Så skapas Dag Hammarskjölds boulevard

Området kring Högsbo och Sisjön ska gå från industriområde till blandstad. Ett steg i förändringen är att omvandla Dag Hammarskjöldsleden till en levande boulevard med möjlighet till 35 000 kvadratmeter handel, 75 000 kvadratmeter kontor och 20 000 nya bostäder.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2016-05-09 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Båda sidorna av leden kommer att bebyggas med en blandning av kontor, butiker och bostäder.
Bild: AL Studio


Visionen om Dag Hammarskjölds boulevard var från början ett politiskt initiativ och stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret och fastighetskontoret har arbetat med uppdraget sedan några år tillbaka. Målet är att bli av med motorvägen som i dagsläget leder rätt in på Linnéplatsen. För att skapa den blandstad man önskar är tanken att bebygga båda sidorna av leden, samtidigt som man gör om den till en plats för gående och kollektivtrafik med biltrafik till begränsad hastighet.

– Det kommer att förändra området radikalt att gå från norra Europas största verksamhetsområde till en blandstad, säger Inger Bergström, arkitekt och projektledare på Göteborgs stad.

Vill minska biltrafik


I den huvudstudie som har gjorts är planen att bygga hus med sex till tio våningar längs med boulevarden.

– Eftersom vi vill bygga bostäder längs med sträckan är det viktigt att det finns bra kollektivtrafik. Vi arbetar generellt i staden med att minska biltrafik och trängsel, och det gäller även här, säger Inger Bergström.
Artikelbild

Inger Bergström.
Bild: Maria Olsson Äärlaht


För att skapa goda förutsättningarna för kollektivtrafik vill staden bland annat bygga ut spårvagnslinjer ner till Radiomotet, för att göra det till en knutpunkt.

Tanken är att huvudstudien ska vara klar kring 2017 – vad som händer sedan får tiden utvisa då det är många projekt på gång i Göteborg samtidigt.

– Det händer mycket i staden trafikmässigt också, med exempelvis Västlänken och stadsbanor, saker som behöver landa innan vi kan sätta igång, säger Inger Bergström.

Något som är säkert redan nu är bottenvåningarna längs med Dag Hammarskjölds boulevard ska fyllas med blandad verksamhet som service, restauranger och handel. Det finns även stor efterfrågan på kontor i centrala staden, något som man vill dedikera vissa hus till, eller lägga på några våningsplan ovan bottenvåningarna.

– Det är ett väldigt bra kontorsläge, eftersom det är lätt att nå, säger Inger Bergström.

De nya fastigheterna kommer bland annat att erbjuda möjlighet till ett bra skyltläge. Tanken är att bygga bostäder och verksamheter i etapper för att skapa trivsamma och beboeliga områden.

Knutpunkterna kring Marklandsgatan och Radiomotet kommer att få liknande karaktärer som kring Korsvägen eller Hjalmar Brantingsplatsen. Projektet innebär att de som bor söder om Göteborg inte kommer att behöva åka in till centrum, utan kan hitta närservice där de bor. Något som automatiskt blir ett sätt att begränsa bilanvändandet.

För att undersöka möjligheterna för handel och kontor längs med boulevarden har Göteborgs stad tagit hjälp av WSP, som har analyserat förutsättningarna för verksamheter i området. I dagsläget finns en köpkraft på knappt 1,4 miljarder längs med leden – en siffra som förväntas uppgå till närmare fem miljarder kronor till år 2030.

– Det är ett väldigt spännande stadsutvecklingsprojekt då det är en av de viktigaste lederna i Göteborg, säger Ann-Marie Johansson, projektledare på WSP.

Naturlig förlängning av Linnégatan


WSP:s bedömning är att det finns goda förutsättningar för exempelvis livsmedelsbutiker och vardagsnära handel som apotek, restauranger och kommersiell service. Man menar även att knutpunkterna vid exempelvis Linnéplatsen, Marconimotet och Järnbrottsmotet blir viktiga för den kommersiella verksamheten.
Artikelbild

Ann-Marie Johansson.
Bild: WSP


Totalt räknar man med att det finns förutsättningar för 35 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta för handel, där 13 000 kvadratmeter är dagligvaruhandel och resten sällanköpshandel, restauranger/caféer och kommersiell service. När det gäller kontorsverksamhet visar WSP:s analys att det, med alla de nya invånare som de 20 000 bostäderna innebär, kan behövas över 75 000 kvadratmeter kontor.

– En god sammansättning av verksamheter tillsammans med nöje, kultur och bostäder kan göra Dag Hammarskjölds boulevard attraktiv. Boulevarden har möjlighet att bli en naturlig förlängning av Linnégatan, säger Ann-Marie Johansson.

WSP menar att det är viktigt att samla verksamheterna längs sträckan för att skapa kluster, och även att blanda handel med kontor för att skapa underlag.

– Eftersom här finns stora flöden är det ett intressant område. Det är fantastiskt att Göteborg utvecklas och växer så mycket, säger Ann-Marie Johansson.

Från Göteborgs stads sida hoppas man att byggstart för arbetet med Dag Hammarskjölds boulevard kommer att kunna ske kring 2022, med målet att ha en färdig boulevard kring 2035–2040.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration