"Göteborg är Sveriges ledande logistik­läge"

Tre aktörer om marknaden för logistik i Göteborg.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2016-08-20 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Maria Björsander.
Bild: NCC


Maria Björsander, kundansvarig logistik, NCC


Vilka är de största fördelarna med att etablera sitt logistik­företag i Göteborgsregionen?


– Här kan ditt företag utforma en lokal eller en egen byggnad efter era krav och unika behov med absolut närhet till alla transportslag och centrala Göteborg. Dessutom har vi gott om kompetent arbetskraft. Allt för att du i ditt nybyggda lager ska kunna maximera flödena och göra stora kostnadsbesparingar. Goda grannar finns garanterat i närområdet!

Vad har ni för projekt inom lager/logistik just nu?


– I Arendal Green Park bygger vi just nu en lagerbyggnad om knappt 10 000 kvadratmeter. Detta projekt startade delvis på spekulation. Brandon AB kommer att flytta in den första december 2016 och de har hyrt 3 301 kvadratmeter. Resten av ytorna kommer att hyras av Fisher Scientific GTF AB som ska flytta in i ­januari 2017. Fokus ligger nu på att få igång nästa etapp. Förhoppningen är att vi kan starta nästa projekt under slutet av detta år. På nästa planerade tomt kan vi bygga dryga 20 000 kvadratmeter.

Hur ser efterfrågan ut för närvarande? Hur har det förändrats under året som gått?


– Efterfrågan är stabilt god. Sedan är aktörerna på logistik­marknaden ganska försiktiga – det är alltid lättare att sitta kvar. Min känsla är det har varit något färre förfrågningar här under våren än under hösten 2015, men vi har fortsatt gott intresse.

Vad saknas på lager-/logistikmarknaden i Göteborgsområdet i dag?


– Med en miljon kvadratmeter logistikmark i pipen (vi och våra konkurrenter) saknar vi faktiskt ingenting på logistikmarknaden i Göteborg för tillfället!
Artikelbild

Allan Lavén.
Bild: Prologis


Allan Lavén, Nordenchef, Prologis


Vilka är Göteborgsregionens största styrkor som logistik­centrum?


– Göteborg är Sveriges ledande logistik­läge på grund av Göteborgs hamn och fordonsindustrin. Dessa två faktorer driver behovet av moderna logistikanläggningar.

Vilket är det mest eftertraktade logistikläget i regionen?


– Tveklöst hamnnära läge på Hisingen. Även Borås som etablerat mycket logistik de senare åren.

Vad skulle kunna hota regionens position som ledande logistikläge i landet?


– Makroekonomiska förändringar som negativt skulle påverka import/export över Göteborgs hamn och fordons­industrins volymutveckling.

Vad saknas på lager-/logistikmarknaden i Göteborgsområdet i dag?


– Det är brist på moderna logistiklokaler. Behovet av moderna lokaler kommer att tillfredsställas över tid då flera aktörer utvecklar ny logistik. Viktigt med infrastruktursatsningar för att säkerställa effektiva transporter och utbyggda kollektivtransporter för att göra arbetsplatserna mer attraktiva.
Artikelbild

Jesper Carlsöö.
Bild: Corem


Jesper Carlsöö, uthyrningschef, Corem


Vilka är de största fördelarna med att etablera sitt logistik­företag i Göteborgsregionen?


– Göteborgsregionen är Sveriges högst rankade logistikregion där hamnarna bidrar starkt till detta. Göteborgs hamn är helt dominerande avseende containertrafik, vilket många av våra kunder värdesätter högt. Tillgången på mark för nyproduktion har också spelat en viktig roll för oss som fastighets­ägare.

Vad har ni för projekt inom lager/logistik just nu?


– Just nu marknadsför vi en byggrätt om 20 000 kvadratmeter på Exportgatan som vi förhoppningsvis kan presentera resultatet av senare i år.

Hur ser efterfrågan ut för närvarande? Hur har det förändrats under året som gått?


– Efterfrågan är generellt stor. För ett par år sedan var efterfrågan dock större än utbudet som vi upplever det, men i dag har mycket ny mark för nyetableringar kommit ut på marknaden vilket snarare vänt på förhållandet mellan utbud och efterfrågan.

Vad saknas på lager-/logistikmarknaden i Göteborgsområdet i dag?


– Infrastrukturen behöver precis som i många andra storstadsregioner förbättras. Vi hoppas till exempel mycket på Marieholmsprojektet vilket bland annat förbättrar kommunikation till våra fastigheter på Export­gatan.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration