Hemfosa utvecklar tillsammans med hyresgästerna

Med fokus på samhällsfastigheter och långsiktiga hyresrelationer vill Hemfosa växa med sina hyresgäster. – Vi värderar att vara nära våra hyresgäster och utveckla deras verksamheter tillsammans med dem. Många av våra projekt initieras av och genomförs i nära dialog med våra hyresgäster, säger Jessica Thornander, regionchef väst på Hemfosa.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2016-08-28 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

I Södra Porten finns 80 000 kvadratmeter kontorsyta.
Bild: Hemfosa


Jessica Thornander har arbetat på Hemfosas regionkontor sedan det öppnade år 2011. Hon var först på plats och i dag är de sex personer som arbetar här. Kontoret, som är ett av sex regionkontor i landet, ligger i Södra Porten i Mölndal nära Göteborgsgränsen – ett område som tidigare tillhörde Ericsson och som nu ingår i Hemfosas bestånd. Totalt äger Hemfosa cirka 400 fastigheter i landet varav 85 tillhör region väst.

Förutom de sex regionkontoren finns lokalkontor för att ge möjlighet att komma närmare kunderna – ett av nyckelvärdena för Hemfosa.

– Vi är även noga med våra samarbetspartners och tycker att det är viktigt med fungerande driftsbolag genom vilka vi kan behålla kontinuerlig kontakt med hyresgästerna, säger Jessica Thornander.

Majoriteten av de fastigheter som Hemfosa förvaltar är samhällsfastigheter som exempelvis myndighetskontor, polisstationer, vårdboenden och skolor. I landet utgörs 60 procent av Hemfosas portfölj av samhälls­fastigheter. Ett uttalat mål är att växa inom segmentet till 75 procent av beståndet.

Varför satsar ni på just samhällsfastigheter?


– I våra samhällsfastigheter har vi i många fall verksamheter som kräver speciella anpassningar och lite mer långsiktiga utvecklingsprojekt. Dessa hyresgästers ­behov skiljer sig ofta från våra kontorshyresgästers och vår ambition är att bygga upp och vidhålla en god kunskap kring deras verksamheter. Detta skapar i sin tur en stabil och långsiktig hyresgästrelation och ofta lite längre avtal vilket vi ser positivt på, säger Jessica Thornander.
Artikelbild

Jessica Thornander.
Bild: Maria Olsson Äärlaht


I Göteborgsregionen äger man dock även en hel del kontorslokaler, bland annat i Södra Porten som utgörs av 80 000 kvadratmeter kontorsytor.

– Här finns otroligt fina och yteffektiva lokaler som Ericsson lämnade efter sig.

En ny, stor hyresgäst i Södra Porten är IF Skadeförsäkring som nästa år flyttar in på 11 500 kvadratmeter alldeles bredvid fastigheten där Hemfosas kontor ligger. Just nu pågår upprustning av IF:s nya lokaler som ska byggas om invändigt. Dessutom ska fasaden bytas och utsidan ges en ny profil.

– Här på andra sidan vägen planerar vi också att utveckla för nya verksamheter vilka kan ges ett mycket bra skyltläge mot E6:an, säger ­Jessica Thornander, och pekar mot huset som ligger mitt emot Hemfosas kontor.

Ett annat område som ligger henne varmt om hjärtat är Gamlestaden där Hemfosa äger nedre delen av SKF:s gamla fabriksområde Kulan. De flesta av Hemfosas lokaler i Gamlestaden är uthyrda till olika typer av verksamheter men här finns även planer på att utveckla en äldre laboratoriebyggnad, som i dag står tom, för ny användning.

– Vi håller på att diskutera med kommunen så vi får se var det landar. Gamlestaden är ett område som verkligen är på frammarsch, där händer otroligt mycket just nu och det är roligt att få vara med och utveckla i ett sådant växande område, säger hon.

Hemfosa har också fastigheter i bland annat Kungälv, Uddevalla, Vänersborg, Trollhättan, Nödinge, Alingsås, Värnamo och Kinna.

Vad gör Hemfosa speciella på marknaden?


– Förutom att vi är det enda börsbolaget som inriktar oss på samhällsfastigheter så är vi lösningsinriktade och flexibla, och har dessutom en så pass liten organisation att vi kan vara snabba till beslut.

I framtiden vill de inte rikta in sig på något särskilt geografiskt område, utan snarare fokusera på att hitta fastigheter som stämmer väl in i den befintliga portföljen.

– Framför allt vill vi växa med våra hyresgäster och hitta nya lösningar för dem. Vi värderar att vara nära våra hyresgäster och många av våra projekt initieras av och genomförs i nära dialog med våra hyresgäster, ­säger Jessica Thornander.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration