrik Hjortzén.

Viktig milstolpe


Skanska räknar med en byggtid på cirka två år, vilket betyder att om allt går som det ska kan Juvelen stå klar till hösten 2018. Fredrik Hjortzén tror att färdigställandet av byggnaden kommer att innebära en betydelsefull milstolpe i utvecklingen av Stationsgatan.

– Både vi, kommunen och andra som arbetar med att utveckla Uppsala tycker att det är en viktig beståndsdeldel eftersom det blir den sista punkten på gatan att färdigställas. Dessutom blir det en öppning till de nya bostäder och kontor som ska till i Boländerna, säger han.

Han menar även att det kommer att få fart på flödet kring den södra perronguppgången.
"Läget är speciellt för kontors-hyresgäster"
– Ser man exempelvis på alla som cyklar till stationen så parkerar 99 procent av cyklisterna vid den norra uppgången. Sedan går ändå alla som ska till Stockholm längs perrongen nästan ända bort till den södra uppgången. Det här blir ett bra sätt att jämna ut flödet.

Varför vill företag etablera sig här?


– Jag både vet och tror att läget är speciellt för kontorshyresgäster, det är till området kring stationen som många har flyttat den senaste tiden och det är det absolut hetaste området just nu, säger Fredrik Hjortzén.

Han menar att många som arbetar på kontor numera är mobila och lätt vill kunna ta sig till exempelvis Stockholm eller Arlanda.

– Stationsläge är det nya A-läget, vi ser det i Stockholm också där många flyttar från exempelvis Södermalm för att placera sig kring centralstationen. Man vill komma så nära pendlarläget som möjligt, och det tror jag är en trend som kommer att fortsätta.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration