Tar sig an de större projekten i Sundbyberg

Möjligheten att få fördjupa sig i exploateringsavtal, markvärderingar och lantmäteriförrättningar lockade Regina Kevius till Sundbyberg. Som ny exploateringschef ansvar hon för de större stadsutvecklingsprojekten i kommunen.

Skriven av Henrik Ekberg 2016-04-21 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Exploateringschef. Regina Kevius är Sundbybergs nya exploateringschef, en nyinrättad tjänst med inriktning på de större stadsutvecklingsprojekten.
Bild: Jonna Thomasson


Det tidigare stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius har en politisk bakgrund och var stadsbyggnads- och idrottsborgarråd för moderaterna i Stockholms stad den förra mandatperioden. Innan dess har hon arbetat som planeringschef i Danderyds kommun, konsult på teknikkonsultföretaget Grontmij och som byggprojektledare på Skanska Nya Hem. Regina Kevius har en civilingenjörsexamen från KTH.

Hur har det första halvåret varit som exploateringschef?

– Mycket händelserikt. Dels för att det har varit en intensiv period med många detaljplaner och exploateringsavtal samt framtagandet av riktlinjer för markanvisningar, men också för att staden plötsligt fick en ny politisk majoritet.

Din tjänst är nyinrättad, hur ser din roll ut?

– Jag är chef över exploateringsenheten som består av nio medarbetare och har ansvar över de stora stadsutvecklingsprojekten, vilket innebär att ha kontroll över ekonomi, juridik och att säkerställa kvaliteten i de nya stadsrummen. Arbetsuppgifterna omfattar exempelvis möten och förhandlingar med byggherrar och fastighetsägare som därefter leder fram till markanvisningar och exploateringsavtal.
"Att jobba med stadsutveckling innebär ett mycket stort ansvar gentemot människor som bor eller kommer att bo i kommunen."
Vad lockade med tjänsten i Sundbyberg?

– Äntligen får jag fördjupa mig i exploateringsavtal, markvärderingar och lantmäteriförrättningar. Det var dessa frågor som jag valde att inrikta mig mot när jag studerade på KTH. Att jobba med stadsutveckling innebär ett mycket stort ansvar gentemot människor som bor eller kommer att bo i kommunen.

Vilka större projekt jobbar du med nu?

– Vi har många intressanta stadsutvecklingsprojekt som pågår just nu: den nya stadsdelen Ursvik – som kommer att få 15 000 invånare när allt står klart – Hallonbergen, Rissne, Enköpingsvägen samt förnyelsen av citykärnan genom nedgrävningen av järnvägen.

Nedgrävningen av järnvägen är ett enormt projekt, vilka är de största utmaningarna där?

– En utmaning är att exploateringsintäkterna ska täcka kostnaden för nedgrävningen. En annan utmaning är att de nya kvarteren, som bland annat kommer innehålla cirka 3 000 nya bostäder, ska lyckas behålla Sundbybergs stads karaktär som hemtrevlig småstad.

Sundbyberg växer kraftigt och bostadsbyggandet brukar nämnas som den största utmaningen. Hur jobbar kommunen för att öka takten i bostadsbyggandet?

– Genom att ha en bra och nära dialog med alla som vill vara med och bidra till stadsutvecklingen. Det handlar om att tidigt börja prata om kvaliteten i det som ska byggas, projektekonomin samt tidsplanen.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration