Väla Gård är mörkgrön

98 Leed-poäng av 110 möjliga. Det gör Väla Gård näst grönast i världen enligt klassificeringssystemet.<br /> – Det är det grönaste kontoret som vi har byggt. Det här blir ett startskott på vår resa mot det vi kallar Deep Green, säger affärsutvecklaren Freddie Bergkvist.

Skriven av Therese Aronsson 2012-08-01 | Näringsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild


Bild: Klas Andersson


När du kommer in i Väla Gård möts du av tystnaden, en behaglig tystnad, berättar Freddie Bergkvist på Skanska Öresund. Den goda luftkvaliteten känns direkt och det doftar inte från byggperioden, trots att Skanska just flyttat in sitt Helsingborgskontor, med 70 medarbetare, i den nybyggda fastigheten.

– Det beror på att vi har använt oss av friska och godkända material genom hela projektet. Väla Gård har blivit en trevlig och modern kontorsmiljö. Våra medarbetare är stolta, säger han.

Väla Gård är speciellt. Det är Skanskas första lediga kontor som får stämpeln Deep Green, som är Skanskas interna verktyg för att miljöklassa fastigheter.

– De befintliga klassificeringarna räcker inte till och då är det här ett komplement. Enligt systemet Leed hamnar vi på nivå Platina med våra 98 poäng av 110 möjliga. Det är näst högst poäng i hela världen. Bara ett projekt i Australien har fler poäng.

Säljer el


Målet med Deep Green är bland annat att byggnadens energibehov ska vara noll på årsbasis. Men i Väla Gård har man gått steget längre och producerar mer el än vad byggnaden förbrukar. Överproduktionen säljs.
Artikelbild

"Det är väldigt vackert. Vi tror att det betyder mycket för medarbetarna att de kan titta ut och se en bokskog tio meter bort, där marken på våren är täckt av vitsippor", säger Freddie Bergkvist.
Bild: Klas Andersson


Skanska har arbetat med tre delar; energi, kemiska ämnen och avfallshantering.

Energiarbetet bygger på ett väldigt välisolerat hus med höga täthetsvärden, som är byggt enligt passivhusstandard. I byggnaden används geoenergi för värme, kyla och tappvarmvatten för att få ner elförbrukningen. Det som tar huset den sista biten är solcellerna på sadeltaket som gör att byggnaden går plus vad gäller energi.

– Vi har 450 kvadratmeter solceller för 1 800 kvadratmeter kontor. Det är mycket. Priset på solceller har gått ner med 50 procent sedan 2008. Den gamla föreställningen om att solceller inte lönar sig stämmer inte längre. I dag går det att räkna hem investeringen, säger Freddie Bergkvist.

Bara godkända ämnen


I en kemdatabas registreras alla ämnen och bara de som är helt ofarliga och godkända används. Stöter de på ett ämne som inte är godkänt, eller under utfasning, får de leta efter ett bättre alternativ.

Skanska har även nolltolerans mot avfall. Ingenting under hela projektet har gått till deponi, allt har återvunnits eller återanvänts. Yrkesarbetarna behöver ibland gå lite längre för att slänga något, men i gengäld är det är billigare att lämna in sorterat avfall.

– Svårast har nog varit energin. De andra två handlar i stor utsträckning om att ta ett beslut tidigt, få med sig alla och jobba enligt det.

Väla Gård ligger i ett naturskönt område med ekskog, bokskog, dagvattensjö och naturreservat runt knuten. För att undvika olja har man anlagt grusade vägar, som heller inte belastar dagvattensystemet lika mycket. Att bevara skogen har varit viktigt. De träd som Skanska har varit tvungna att fälla har bland ­annat återanvänts som bänkar.

– Det är väldigt vackert. Vi tror att det betyder mycket för medarbetarna att de kan titta ut och se en bokskog tio meter bort, där marken på våren är täckt av vitsippor. Här har man verkligen möjlighet att följa årstidsväxlingarna och kanske till och med ha ett möte utomhus, säger Freddie Bergkvist.

Skanska har varit med och finansierat en busshållplats. De planerar också att starta upp en elbilspool med två bilar där bilarna laddas av solcellerna på byggnadens tak.

Inne på kontoret har de en grön växtvägg som både är vacker att titta på och som förbättrar luftkvalitet och luftfuktighet. Där finns ett smart ventilationssystem som återvinner mycket av den gamla luften.

– Passagesystemet känner av vem det är som kommer in i huset och optimerar belysning och ventilation för just den personen. Alla lösningar finns tillgängliga i dag. Det gäller bara att använda dem rätt.

Svårt att säga nej


Freddie Bergkvist påpekar att Väla Gård inte är ett koncepthus. Det finns en affärsmässig bakgrund. Här sparar Skanska två miljoner kronor per år i lokalrelaterade kostnader jämfört med deras tidigare lokal. Det beror delvis på att de gamla lokalerna var dåligt planerade, delvis på att driftskostnaderna är mindre.
Artikelbild

Förhoppningen är att Väla Gård ska vara ett startskott. Skanskas målsättning 2015 är att tio procent av deras omsättning ska vara Deep Green.
Bild: Klas Andersson


– Kan vi dessutom göra en insats för miljön är det svårt att säga nej. Det kostar sju till tio procent mer att bygga med hårda energikrav och solpaneler. Men det lönar sig i längden.

Skanska ser flera mervärden. Den förbättrade inomhusmiljön förväntas ge sänkt sjukfrånvaro och en förbättrad effektivitet på kontoret. Den stora ekonomiska vinsten är att elen som produceras ersätter den man annars skulle ha köpt in. Men här behövs skatteförbättringar, enligt Freddie Bergkvist.
Artikelbild

Inne på kontoret har Skanska en grön växtvägg som både är vacker att titta på och som förbättrar luftkvalitet och luftfuktighet.
Bild: Klas Andersson


– Energiskatterna går inte att kvitta. Det innebär att kostnaden att köpa in el är avsevärt större än intäkten när vi säljer el. Vi tycker att de borde kunna kvittas mot varandra.

Vill se mer från politikerna


Generellt tycker han att den gröna utvecklingen går för långsamt.

– Det behövs mer aktivitet från politiskt håll. Grön skatteväxling är en sådan sak, skattesystemet för fastig­heter ett annat. Det borde se ut som för bilar; att de gröna fastigheterna betalar lite skatt och fastigheter utan miljöanpassning betalar mycket skatt. Då skulle det bli fart på miljöomställningen även av befintliga, energislukande byggnader.

I kommande projekt kommer Skanska att använda sig av lärdomar från Väla Gård. Solpaneler kommer man att fortsätta använda liksom geoenergi och ventilationssystemet. Många erfarenheter i samband med beslut om nolltolerans vad gäller avfall och farliga ­material kommer också att föras vidare.

– Förhoppningen är att Väla Gård ska vara ett startskott. Skanskas målsättning 2015 är att tio procent av vår omsättning ska vara Deep Green. Det är inte lång tid kvar. Det bygger på att vi får med oss kunder och intressenter för att få genomslag, säger Freddie Bergkvist.

**************************************
Lokalnytt.se är Sveriges ledande sajt för företag som söker nya lokaler, vare sig det är kontor, lager eller butikslokal. Varje vecka är flera tusen personer inne på sajten och söker efter sin nästa lokal och läser artiklar om den kommersiella hyresmarknaden.

Besök även vårt Facebook konto -> lediga lokaler Malmö

eller G+ -> Lokalnytt - lediga lokaler


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration