"Kontoret ska spegla företagets själ"

Ett snyggt kontor är inte bara estetiskt tilltalande. – Det är framför allt funktionellt, det speglar företagets verksamhet och signalerar företagets värdeord och själ, säger Mikael Grundén på Senab, som här ger sin syn på dagens och framtidens kontor.

Skriven av Nicklas Tollesson 2013-06-01 | Arbetsliv

Dela på linkedIn

Artikelbild


Bild: Senab


Mikael Grundén, marknads- och försäljningschef på inrednings- och möbelföretaget Senab har suttit i juryn för Sveriges Snyggaste Kontor sedan tävlingens start 2011.

Han menar att ett bra kontor speglar företagets identitet, både externt och internt.

– Det är viktigt att visa upp ett kontor som förstärker företagets varumärke inför kunder och andra besökare, men det är nog så viktigt att kontoret fungerar internt. Medarbetarna måste känna sig nöjda och hemma i kontoret. Trivseln är en väldigt viktig del av ett bra kontor – medarbetare som trivs på jobbet presterar också bättre, och företaget går bättre. Allting hänger ihop, ett väl fungerande kontor ska skapa ­dynamik och affärsmässighet på flera plan, säger ­Mikael Grundén.
Artikelbild


Bild: Senab


En aspekt som kan påverka trivseln negativt är om medarbetarna känner att de störs av ljud och spring i ett stökigt kontorslandskap.

– Om man känner att man måste gå hem för att ­kunna jobba ostört, då har man nog misslyckats fullständigt med kontoret.

Tydlig trend


Mikael Grundén tror mycket på aktivitetsbaserade arbets­platser, den kanske tydligaste kontorstrenden just nu.

– I alla våra större projekt är frågan om aktivitets­baserade lösningar med, och i allt fler fall väljer före­tagen också att arbeta så här. Och det har gått fort – för ett år sedan pratade man om det, i dag väljer man att också genomföra det.
Artikelbild

Senab tror mycket på det aktivitetsbaserade arbetssättet. "I alla våra större projekt är frågan om aktivitetsbaserade lösningar med, och i allt fler fall väljer företagen också att arbeta så här", säger Mikael Grundén. Senab har själva aktivitetsbaserade kontor i både Stockholm, Göteborg och Malmö.
Bild: Senab


Tanken är att medarbetarna inte har sina fasta skrivbord utan väljer arbetsmiljö utifrån vad och med vem de för stunden arbetar med – vill de vara ostörda väljer de den tysta avdelningen, har de andra arbetsuppgifter väljer de någon av de andra.

– Framför allt för konsulter och andra som arbetar mycket ute på fältet är det här klockrent. Alltför många köper in skrivbord som bara står tomma.

Varför har den här trenden fått ett så stort genomslag just nu?


– Den nya tekniken möjliggör kontorslösningar som inte är statiska. Det är grunden till det här. Dessutom arbetar man allt mer i projektform, och nya arbetssätt leder till att det sällan är full beläggning på kontoret.

Senab har själva valt aktivitetsbaserade lösningar på sina kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Vilka andra kontorstrender ser du just nu?


– En funktionell trend är att kontoret blir mer hemma­likt. I stället för de traditionella skrivbords-, lunchrums- och konferensmiljöerna skapas nya miljöer och mötesplatser, som lounger, projektytor och kreativa zoner.

– Estetiskt får den vita trenden stå tillbaka för mer färger och blandningar av material, gärna med ett tydligt hållbarhetstänk. Men estetiska trender ändrar sig snabbt, det kan se helt annorlunda ut om två år.


Dela på linkedIn


Prenumerera på Lokalnytts nyhetsbrev


Lokalnytts nyhetsbrev skickas ut en gång per vecka och innehåller artiklar inom kontor, arbetsliv, fastigheter och evenemang.

Prenumerationen är helt gratis och ni kan avbryta den när som helst.

Klicka här för att påbörja er prenumeration