Vikboplan får nytt liv med moderna kontor och caféer

När Norrköping växer ser Kungsleden stora möjligheter för sitt bestånd i Vikboplan i den östra delen av staden. Här vill fastighetsbolaget investera i sina fastigheter och i omgivningen för att göra området mer inbjudande.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2016-04-07 | Utveckling

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Entré. För att göra fastigheten mer inbjudande kommer entrén att göras om helt.
Bild: Walk the Room och Fojab Arkitekter


Vikboplan har länge varit en plats för etablering av statliga verk, tidigare satt bland andra Migrationsverket och Luftfartsverket här. Men allt eftersom de statliga verksamheterna har minskat har det frigjorts ytor i området och med Luftfartsverkets utflyttning i somras har Kungsleden nu en byggnad med 6 500 kvadratmeter lediga lokaler.
Artikelbild

Suzanne Nobel och Lars Eric Muth.
Bild: Maria Olsson Äärlaht


Suzanne Nobel och Lars Eric Muth arbetar som uthyrare och förvaltare av Kungsledens fastigheter i Norrköping och de ser väldigt positivt på utvecklingen i staden.

– Norrköping har ett strategiskt läge i en av Sveriges största tillväxtregioner och en hög tillgänglighet till Stockholm vilket vi ser som både spännande och intressant för framtiden, säger Suzanne Nobel.

– Det är förstås också viktigt att staden fortsätter att växa, och hur centrum verkar breda ut sig österut vilket är positivt för bland annat Vikboplan, tillägger Lars Eric Muth.
Artikelbild


Bild: Walk the Room och Fojab Arkitekter


Vill skapa publik yta


Anledningen till att man tror att centrum kommer att växa åt det hållet är både den stora mängd bostäder som byggs i hamnen, och även utvecklingen av Ostlänken.

Byggnaden där Luftfartsverket tidigare satt var anpassad till enbart en hyresgäst. Därför tittar nu Kungsleden på hur de kan dela upp ytan på enheter från 300 kvadratmeter och uppåt. Just nu är det planerat för kontor, men man är även öppen för andra typer av verksamheter, som exempelvis utbildning. För att göra fastigheten och området mer tillgängligt för besökare och allmänheten vill man skapa en publik yta i bottenplan med ett café och/eller restaurang. Samtidigt ska entrén byggas om och bli betydligt större och mer välkomnande än i dag, och mot Oxelbergsparken som ligger i direkt anslutning till området ska en glasutbyggnad skapas för att få en grönare och ljusare känsla.

– Entrén som finns i dag är låg och liten vilket varken speglar fastigheten eller området. Det vill vi ändra på så att det blir en välkomnande och trevlig entréhall med högt i tak, något som kommer att tillföra hela huset en hel del, säger Suzanne Nobel.

Kungsleden tittar även på att totalrenovera hela fastigheten för att skapa toppmoderna och flexibla kontorslokaler. Att det fungerar väl att göra kontor i området har man tidigare exempel på.

– När man gjorde en avknoppning från Luftfartsverket och skapade Swedavia hamnade deras kontor här hos oss. Där har vi väldigt konkret kunnat se att det går att skapa en yteffektiv och öppen planlösning av den här byggnationen, säger Lars Eric Muth.

– Om man tänker rent utseendemässigt skulle vi vilja skapa en lite mjukare känsla. Vi kommer inte att göra så stora ingrepp på fastigheten, men vill göra det modernare och mer inbjudande, säger Suzanne Nobel.
Artikelbild

Effektivt. Kungsleden vill skapa öppna och yteffektiva kontor.
Bild: Walk the Room och Fojab Arkitekter


Har fantastisk arkitektur


Förutom Luftfartsverkets tidigare lokaler vill Kungsleden även utveckla Östra Station, en byggnad om 1 650 kvadratmeter som uppfördes 1910. När det gäller exteriören ska det inte ske några stora förändringar. Däremot ska insidan få en ordentlig ansiktslyftning.

– Vi vill gärna se någon typ av offentlig verksamhet i Östra Station, till exempel ett café, restaurang, butik eller liknande. Huset har en fantastisk arkitektur och historia samtidigt som läget gör det till en naturlig port in till området, säger Suzanne Nobel.

Blir det ingen offentlig verksamhet kan man även tänka sig en kontorsetablering eller någon typ av utbildningsverksamhet.

Totalt är kvarteret cirka 23 500 kvadratmeter stort, och Kungsleden tittar nu på någon slags geoenergilösning som kan bidra med både värme och kyla.

– Vi vill skapa en grön profil, men till vilken nivå det kommer att bli vet vi inte ännu, säger Lars Eric Muth.

För att utveckla området samarbetar Kungsleden med lokala arkitektkontor och mäklare samt ett arkitektkontor i Stockholm. Kungsleden hoppas att detaljplanearbetet ska bli klart till sommaren för att i bästa fall kunna börja bygga redan till hösten. Man kommer även att öppna ett "showroom" i anslutning till fastig­heterna där det tänkta konceptet visas upp och där Kungsleden kan ta emot presumtiva kunder och andra för projektet viktiga intressenter.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration