Läget lockade Pfizer till Sollentuna

För ett par år sedan flyttade världens största läkemedelsföretag till Sollentuna.En starkt bidragande orsak till det var de smidiga och goda relationerna man har med kommunens politiker och tjänstemän. Och efter etableringen flyttade dessutom flera medarbetare till Sollentuna.

Skriven av Eddie Ekberg 2010-01-01 | Flytt

Dela på linkedIn Skicka till e-post

Artikelbild

Nikolaj Sörensen är vd på Pfizer i Sverige som har valt att placera det svenska huvudkontoret i Silverdal i Sollentuna. Företaget är det första inom life science-området i Silverdal och nu hoppas man att fler ska etablera sig här.
Bild: Eddie Ekberg


Tidigare satt Pfizer i Täby, men i takt med att man växte ökade behovet av större lokalyta.

– Och den sista tiden i Täby satt delar av personalen i paviljonger, vilket kanske inte var så trevligt. Den situationen uppstod när vi 2002/2003 köpte Pharmacia, säger Pfizers vd i Sverige Nikolaj Sörensen.

När man köpte Pharmacia, för 550 miljarder kronor, bildade man dessutom världens i särklass största läkemedelsbolag. I Sverige är man i dag drygt 300 medarbetare och man sitter i den expansiva helt nya stadsdelen Silverdal i Sollentuna.

Pfizer gjorde en väldigt noggrann utvärdering om var de skulle flytta och efter ett par års arbete stod valet mellan Ursvik och Silverdal.

– Det var mycket som talade för Silverdal i Sollentuna, inte minst det geografiskt fördelaktiga läget och de goda kommunikationerna som gör att det blir lätt att pendla. Det är en viktig sak att våra medarbetare har enkelt att ta sig till och från jobbet, det skapar en balans i livet. Vi har till exempel många medarbetare som bor norr om Stockholm. Och vi har också en del som bor i Sollentuna, så det är klart att det talade för Sollentuna. Sen gillar vi Silverdal som område med närheten till naturen och den skandinaviska känslan.

Dessutom har faktiskt Pfizer ökat antalet kommuninvånare i och med sin etablering.

– Det var flera medarbetare som valde att flytta just hit till Silverdal när vi bestämde att flytta företaget hit.

Under tiden man letade nya lokaler tog Pfizer beslut om att man skulle äga fastigheten man sitter i. Man utlyste en arkitekttävling som vanns av Murman Arkitekter. Man har skapat en kontorsbyggnad där ledorden är mänskligt, varmt och välkomnande. Byggnaden upplevs också som småskalig trots sin storlek, likväl som det är ett rationellt och flexibelt kontorshus.

Varför valde ni Sollentuna och Silverdal till slut?


– Ett inte helt obetydligt skäl var faktiskt att halva vår ledningsgrupp bodde i Sollentuna och har väldigt goda erfarenheter från kommunen. Sedan nådde inte en del av de andra existerande kontorsfastigheterna vi tittade på upp till våra högt ställda säkerhetskrav. Ett annat viktigt skäl är att kommunen och andra aktörer hade en ambition att skapa ett life science-kluster här i Silverdal. Vi är det första företaget på plats i detta tänkta kluster och ser förstås hemskt gärna att fler liknande företag etablerar sig här. Det vore inte speciellt roligt om det till exempel blev en stor speditionshall bredvid oss.

Hur är det, generellt, att sitta i Sollentuna?


– Det är bra, kommunen är väldigt tillmötesgående bland annat när det gäller olika typer av tillstånd. Rent affärsmässigt har vi inga direkta fördelar av att sitta här, vi gör ju inga affärer med kommunen utan med landstinget.

Kan du beskriva hur kommunen är när det gäller att lyssna på er som företag och era behov?


– Det är klart att det är en fördel för oss att vi är en hyfsat stor aktör i området. Det skapar en lyhördhet och förståelse för våra behov som vi kanske inte hade fått i till exempel Kista. Där hade vi varit ett medelstort företag och försvunnit i mängden. Generellt kan vi ge ett gott betyg till Sollentuna kommun med vilka vi har ett bra samarbete och en god dialog.

Vilka fler fördelar finns det att sitta här?


– Något man måste nämna är ju närheten till naturen med fantastiska strövområden alldeles utanför huset. Vi är ju ett läkemedelsföretag med hälsan i fokus, och för oss är det förstås fördelaktigt på många sätt att vi till exempel kan ta en stärkande promenad på lunchrasten.

Vad kan bli bättre?


– En sak som är lite irriterande är att det är så svårt att cykla hit, som dansk är det lite märkligt. Det är faktiskt kortare bilväg än cykelväg i och med att cykelvägen går via Järva Krog. Själv bor jag i Bromma och hade gärna cyklat men det är fyra kilometer längre väg än om jag tar bilen. Men vi har en del anställda som tar cykeln till och från jobbet. En annan sak vi önskar är tätare turer i kollektivtrafiken och att det kunde vara lite närmare till pendeln. Vår byggnad har ju nu blivit Green Building-certifierad och våra utsläpp härrör till största delen från transporter till och från fastigheten så om vi hade känt till de relativt bristfälliga kommunikationsmöjligheterna, förutom bil, hit kanske vi faktiskt hade valt bort Silverdal av det skälet.

Sollentuna rankas högt (tredje plats 2009) som näringslivsvänlig kommun – hur märks det?


– Man märker att det finns många nätverk och att det verkar vara ett aktivt och expansivt näringsliv. Och som jag sa tidigare så har kommunen och näringslivet en god relation med varandra – det är ett gott betyg.

Vilka tips har du till andra företag som planerar att etablera sig i Sollentuna?


– Kontakta näringslivskontoret och delta på någon av de träffar man anordnar. Där kan du knyta kontakter och få värdefulla tips inför etableringen. Det är inte heller någon dum idé att gå med i något nätverk, särskilt om det handlar om ett företag som gör affärer med andra företag i kommunen. Sen finns det gott om byggklara tomter så det kan vara en god idé att faktiskt åka ut i områdena och se sig om. För vår del får gärna ett annat life science-företag flytta hit till Silverdal.

Du är ju dansk, kan du jämföra Sollentuna med en liknande kommun i Danmark?


– Det är inte så stora skillnader, det är nog större skillnad mellan vissa kommuner inom Sverige, än mellan kommuner i Sverige och Danmark. Men en sak som jag tänkt på är att gränsen mellan offentligt och privat, alltså politiker och näringsliv, är skarpare i Danmark. Där är man inte alls lika involverade i varandras förehavanden som här.


Dela på linkedIn Skicka till e-post


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration