"Målet är att utnyttja områdets möjligheter"

I mitten av maj tillträdde Serneke Group som nya ägare av Säve flygplatsområde. Förutom att allmänflyget och 112-verksamheten ska finnas kvar vill Serneke skapa både ett fordonsutvecklingskluster och ett evenemangsstråk med bland annat äventyrsbad och motorstadium.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2016-09-03 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Både allmänflyget och 112-flyget kommer att finnas kvar på Säve.
Bild: Maria Olsson Äärlaht


Det var i oktober 2014 som det upptäcktes brister i bärigheten i delar av Säves bansystem, vilket gjorde att all kommersiell flygtrafik fick flytta till Landvetter flygplats. Göteborg City Airport, bolaget som drev flygplatsen och ägdes av Göteborgs stad, Swedavia och Volvo, bedömde att det inte fanns förutsättningar för att komma till rätta med bärig­hetsproblemen då det krävde stora investeringar. Swedavia tog över ägandet och har sedan dess sökt intressenter som kunde överta flygplatsen.
Artikelbild

Ola Serneke på Serneke.
Bild: Maria Olsson Äärlaht


– Vår ambition var att hitta en ­köpare som hade intentionen att fortsätta driva flygverksamheten, men som också ville utveckla verksamhetsområdet och hade visioner, säger Charlotte Ljunggren, flygplatsdirektör på Göteborg Landvetter Airport som varit Swedavias representant i affären.

Ett ypperligt tillfälle


Sedan augusti förra året har Serneke och Swedavia haft ett intentionsavtal om övertagande av det två miljoner kvadratmeter stora området, där 400 000 kvadratmeter utgörs av flygplatsen. I mitten av maj stod Serneke som ny ägare. Bakgrunden är enligt vd Ola Serneke att de vill vara med och utveckla samhället.

– Det här är ett ypperligt tillfälle att göra det som bolag och som fastighetsägare. Målet är att förstärka det som finns och utnyttja områdets möjligheter, säger han.

I avtalet står att verksamheten ska drivas på ett sådant sätt att 112-verksamheten kan finnas kvar i åtminstone 15 år och allmänflyget i åtminstone fem.

– Det är viktigt att allmänflyget och 112-verksam­heterna fungerar väl och att man tittar på vad som kan finnas på Säve i förhållande till på Landvetter flygplats, säger Ola Serneke.

Serneke blir ägare till flygplatsområdet inklusive samtliga byggnader. Byggnaderna utgör cirka 20 000 kvadratmeter lokalyta bestående av kontor, handel och lager. Serneke vill förutom flygverksamheten skapa ett område som kan attrahera både allmänhet, företag och verksamheter. Detta kommer dels att ske genom skapandet av ett fordonsutvecklingskluster med bland annat laboratorium, testbanor, bilprovning och försäljning. Här för Serneke i dagsläget diskussioner med ett flertal intressenter, bland annat Volvo.

Ska öka Göteborgs attraktivitet


– Det finns stora intressen inom fordonsbranschen och det är en kompletterande verksamhet som gynnar Göteborg som industristad. Det finns ett stort underlag för och ett stort behov av fordonsindustri i området, säger Ola Serneke.

Förutom fordonsutvecklingen vill Serneke bilda ett evenemangsstråk tillsammans med skjutbanan, ridskolan, speedwaybanan och Aeroseum som finns på platsen i dag. Här finns tankar om att ha bland annat motorstadion med STCC-bana, äventyrsbad, utbildningslokaler och hotell.

– Vårt mål är att det blir ett event- och äventyrscentrum som ökar Göteborgs attraktivitet tillsammans med exempelvis Liseberg. Det ska inte bli en konkurrent utan ett komplement.

"Vårt mål är att det blir ett event- och äventyrscentrum "
Ola Serneke tycker att det är viktigt att etablera platser för motorverksamheter och menar att det också fungerar väl i området då det är en verksamhet som ljudmässigt kan upplevas som störande. För även flygplatsen väsnas lite.

– Ja, som du märker kan man knappast bygga bostäder här, säger Ola Serneke, som får höja rösten när ett flygplan rullar förbi.

Projektet kan komma att innebära cirka 200–300 arbetstillfällen.
Artikelbild

Charlotte Ljunggren på Göteborg Landvetter Airport.
Bild: Maria Olsson Äärlaht


– Dels skapas arbetstillfällen under byggtiden, men allt vi bygger genererar också personal, framför allt testverksamheten.

Tidigare har en del av området använts till förvaring av överskottsmassor, och så ska det även vara i fortsättningen.

– Det finns ett överskott av massor i Göteborg, så det är bra att passa på att använda marken till det. Sammantaget kan man säga att vi har tittat på vilka behov som finns, vad man vill bevara och vad som saknas, säger Ola Serneke.

– Jag tror att kombinationen kommer att fungera bra. Nu avvecklar vi vårt engagemang i Säve och det känns bra att kunna göra det när majoriteten av arbetsstyrkan på Säve har sysselsättning, avslutar Charlotte Ljunggren.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration