Det sjuder av utvecklingsprojekt i Bromma

Mellan 3 000–4 000 bostäder planeras i centrala Bromma. Dessutom växer både Solvalla och Alvik. – Det pågår en hel del utvecklingprojekt i och kring Bromma, säger Kristina Dunker, stadsplanerare vid stadsbyggnadskontoret i Stockholm.

Skriven av Henrik Ekberg 2016-08-10 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild


Bild: Stockholms stad


Stockholm växer stadigt och Bromma hör till de stadsdelsområden där mycket kommer att byggas under de närmaste åren. I de centrala stadsdelarna Riksby, Åkeshov, Åkeslund och Brommaplans centrum planeras för mellan 3 000–4 000 bostäder. Programförslaget innefattar även verksamhetslokaler, förskolor, skolor, idrotts- och rekreationsfunktioner samt förbättrad park- och grönstruktur.
Artikelbild

Hanna Flygt.
Bild: Henrik Ekberg


– Det är framför allt i Riksby som det kommer att byggas. Här planeras för runt 3 000 nya bostäder och behov finns för två nya skolor och kringliggande service, berättar Hanna Flygt på Stockholm stads exploateringskontor.

Vill knyta an till nya stadsparken


Den nya stadsdelen i norra Riksby har ett varierat landskap med koloniområden, golfbana och Lillsjön i området. I övrigt finns inte mycket bebyggelse.

– Det är en svår typografi med nivåskillnader, men ambitionen är att terränganpassa den nya bebyggelsen och lyfta fram historiska spår, till exempel den före detta landningsbanan som nu används som halkbana. Tanken är också att knyta an till den nya stadsparken i området, säger Kristina Dunker.
Artikelbild

Kristina Dunker.
Bild: Henrik EkbergFramför allt planeras för flerbostadshus, men möjlighet finns även att integrera radhus och kedjehus i delar av kvarteren i Riksby. Stadsdelarna Åkeshov och Åkeslund ska förtätas och utvecklingen sker med utgångspunkt ur de lokala kvaliteterna, där en förbättrad tillgänglighet till de offentliga rummen ska beaktas. Till exempel till Tunnlandsparken och de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna. Brommaplans centrum kommer att fortsätta utvecklas till ett centrum för hela Bromma med nya bostäder, arbetsplatser och serviceverksamheter. De nämnda planerna för centrala Bromma omfattar inte JM:s storsatsning vid torget med bland annat en ny galleria, en ny bussterminal, bostäder och kommersiella lokaler. Programsamrådet för centrala Bromma avslutades nyligen.

– Vi fick in 350 synpunkter, dessa ska preliminärt redovisas för stadsbyggnadsnämnden efter sommaren. Då vet vi hur vi går vidare och förhoppningsvis kan en första detaljplan för området påbörjas vid årsskiftet. Därefter följer en planprocess på ett par år, så om tre–fem år kan det bli aktuellt att börja bygga.

Men detta är inte allt som händer i Bromma, enligt Kristina Dunker.

– I Solvalla planeras för omkring 1 200–1 500 bostäder och i Alvik för mellan 1 500–3 000 bostäder. Det händer helt klart mycket i Bromma.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration