En miljon kvadratmeter logistik i Göteborgs hamn

Dubbelspår för tåg, djupare farleder och nya hamnterminaler tar plats i Göteborgs hamn. Dessutom är det dags för Nordens största hamn att växa kraftigt på lager- och logistiksidan. – Det ligger för fasen i Göteborgs dna med handelsdrömmar, och nu gäller det att ta vara på möjlighet­erna, säger Arvid Guthed, hamn­utvecklingschef för Göteborgs hamn.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2016-08-17 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Göteborgs hamns nya terminal ska stå klar någon gång efter 2020.
Bild: Göteborgs hamn


Möjligheterna som Arvid Guthed talar om handlar om att erbjuda mer än kajer, kranar och farleder.

– Vi har under flera hundra år fraktat gods över haven, det vi har gjort bra de senaste 10–15 åren är att vi har börjat fundera på vad vi behöver mer, säger han.

Han menar att det finns en ökad efterfrågan på vad han kallar för det logistiska smörgåsbordet, ett brett utbud av tjänster som efterfrågas för den typ av verksamheter som rör sig i hamnområdet.

– Många vill etablera sig på punkter där det finns fullserviceanläggningar där man kan centralisera stora, moderna och energismarta anläggningar som ligger nära infrastruktur.
Artikelbild

Arvid Guthed är hamnutvecklingschef på Göteborg hamn.
Bild: Maria Olsson ÄärlahtOch det är just det som Göteborgs hamn nu vill göra – tillsammans med sina samarbetspartners Bocka­sjö, Prologis, Eklandia och NCC erbjuder de över en miljon kvadratmeter yta för lager och logistik, där det finns möjlighet för cirka 500 000 kvadratmeter lokal­yta. Arvid Guthed ser positivt på samarbetet.

– Det är ju en sak att Göteborgs hamn står och säger att det är attraktivt att ha ett lager i Göteborgs hamn. Det ingår lite i jobbet. Men det är roligt när fyra aktörer utöver oss säger detsamma, säger han.

En bra plats att vara på


De fem aktörerna har enats under parollen Port of Gothenburg Logistics Park.

– Det här är en bra plats att vara på och det är ett bra tillfälle för etablering då aktörerna finns på plats för att ta emot nya etableringar, säger Arvid Guthed.

Lager- och logistikutvecklingen i hamnen sker på tre delområden. Det första ligger precis vid hamnentrén. Här äger Göteborgs hamn och NCC ytor om 240 000 kvadratmeter. I dagsläget har Schenker flyttat in på 24 000 kvadratmeter, och ytterligare ytor är på gång och byggs. I områdets mellersta del äger Göteborgs hamn 40 hektar och i den norra delen erbjuder Bockasjö, Eklandia och Prologis ytor om 500 000 kvadratmeter. Parken kommer att bebyggas efter förfrågan, men beräknas vara helt färdigbyggd år 2025. Både Bockasjö och Prologis bygger dock redan på spekulation, och NCC:s första hyresgäst Brandon flyttar in i december.
"Logistik är en viktig näringsgren för Göteborg"

Varför sker den här satsningen just nu?


– Om jag ska sticka ut hakan lite skulle jag säga varför inte tidigare? Det får vara en känga till oss själva och Göteborgs stad att vi inte har skapat de här förutsättningarna tidigare. Bland annat påverkar det en sådan enkel sak som antal arbetstillfällen i staden, säger Arvid Guthed.

Samtidigt skapas en synergieffekt, då hamnens attraktivitet ökar om det finns lager- och logistiklösningar och anläggningarnas attraktivitet ökar om man kan erbjuda en hamn.

– Så det finns en bra växelverkan vilket jag tycker är fantastiskt roligt. Den här typen av etableringar skapar flöden och flöden skapar möjligheter. Logistik är en viktig näringsgren för Göteborg, och det är definitivt ett sätt att stärka logistikhuvudstaden.

För att komplettera logistikverksamheten och skapa det breda tjänsteutbud man önskar kommer det även att finnas nya lösningar för omlastning och transport. En ny hamnterminal ska byggas vid Arendal, och det byggs bland annat dubbelspår på hamnbanan som knyter ihop hamnens område med stamnätet. Dessutom invigdes det i mitten av maj en ny ingångsled till terminalerna. Väg 155 har byggts ut och förstärkts och ytterhamnsmotet har byggts till, vilket har möjliggjort en ny och förbättrad entréfunktion till samtliga terminaler.

Göteborgs hamn driver också, tillsammans med Trafikverket och Sjöfartsverket, ett arbete kring att skapa en fördjupad farled in till containerhamnen.

– Främst handlar det om att framtidssäkra, redan i dag kan vi ta emot de största containerfartygen men det är med vissa begränsningar och det vill vi komma ifrån, säger Arvid Guthed.
Artikelbild

Halvorsäng ägs av Göteborg hamn.
Bild: Göteborgs hamn


Det kompletta godsnavet


Om han lyfter blicken framåt handlar de närmsta tio åren om att realisera vad som ligger i plan.

– Vi har haft en vision om att utveckla hamnen till det kompletta godsnavet, och det gör vi nu, säger han.

Om han ser ytterligare tio år längre fram i tiden tror han att potentialen finns att fortsätta växa. Fastighetskontoret driver tillsammans med Göteborgs hamn och BRG ett arbete där man vill se till att man har något att erbjuda framtida exploatörer. Bland annat lyfter Arvid Guthed frågor som kollektivtrafikförsörjning och hantering av långa fordon. Det handlar även om att säkerställa att utvecklingen innebär så liten miljöpåverkan som möjligt.

– Jag tror att det är viktigt att inte bara fokusera på att få allting på plats, utan också på att vara redo för nästa våg.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration