Grönska på hög nivå

Gröna tak, torvtak eller sedumtak tak är ingen ny teknik. Redan på vikingatiden använde man sig av vegetation på taken för att bevara värmen i stugorna. På senare år har de gröna taken genomgått en renässans och börjat dyka upp på fler och fler byggnader runt om i landet.

Skriven av Johanna Eineryd 2016-08-24 | Näringsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild

https://en.wikipedia.org/wiki/File:20080708_Chicago_City_Hall_Green_Roof.JPG
Bild: TonyTheTiger


Grönt är skönt – och underhållsfritt


Förutom att de gröna taken är vackra och bidrar till ett behagligt stadsklimat finns det fler fördelar:
- Dämpar buller
- Minskar risken för översvämning vid plötsliga skyfall
- Minskar behovet av stora dagvattensystem
- Tar upp och binder luftföroreningar
- Skyddar underliggande takmaterial mot temperaturväxlingar
- Isolerar byggnaden och sparar därigenom energi
- Sedumtak är nästintill underhållsfria

Det du behöver tänka på när du ska lägga sedumtak är att taket får inte ha en lutning på över 27 grader, då glider växtligheten så småningom av.

Malmös gröna tak


Redan år 1999 kunde Malmö stoltsera med Ekostaden Augustenborg – och däribland världens första Botaniska takträdgård. På det enorma shoppingcentret Emporia finns inte mindre än 27 000 kvadratmeter grönt tak, vilket motsvarar ungefär fyra fotbollsplaner. Detta gör Emporias gröna tak till en av Europas största takparker som är öppen för allmänheten.
Artikelbild

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emporia%E2%80%93flygbild_06_september_2014-3.jpg
Bild: David Castor


Miljövänligt gödsel


Sedan 2015 har MKB anlagt 9 500 kvadratmeter gröna tak, på allt ifrån cykelgarage till entrétak och miljöhus. Nästa steg i processen är att gödsla taken för att öka växtligheten - vilket självklart görs på miljövänligt manér.

Fosfor utvinns ur rötresterna från reningsverk och kväve från restprodukter inom stålindustrin. Tillsammans bildar dessa ett miljöanpassat gödningsmedel som får taken att stå i full blom. Då all kväve och fosfor i gödningsmedlet är 100 procent återvunnen är energiförbrukningen minimal och därmed också miljöpåverkan.
Artikelbild

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AGreen_Roof_Shed.JPG
Bild: Newtben33


Angelica Persson, miljösamordnare på MKB hoppas att projektet ska ge goda resultat och att kännedomen om miljövänliga gödningsmedel sprider sig. I sommar gödslas taken och 2018 kommer resultaten att utvärderas.


Forskning


Företaget Veg Tech, som erbjuder sina kunder specialanpassade vegetationssystem för hustak, skriver om en undersökning i Tyskland. Resultaten visade att man inom loppet av några år tjänade in investeringen i ett grönt tak genom minskade energikostnader. En framtidsinriktad studie från Chicago, USA, visade att takvegetation på alla stadens tak skulle spara cirka en miljard kronor per år i energikostnader. Det visar sig nämligen att de gröna taken skyddar byggnaden mot uppvärmning från solinstrålning under sommaren och isolerar när det är kallt ute.

Är gröna tak framtiden?


Fler och fler länder lagstadgar om gröna tak. Tidningen The Guardian meddelande i mars 2015 om en lag som just slagit igenom i Frankrike:

“Alla byggnader med platta tak som byggs i kommersiella zoner i Frankrike måste antingen vara delvis täckta av plantage eller med solcellspaneler."

Liknande lagar ska även finnas i bland annat Kanada och Danmark.
Källor:
http://greenroof.se/om-grona-tak/
http://www.hyllie.com/artikelarkiv/
vaerldens-takpark.aspx
https://www.mkbfastighet.se/om-mkb/nyheter/2016/augusti/nu-godslar-vi-grona-tak-med-atervunnet-material/
http://miljonytta.se/byggnader/grona-tak-forbattrar-stadsmiljon/
https://www.theguardian.com/world/2015/
mar/20/france-decrees-new-rooftops-must-be-covered-in-plants-or-solar-panels


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration