Helsingborg vidgar vyerna för ökat samarbete

Företagsklimatet är en färskvara, konstaterar Claes Malmberg, chef för enheten näringslivsutveckling i Helsingborg. – Man behöver hela tiden ta tempen på hur företag upplever klimatet för att starta, driva och utveckla sina företag i Helsingborg. Och det finns alltid något för oss att jobba med och förbättra, säger han.

Skriven av Henrik Ekberg 2016-04-28 | Näringsliv

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Claes Malmberg, chef för enheten näringslivsutveckling i Helsingborg.
Bild: Henrik Ekberg


I Svenskt Näringslivs senaste barometer tappade Helsingborg några placeringar när man gick från 23:e till 29:e plats. Men på SKL:s senaste mätning – där företagarna i staden får bedöma stadens service för bygglov, markupplåtelse, brandtillsyn, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd – ser det bättre ut. Där tycker företagarna att Helsingborgs stad har förbättrat sig, i synnerhet vad gäller bemötandet.

– Med andra ord beror det på vilka undersökningar man tittar på. Ser man på Svenskt Näringslivs ranking, som är mer av en bred attitydsundersökning, är det inte ovanligt att mindre kommuner tenderar att rankas högt, kanske för att dialogen med näringslivet kan bli tätare. Men det är faktiskt så att Helsingborg toppar listan bland städer med fler än 100 000 invånare, säger Claes Malmberg.

Helsingborg har ändå beslutat sig för att jobba extra med i huvudsak tre identifierade förbättringsområden från Svenskt Näringslivs senaste undersökning. Det handlar om hur företagen upplever servicen, konkurrensen och attityden.

– Bland annat kommer vi under året att bedriva ett förvaltningsgemensamt jobb med speciellt fokus på just dessa områden, säger Claes Malmberg.

Business Helsingborg för fortsatt tillväxt


Ett initiativ som togs redan förra året var att samarrangera stadens näringslivsfrukostar med Svenskt Näringsliv, Företagarna och Handelskammaren.
Artikelbild


Bild: Henrik Ekberg


– Det har startat väldigt positivt med mellan 200 och 250 personer vid varje tillfälle. Tack vare samarrange­manget har innehållet fått bredd och blivit starkare tycker jag, säger Claes Malmberg.

För att öka intresset för Helsingborg som näringslivs­stad och för att locka fler investeringar och etableringar, togs nyligen initiativet till ett utvecklat arbetssätt som går under namnet Business Helsingborg. Satsningen ska leda till fortsatt tillväxt, fler arbetstillfällen och därmed mer resurser till ökad välfärd för Helsingborg­arna.

– Med Business Helsingborg (www.businesshelsingborg.com) riktar vi bland annat fokus utanför regionen och lyfter fram de kommersiella möjligheterna som finns här. Vi ska också synas i de större sammanhangen, till exempel i samarbete med organisationer som Invest in Skåne som har fokus på den internationella marknaden. Vi vill att fler ska vara med och utveckla staden vidare tillsammans med oss, säger Claes Malmberg.

Han nämner även betydelsen av Öresundssamarbetet Greater Copenhagen som ett viktigt initiativ som näringslivskontoret ser positivt på.

– Jag tycker det är rätt att få en koordinerad kraft i de stora frågorna. Vi är aktiva i det samarbetet och ser stora potentialer i att vara en del av en större dynamisk region med internationell lyskraft.

Turismen viktig för välmåendet


Men även på hemmaplan vill Claes Malmberg utveckla samarbetet med bland annat fastighetsbranschen. En bransch som betyder mycket för stadens tillväxt.

– Vi har ett fruktbart och bra samarbete redan i dag, men vi vill fortsätta att utveckla det vi kan göra tillsammans, inte minst när det gäller att marknadsföra det gemensamma utbudet av verksamhetsmark, verksamhetsområden, lokaler och nya projekt. Att kontinuerligt också öka deras kunskap om Helsingborg – det kan handla om olika nyckeltal, särskilda kompetens­kluster, styrkor i näringslivet och så vidare – är något som ytterligare stärker branschens marknadsförings- och försäljningsarbete när det gäller Helsingborg.

Ett annat viktigt område för Helsingborgs välmående är turismen och här händer det väldigt mycket, bland annat har en ny webbplats tagits fram (www.visithelsingborg.com), där det finns information om allt som händer i Helsingborgsregionen, oavsett om det handlar om evenemang, kultur, sport, äventyr eller restaurangutbud.

– Tittar man på hotellbeläggningen i staden så är det bara Stockholms och Göteborg som ligger högre, vilket är en indikator på att Helsingborg är en het destination att besöka.

Kreativ mötesplats


Claes Malmberg vill också lyfta fram Think Accelerator som Helsingborgs stad driver för att stimulera utvecklingen av nya tech start-up företag. Företag och företags­idéer från hela världen hör av sig för att komma med i Thinks acceleratorprogram. Två kullar med 6–8 företag per kull tas emot varje år. En på våren och en på hösten. Think Accelerator och nätverket runt dem jobbar sedan intensivt med företagen enligt lean start-up-metoden för att få dem konkurrenskraftiga. I Thinks lokaler i den gamla gummifabriken, intill universitetet, kommer även en ny kreativ mötesplats att skapas. En inkluderande plats där kreatörer av olika slag kan mötas och utvecklas tillsammans, men också en potentiell plantskola för acceleratorn.

– Det är något vi jobbar med just nu och som kommer att bli en kreativ mötesplats som vi kallar Think Open Space.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration