Ser positivt på framtiden

Med sina 300 verksamheter kan Jönköpings stadskärna erbjuda lite av det mesta. Och besökssiffrorna vittnar om ett populärt city. – Det finns ingen annan stadskärna i landet som ökar så mycket som Jönköping, säger Jesper Steén, vd för Jönköping City.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2016-06-23 | Näringsliv

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Jesper Steén har arbetat på Jönköping City i åtta år.
Bild: Maria Olsson Äärlaht


Jönköping City har sitt kontor i det nybyggda Atollen­området, som just nu håller på att fyllas med olika verksamheter. Även bostadsbyggande pågår för fullt, säger Jesper Steén och pekar på flera nybyggnationer från fönstret på kontoret.

– Det urbana levernet är väldigt starkt, och det är inte bara bra för konsumtionsunderlaget utan också för pulsen och för tryggheten, säger han.

Jönköping City arbetar mycket med att integrera natt­ekonomin med dagsekonomin, för att få ­människor att stanna i stadskärnan även på kvällen. De var en av initiativtagarna till projektet Purple Flag, där syftet är att öka tryggheten och skapa mer liv på gatorna även på kvällstid.

"Fantastiskt utbud"


I samband med detta har man inlett både en restaurangvecka och restaurangvandringar.

– Vi har numera ett fantastiskt utbud av restauranger och caféer, vi vill att människor ska komma ut och uppleva det, säger Jesper Steén.

Jönköping City inriktar sig mot alla stadskärnans verksamheter, som består av butiker, servicetjänster, caféer och restauranger – en blandning som är viktig enligt Jesper Steén.

– Ur besökarperspektiv har vi ett fantastiskt utbud, både på restaurang-/cafésidan och på butikssidan. Det är många som vill besöka staden och det blir attraktivt för olika verksamheter att etablera sig här.

Han menar att det som är speciellt med Jönköpings stadskärna är att de har väldigt många verksamheter. Staden fick även ett externhandelscentrum väldigt ­tidigt, då A6 har funnits i nästan 30 år. Det tror Jesper Steén har påverkat staden positivt.

– Det innebär att vi har hittat en bra balans mellan externhandel och cityhandel. Vi kan leva i bra symbios med A6, vi erbjuder olika saker och att de bygger om nu tycker jag är positivt både för regionen och för Jönköping.
Artikelbild


Bild: Maria Olsson Äärlaht


– Vi har också en kommun som är väldigt måna om sin stad och vill vara med och utveckla den, samt ­lokala fastighetsägare med mycket hjärta.

För att stärka stadskärnan ytterligare har Jönköping City arbetat med infrastrukturen i staden vilket innebär både bussar som går oftare och bättre parkeringsmöjligheter för bil och cykel. De har även arbetat för att göra utrymmet mellan fasaderna mer attraktivt.

– Människor vill träffas och våra mötesplatser, bland annat här vid magasinen och våra fina solplatser vid bryggan, har blivit väldigt populära, säger han.

Jönköping City ägs av kommunen, fastighetsägarna och föreningen Jönköping Handel.

Smörjmedel


Jesper Steén menar att deras viktigaste uppgift är att vara som ett smörjmedel mellan de olika aktörerna.

– Alla har ju ett intresse av att ha en stark stadskärna, men handeln ser det korta perspektivet, fastighetsägarna lite längre och kommunen ännu längre. Därför är det viktigt att vi hjälper till att se till att alla talar samma språk, förklarar han.

Han lyfter överlag samarbete som en viktig para­meter och nämner Key Cities Group, ett samarbete mellan tolv svenska citykärnor där fokus är att dela kunskap med varandra.

– Vi lär oss väldigt mycket av varandra, och har ­insett att vi tjänar på att hjälpas åt.

En annan betydelsefull parameter är att följa konsumtionstrenderna för att erbjuda handlarna det de vill ha.

– Det som händer i våra svenska stadskärnor i dag är att sällanköpshandeln minskar, framför allt till förmån för e-handeln. Därför tycker vi att det är viktigt att hjälpa våra verksamheter med just detta, säger Jesper Steén.
"Det finns ingen annan stadskärna som ökar så mycket som Jönköping"
För att möta utmaningen med e-handeln har de genom­fört en seminarieserie i ämnet.

– Vi ville visa hur konsumtionsmönstren ser ut, och att det i de flesta fall är bäst att kunna erbjuda en kombination av e-handel och vanlig handel, säger Jesper Steén.


Fler besök


Slutligen lyfter han att besöken i stadskärnan blir allt fler, förra året ökade man med 16,2 procent – siffror som är unika i Sverige.

– Det finns ingen annan stadskärna som ökar så mycket som Jönköping, det är jätteroligt för vi har ­jobbat hårt för att få fler människor att att komma hit och besöka oss. Vi ökar varje månad jämfört med förra året och jag ser extremt positivt på framtiden.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration