"Vi tror på Högsbo"

Kungsledens fokus på Högsbo ökar, och de satsar nu på lokal personal, ett utvecklat serviceutbud och ett spännande kontorskoncept. – Det här är ett av stadens mest expansiva områden där det kommer att hända väldigt mycket inom några år, säger Kicki Grönlund, uthyrare på Kungsleden.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2016-05-10 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Med sitt showroom vill Kungs­leden visa de högkvalitativa och moderna kontor man vill skapa i Högsbo.
Bild: Frida Andersson


Kicki Grönlund arbetar sedan ett par månader främst med uthyrning i Högsbo. Cirka tre ­dagar i veckan är hon på plats i deras showroom i fastig­heten Monilen på Victor Hasselblads gata. I maj börjar också Patrick Bernvid, senast från Wallenstam, som ny marknadsområdeschef med ansvar för Kungs­ledens kluster Högsbo. Målet är att finnas nära sina nu­varande och framtida hyresgäster.

Fastigheten där deras showroom ligger är på 3 500 kvadratmeter och köptes av Platzer för ett år sedan. Den har stått vakant i några år, men fick för ett tag sedan nytt liv när Kungsleden gjorde i ordning sitt nya showroom.

– Vårt lokalkontor och showroom är till en början tänkt att bli en mötesplats för bland annat hyresgäster och mäklare, men det visar även att vi tror på Högsbo som område. Det är ett stort projekt som vi genomför i denna fastighet, säger Hans Carlsson, förvaltare på Kungsleden.

– Hittills har det fungerat bra, vi har mäklare som kommer förbi när de har visningar och vi får ett bra ­utbyte av varandra, tillägger Kicki Grönlund.

Tanken är att ha en plats där de kan visa hur de kontor som de vill skapa i Högsbo kan komma att se ut. Förhoppningen framöver är att en hyresgäst ska vara intresserad av att hyra hela byggnaden, alternativ att ha max två till tre hyresgäster i fastigheten.

Locka andra hyresgäster


Att fastigheten stått vakant tror de beror på att många företag i Högsbo önskar kombinationslokaler med ­lager eller verkstad. Men nu när Göteborgs stad tillsammans med fastighetsägarna vill göra området till en blandstad med bostäder, handel och kontor är förhoppningen att det kommer att locka en annan typ av hyresgäster.

– I och med att vi fastighetsägare och kommunen satsar på området och gör om det från ett kontors-/industriområde till en attraktiv blandstad, samt det strategiska läget nära centrala Göteborg men ändå utanför vägtullarna, blir Högsbo ett väldigt attraktivt område för företagare och i förlängningen även för ­boende, ­säger Kicki Grönlund.
"Vi vill skapa ett slags mötescenter"

Ska moderniseras


Efter sommaren inleds arbetet med att göra huset mer modernt. Förutom rent utseendemässigt kommer det att ske uppdateringar av samtliga installationer. Dessutom är en utmaning för hela Högsbo att kollektivtrafiken behöver bli bättre.

– Via Högsbo-Sisjö företagarförening har det skapats en bra gemenskap mellan fastighetsägarna, vilket gör att vi tillsammans får en bättre dialog med politiker och tjänstemän för att få en bättre situation, säger Hans Carlsson.
Artikelbild

Hans Carlsson, förvaltare, och Kicki Grönlund, uthyrare, på Kungsleden.
Bild: Maria Olsson Äärlaht


Kungsleden har även flera andra projekt på gång i Högsbo. Bland annat ska en fastighet på August Barks gata byggas till för en hyresgästs räkning. Byggrätten är på 2 000 kvadratmeter. Samtidigt tittar man på att utveckla ett servicecenter för hyresgästerna i området vid E A Rosengrens gata, parallellt med Dag Hammarskjöldsleden, för att göra det ännu mer attraktivt. Målet är service så som restaurang, café, konferensmöjligheter, posthantering och annat som mindre företag inte själva har.

– Vi vill skapa ett slags mötescenter som erbjuder dem som sitter i området allt de kan tänkas behöva, säger Kicki Grönlund.

En bärande idé i Kungs­ledens strategi är att skapa kluster. Högsbo är deras största kluster i Göteborg med 100 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Samtidigt tittar de hela tiden på nya attraktiva lägen att utveckla fler kluster på. Kungsleden har elva kluster runt om i Sverige som alla ligger nära knutpunkter och trafik­leder. Det ger hyresgästerna en hög tillgänglighet samtidigt som man kan erbjuda ett brett serviceutbud tack vare en lokal närvaro och möjlighet att påverka både närområdet och stadsutvecklingen. Det ger även hyresgästerna goda möjligheter för hyresgästanpassningar och eventuella flyttar inom beståndet när behoven ändras.

– Vi tror på Högsbo och försöker skapa så mycket kompetens och kunskap som möjligt om området. Vi vill lära oss mer, och även vara med och påverka, säger Hans Carlsson.

Kungsledens vision med alla sina fastigheter är att besökare ska veta när de är i en fastighet som ägs av Kungsleden. Det ska synas i allt från skyltar och flaggor till färger och interiör i entréerna.

Ska ge bra känsla


– Vi vill att våra hyresgäster ska känna en glädje och stolthet över sina lokaler, både att arbeta i dem men även att ta emot sina besökare där. Det ska ge en bra känsla när man kommer till jobbet, säger Kicki Grönlund.

– Högsbo är ett område som har framtiden för sig. Området som helhet har en stor utvecklingspotential med spännande planer. Samtidigt ser vi en möjlighet att öka attraktionskraften genom ett förbättrat serviceutbud och utveckling av våra fastigheter där Monilen visar vart vi vill. Vi finns på plats i Högsbo med personal och ett starkt koncept för framtiden, avslutar Hans Carlsson.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration