"Vi brinner mycket för området"

Platzer utvecklar både i södra och norra Gårda, och vill sammanlagt skapa kontorslokaler om upp mot 50 000 kvadratmeter.
– Gårda har utvecklats otroligt mycket de senaste åren och det har tillkommit både liv och rörelse i området i samband med att bostäder byggts och nya arbetsplatser skapats, säger Ulrica Sjöswärd, marknadsområdeschef på Platzer.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2016-04-06 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Högt. I södra Gårda planerar man en byggnad vars torn kan komma att bli cirka 100 meter högt.
Bild: Reflex Arkitekter


Platzers senaste nybygge i Gårda färdigställdes i höstas och inhyser Försäkringskassan och Göteborgsregionens kommunalförbund som flyttade in i lokaler om totalt 12 000 kvadratmeter.
Artikelbild

Ulrica Sjöswärd är marknadsområdeschef på Platzer.
Bild: Platzer


Just nu pågår detaljplanearbete för två olika kontorsfastigheter, en i norra Gårda och en i södra. På tomten i norra Gårda, som ligger i anslutning till det senaste nybygget, planeras det för en lågbyggnad om cirka fem våningar och två torn som kan bli mellan 14 och 25 våningar höga. I samma detaljplan ligger en påbyggnation av fastigheten bredvid. I bottenplan på den nya byggnaden vill Platzer erbjuda service för de som bor och arbetar i området.

Liv och rörelse


– Det har tillkommit väldigt mycket bostäder här i Gårda, men just serviceutbudet är fortfarande lågt, säger Ulrica Sjöswärd.

Platzer vill skapa en kommersiell byggnad som kompletterar området och skapar liv och rörelse även efter kontorstid. Det planeras för ett torg framför huset för att skapa en mötesplats och få möjlighet att utnyttja solläget med exempelvis en uteservering.

– Totalt rör det sig om lokaler om ungefär 20–25 000 kvadratmeter, med plats för både större och mindre hyresgäster. Fastigheten har ett mycket bra skyltläge ut mot E6:an, säger Ulrica Sjöswärd.
Artikelbild

Komplement. I norra Gårda vill Platzer skapa en kommersiell byggnad som kompletterar området.
Bild: White


Byggnaden som planeras i södra Gårda ska innehålla ungefär lika mycket lokalyta. Här sker detaljplanearbete i anslutning till Canonskrapan, där man planerar en byggnad vars torn kan komma att bli cirka 100 meter högt.

– Det är två väldigt spännande projekt, vi har jobbat mycket med arkitekturen. I norra Gårda har vi försökt skapa något som smälter in i den gamla industrimiljön, medan vi i södra Gårda tänker att fastigheten ska stå mer för sig själv, säger Ulrica Sjöswärd.

En typ av food court


Den nya byggnaden i södra Gårda sammanbinds via en lågdel med Canonskrapan. I motsats till fastigheten i norra Gårda kommer lågdelen här att ha mer fokus på kontorsservice.
Artikelbild

Klart. Platzers senaste nybygge i Gårda färdigställdes i höstas och inhyser Försäkringskassan och Göteborgsregionens kommunalförbund.
Bild: Marie Ullnert


– Här kan det finnas möjlighet till konferens, hörsal och restaurang. Vi ser framför oss en typ av food court där man kan äta både medhavd och köpt mat. Food courten ska vara till för de som arbetar i huset och för personer som kommer utifrån. Det kommer att bli en mötesplats som skapar nya affärsmöjligheter, säger Ulrica Sjöswärd.

På taket vill man ha en utemiljö med servering som ska vara tillgänglig för allmänheten även efter kontorstid. De båda fastigheterna ligger ganska lika tidsmässigt, och trolig byggstart är kring årsskiftet 2017/2018.

Att Gårda utvecklas tycker Ulrica Sjöswärd gör att området knyts ihop ytterligare med Centralstationen.

– Det är ett bra kommunikationsläge för såväl kollektivtrafik, gående och cyklister som för bilburna. Det tar bara tio minuter till centralen och 20 minuter till flyget, säger Ulrica Sjöswärd.

Bra tryck i Gårda


En annan fördel som hon lyfter med Gårda är att området inte kommer att påverkas särskilt mycket av de stora trafikomläggningar som planeras i Göteborg de närmsta åren.

– Vi tycker att det är väldigt roligt att det har börjat hända saker här i Gårda. För många göteborgare är Gårda ett äldre industriområde, men här finns både nya bostäder och kommersiella lokaler som ligger fint i anslutning till Gullbergsån, säger Ulrica Sjöswärd.

Platzer har i dagsläget i princip noll vakans i Gårda, och som den största fastighetsägaren i området menar Ulrica Sjöswärd att det vittnar om ett bra tryck.

– Det är roligt för vi brinner mycket för området, det är anledningen till att vi sitter här själva. I framtiden kommer Gårda att upplevas som den naturliga del av centrum som det är, säger hon.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration