RE Fastigheter är noga med kvaliteten

På RE Fastigheter i Linköping har man aktivt valt att ha en liten organisation för att ha korta beslutsvägar och få god kontroll över sina projekt. – Vi renoverar för att förvalta i ytterligare hundra år, så vi är noga med kvaliteten, säger Madeleine Landén, företagschef på RE Fastigheter.

Skriven av Maria Olsson Äärlaht 2016-04-08 | Näringsliv

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Ombyggnation. Just nu gör RE Fastigheter om en tidigare industribyggnad till moderna kontorslokaler.
Bild: RE Fastigheter


Totalt är de sex anställda på RE Fastigheter, som är ett familjeägt bolag som grundades av Rolf Edfeldt för drygt 20 år sedan. Bolagets bestånd är centrerat till Linköping, och den största delen av beståndet är förvärv från Stångåstaden. Rolf Edfeldt bor själv utomlands, så när Lokalnytt besöker deras kontor träffar vi förutom företagschef Madeleine Landén också Markus Olsson som är fastighetsförvaltare. RE Fastigheter äger och förvaltar 500 lägenheter och cirka 8 000 kvadratmeter kommersiella lokaler i staden.

– Vi är en ganska tight organisation och det finns både för- och nackdelar med det, säger Madeleine Landén.

– En styrka med att vi är en liten organisation är att det är enkelt att komma i kontakt med oss och vi har snabba, raka beslutsvägar, säger Markus Olsson.

De menar även att de successivt kan köpa in de tjänster de behöver, men tycker samtidigt att det är bra att ha en egen liten förvaltning för att få bättre kontroll på sina fastigheter.

– Man får en bättre kunskapsbas när man har egen personal, säger Madeleine Landén.

Den lilla organisationen innebär att de köper in en hel del tjänster till förvaltningen som exempelvis el, rör och ventilation, men även yttre och inre skötsel. Den egna personalen fokuserar istället på bemötande och att vara ute hos hyresgästerna.

Noga med kvaliteten


Man är dock noga med att handla upp väldigt styrt och är alltid väl involverade i projekten själva.

– Vi renoverar för att förvalta i ytterligare hundra år, så vi är noga med kvaliteten, säger Madeleine Landén.

Under de senaste 10–15 åren har man hållit på med totalrenovering av stora delar av det befintliga beståndet.

– Vi lägger hellre ner mer tid, energi och pengar och försöker få en bra kvalitet från start än att behöva göra om det, säger Markus Olsson.

RE Fastigheter har tidigare inte varit så stora på lokal­sidan, utan främst haft sitt fokus på bostäder. Detta kommer dock delvis att förändras en del i kommande projekt. Exempelvis vill man utveckla området kring Kannanhuset, där det förutom bostäder kommer att komma in en hel del nya kommersiella lokaler i RE Fastigheters bestånd. Detta projekt är just nu stoppat på grund av oklarheter kring utvecklingen av resecentrum. Mest aktuellt just nu är i stället en fastighet som ligger i direkt anslutning till deras kontor i Tannefors, en tidigare industrifastighet som man just nu har friställt och rivit ut så den är stomren. Här fokuserar man på en energi­effektiv ombyggnad. De bygger en ny entré, tilläggsisolerar fasad, tak och byter fönster, samt satsar på solceller för att göra fastigheten delvis självförsörjande på el.

– Där bygger vi om för att höja standarden och skapa moderna kontorsytor. Vi har låtit hyresgästerna komma med önskemål och ritar utifrån de intressenter vi har haft, säger Madeleine Landén.

"Vi lägger hellre ner mer tid, energi och pengar och för- söker få en bra kva- litet från start än att behöva göra om det."

Fungerande mix av hyresgäster


De hyresgäster som de hittills har skrivit avtal med är bland annat teknikkonsulter som har behövt specialutformade lokaler, med kontorsytor i kombination med arbetsytor. I dagsläget finns ett par hundra kvadratmeter fortfarande ledigt i huset.

– Vi försöker hitta en bra mix av hyresgäster som fungerar bra tillsammans i huset, säger Madeleine Landén.

RE Fastigheter håller även på att utveckla Sturefors centrum där man dels vill modernisera centrum­bebyggelsen från slutet av 1970-talet, och dels bygga nya hyresbostäder.

– Jag upplever överlag att vi har väldigt god kontakt med våra hyresgäster, vi försöker ha en nära kommunikation, jobbar med hyresgästmöten och har fått höga nöjdhetsindex från hyresgästerna i våra hyresgästenkäter, säger Madeleine Landén.

I dagsläget finns inga ambitioner att sälja ur befintligt bestånd, utan man vill utveckla det man har och i förlängningen förvärva nytt om det dyker upp något intressant på marknaden. I första hand är det dock förädling och byggnation på egen mark som gäller.

– Linköping är en väldigt intressant ort att ha fastigheter i. Staden är tillräckligt stor för att attrahera många typer av människor, och många typer av arbetsgivare, säger Madeleine Landén.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration